Úřední deska - Stav k 25.10.2021 1 - 25 z 214  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Finanční úřady Dražební vyhláška Ostatní vlastní písem. v daň. řízení zejména vyrozum. upozor. a potvrz. 8205098/21/2001-80543-109497 Územní pracoviště pro Prahu 1 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu), IČ:72080043
DS: 2p2n5ad, Štěpánská 619/28, 110 00 Praha - Nové Město, Czech Republic
Územní pracoviště pro Prahu 1 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu), IČ:72080043
DS: 2p2n5ad, Štěpánská 619/28, 110 00 Praha - Nové Město, Czech Republic
25.10.2021 20.11.2021 DV_210220.pdf (2.3 MB)
DV_210221.pdf (2.5 MB)
Oddělení dopravy odboru péče o veřejný prostor Opatření obecné povahy_OPVP_DOP 203 - TV - foto - Kanovnická - 01.12.-03.12.2021 UMCP1 560817/2021 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18, Praha 1 - Nové Město
25.10.2021 11.11.2021 203_FS_OOP_BPR_Bohemia_Public_Kanovnicka_1.12.-3.12.21.pdf (680.7 kB)
Oddělení dopravy odboru péče o veřejný prostor Opatření obecné povahy_OPVP_DOP Opatření obecné povahy (§ 19a odst. 4 zákon č. 13/1997 Sb.) UMCP1 564075/2021 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18, Praha 1 - Nové Město
25.10.2021 11.11.2021 OOP_465.pdf (2.3 MB)
Oddělení dopravy odboru péče o veřejný prostor Veřejná vyhláška 049 - VV NOOP ST - Žádost o ST MÚ na PK UMCP1 481552/2021 KT Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1 Odbor dopravy
110 00 Praha 1
25.10.2021 10.11.2021 049_SCAN_VV_NOOP_PLANEK.pdf (4.9 MB)
Oddělení dopravy odboru péče o veřejný prostor Opatření obecné povahy_OPVP_DOP 036 - VV NOOP ST - Liliová UMCP1 444584/2021 KT Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1 Odbor dopravy
110 00 Praha 1
25.10.2021 10.11.2021 036_SCAN_OOP_ST_PLANEK.pdf (951.3 kB)
Oddělení dopravy odboru péče o veřejný prostor Opatření obecné povahy_OPVP_DOP 134 - TV - CHEVALIER 1/1 - Karlův most - 10.11.-20.11.2021 UMCP1 560426/2021 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18, Praha 1 - Nové Město
25.10.2021 11.11.2021 134_FS_OOP_Stillking_Chevalier_1_Karluv_most_10.11.-20.11.21.pdf (1.6 MB)
Oddělení dopravy odboru péče o veřejný prostor Opatření obecné povahy_OPVP_DOP 204 - TV - Česká spořitelna - 20.11.2021 UMCP1 560840/2021 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18, Praha 1 - Nové Město
25.10.2021 11.11.2021 204_FS_OOP_Diky_Cau_Alsovo_nabr._Siroka_Valentinska_20.11.21.pdf (821.2 kB)
Oddělení dopravy odboru péče o veřejný prostor Opatření obecné povahy_OPVP_DOP Opatření obecné povahy (§ 19a odst. 4 zákon č. 13/1997 Sb.) UMCP1 564293/2021 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18, Praha 1 - Nové Město
25.10.2021 11.11.2021 OOP_463.pdf (2.3 MB)
Odbor technické a majetkové správy Záměr obce Záměr dle § 36 odst. (1) zák. č. 131/2000 Sb., Melantrichova 477/20 UMCP1 559643/2021 OTMS/OBN/Dr Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
22.10.2021 26.11.2021 Melantrichova_20_NJ_102.pdf (390.0 kB)
Melantrichova_477-20-NP_102-popis.pdf (362.3 kB)
usneseni.pdf (77.8 kB)
Melantrichova_477_20_NJ_102_planek.pdf (492.1 kB)
Melantrichova_477_20_NJ_102_20211011_134341.jpg (490.7 kB)
Melantrichova_477_20_NJ_102_20211011_134402.jpg (496.9 kB)
Melantrichova_477_20_NJ_102_20211011_134412.jpg (494.7 kB)
Melantrichova_477_20_NJ_102_20211011_134421.jpg (501.7 kB)
Melantrichova_477_20_NJ_102_20211011_134521.jpg (495.6 kB)
Odbor technické a majetkové správy Záměr obce Záměr dle § 36 odst. (1) zák. č. 131/2000 Sb., Mostecká 40/26 UMCP1 559646/2021 OTMS/OBN/Dr Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
22.10.2021 26.11.2021 Mostecka_26.pdf (382.7 kB)
Mostecka_40_26_NJ_103.pdf (859.2 kB)
usneseni.pdf (79.7 kB)
Oddělení dopravy odboru péče o veřejný prostor Opatření obecné povahy_OPVP_DOP 061 - BL - Štěpánská, Václavské nám., 29.12.21 UMCP1 560360/2021 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18, Praha 1 - Nové Město
22.10.2021 09.11.2021 Opatreni_obecne_povahy.pdf (391.0 kB)
Exekutorské úřady Dražební vyhláška Exekuční příkaz s doložkou právní moci, Usnesení - dražební vyhláška 099 EX 7154/13-50, -51 Luhan Ivo, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66201501, Ivo Luhan
DS: f7gg8py, Karlovo náměstí 288/17, 120 00 Praha 2 - Nové Město, Česká republika
Luhan Ivo, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66201501, Ivo Luhan
DS: f7gg8py, Karlovo náměstí 288/17, 120 00 Praha 2 - Nové Město, Česká republika
22.10.2021 26.11.2021 Usneseni_-_drazebni_vyhlaska__c._j._099_EX_7154_13-50.pdf (200.4 kB)
Odbor občansko správních agend Oznámení o možnosti převzít písemnost Oznámení o možnosti převzít písemnost - Valerie MIKLOSOVA, nar.: 16.08.1986 UMCP1 561298/2021 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Valeria Miklosova (nar.: 16.08.1986)
000 00 Slovenská republika, Slovakia
21.10.2021 08.11.2021 Oznameni_o_moznosti_prevzit_pisemnost_-_Valerie_MIKLOSOVA_nar._16.08.1986.pdf (257.6 kB)
Ostatní Oznámení Kovaříková Jarmila OD1 - MčP1 - Zaslání oznámení ke zveřejnění UZSVM/A/48274/2021-HMSO Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:69797111
DS: 96vaa2e, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:69797111
DS: 96vaa2e, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
20.10.2021 20.11.2021 Hrob_oznameni_2_kolo.pdf (162.4 kB)
Stavební úřad Oznámení 3/561, Všehrdova 4 - oznámení o zahájení řízení - jednání: UMCP1 560739/2021 Vys/Tu Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18/681, 115 68 Praha
20.10.2021 05.11.2021 2021-524463.pdf (131.6 kB)
Oddělení dopravy odboru péče o veřejný prostor Opatření obecné povahy_OPVP_DOP 197 - TV - Poslední světlo 6 - Na Florenci - 12.11.-13.11.2021 UMCP1 557782/2021 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18, Praha 1 - Nové Město
20.10.2021 06.11.2021 197_FS_OOP_Film_Makers_Na_Florenci_12.11.-13.11.21.pdf (683.9 kB)
Oddělení dopravy odboru péče o veřejný prostor Opatření obecné povahy_OPVP_DOP 196 - TV - Poslední světlo 5 - Washingtonova - 05.11.-06.11.2021 UMCP1 557733/2021 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18, Praha 1 - Nové Město
20.10.2021 06.11.2021 196_FS_OOP_Film_Makers_Washingtonova_Politickych_vezRu_5.11.-6.11.21.pdf (724.5 kB)
Oddělení dopravy odboru péče o veřejný prostor Opatření obecné povahy_OPVP_DOP 201 - TV - Krimi Zurich 15,16 - 06.11.-12.12.2021 UMCP1 558738/2021 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18, Praha 1 - Nové Město
20.10.2021 06.11.2021 201_FS_OOP_66_Location_Dusni_Kostecna_Josefska_Bilkova_Lodecka_Petrska_6.11.-12.12.21.pdf (1.9 MB)
Stavební úřad Oznámení 1,2/kom., Betlémská čtvrť - Úprava veřejných prostorů na Starém Městě UMCP1 560339/2021 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18/681, 115 68 Praha
20.10.2021 05.11.2021 2021-543629.pdf (143.7 kB)
Oddělení dopravy odboru péče o veřejný prostor Opatření obecné povahy_OPVP_DOP 205 - TV - U - Chevalier 8 - Lázeňská - 02.11.-08.11.2021 UMCP1 560885/2021 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18, Praha 1 - Nové Město
20.10.2021 06.11.2021 205_FS_OOPP_Stillking_Chevalier_8_LazeRska_2.11.-8.11.21.pdf (1.8 MB)
Stavební úřad Oznámení 2/2092, Jindřišská 28 - oznámení o zahájení řízení - prodloužení lhůty k dokončení: spodní stavba UMCP1 558398/2021 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18/681, 115 68 Praha
19.10.2021 04.11.2021 2021-521140-1.pdf (129.1 kB)
Oddělení dopravy odboru péče o veřejný prostor Opatření obecné povahy_OPVP_DOP Opatření obecné povahy UMCP1 557340/2021 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18, Praha 1 - Nové Město
19.10.2021 05.11.2021 OOP_070P.pdf (995.7 kB)
OOP_369.pdf (394.8 kB)
Oddělení dopravy odboru péče o veřejný prostor Opatření obecné povahy_OPVP_DOP 060 - K - Dlouhá, 10.11.21 UMCP1 558280/2021 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18, Praha 1 - Nové Město
19.10.2021 05.11.2021 Opatreni_obecne_povahy.pdf (390.9 kB)
Oddělení dopravy odboru péče o veřejný prostor Opatření obecné povahy_OPVP_DOP Opatření obecné povahy (§ 19a odst. 4 zákon č. 13/1997 Sb.) UMCP1 559841/2021 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18, Praha 1 - Nové Město
19.10.2021 05.11.2021 OOP_459.pdf (3.1 MB)
Exekutorské úřady Dražební vyhláška EX 4549/20-14 EXPR EX 4549/20-14 Havlice Alan, JUDr. - soudní exekutor, IČ:03372537, Alan Havlice
DS: pc9n3t6, Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník, Czech Republic
Havlice Alan, JUDr. - soudní exekutor, IČ:03372537, Alan Havlice
DS: pc9n3t6, Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník, Czech Republic
19.10.2021 05.11.2021 200454914.pdf (231.2 kB)
 1 - 25 z 214