Úřední deska - Stav k 02.06.2023


Požadovaný dokument již není k dispozici.

První Předchozí  1 - 25 z 258  Další Poslední záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Číslo jednací Původce Adresát Zveřejnit v období Dokument
Zveřejnit od data Zveřejnit do data
Exekutorské úřady Dražební vyhláška 218EXD 8/23-3 Draž. vyhláška prodej mov.věci 218EXD 8/23-3 Vrána Jan, Mgr. Ing. - soudní exekutor, IČ:70380295,Jan Vrána
DS: tnpv7be, Pernerova 124/34, 186 00 Praha 8
Vrána Jan, Mgr. Ing. - soudní exekutor, IČ:70380295,Jan Vrána
DS: tnpv7be, Pernerova 124/34, 186 00 Praha 8
02.06.2023 01.07.2023 Opakovanadrazba30.06.2023.pdf (253.7 kB)
Odbor dopravy Opatření obecné povahy_ODOP Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 UMCP1 191965/2023 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1, IČ:00063410
Neuvedena
02.06.2023 19.06.2023 172_-_OOP.pdf (3.7 MB)
Odbor dopravy Opatření obecné povahy_ODOP 073 - ČT - Betlémské nám., 6.7.23 UMCP1 232332/2023 SD Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1, IČ:00063410
Neuvedena
02.06.2023 19.06.2023 073_-_CT_-_Betlemske_nam._6.7.23.pdf (551.4 kB)
Odbor dopravy Opatření obecné povahy_ODOP 170-U Lužického semináře 14, Střechy Vrňata, p. Vrňatová, tel: 606921930 UMCP1 232275/2023 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1, IČ:00063410
Neuvedena
02.06.2023 19.06.2023 170-OOP.pdf (581.8 kB)
Ostatní Oznámení oznámení o přerušení dodávky el.energie - Praha 1- Štěpánská II. část UMCP1 236071/2023 Energo Praha spol. s r.o., IČ:62916513
DS: yxa3744, U krčského nádraží 228/15, 140 00 Praha 4
Energo Praha spol. s r.o., IČ:62916513
DS: yxa3744, U krčského nádraží 228/15, 140 00 Praha 4
02.06.2023 20.06.2023 vyp_Stepanska_2.cast.pdf (396.0 kB)
Stavební úřad Doručení písemnosti Veřejnou vyhláškou výzva - doplnění žádosti; usnesení - přerušení řízení: STAROMĚSTSKÁ BRÁNA UMCP1 234246/2023 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
MČ Praha 1 - ÚMČ, úřední deska, IČ:00063410
Vodičkova 681/18, 110 00 Praha - Nové Město, Czech Republic
02.06.2023 18.06.2023 2021-057677-1.pdf (511.4 kB)
Odbor dopravy Opatření obecné povahy_ODOP 077 - TV - Vlny - Černá - 16.06.-07.07.2023 UMCP1 233502/2023 KT Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1, IČ:00063410
Neuvedena
02.06.2023 19.06.2023 077_FS_OOPP_Finders_Cerna_Opatovicka_Spalena_Vodickova_16.6.-7.7.23.pdf (1.5 MB)
Odbor technické a majetkové správy Záměr obce Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb., Dlouhá 715/38 UMCP1 230269/2023 OTMS/OBN/Dr Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
01.06.2023 19.06.2023 technicky_popis.pdf (452.6 kB)
Dlouha_38_NJ_103_pudorys.pdf (194.3 kB)
Dlouha_38_NJ_103_planek_z_PV.pdf (250.2 kB)
a_pohled_z_ulice_Dlouha_38.jpg (836.8 kB)
Dlouha_38_NJ_103_soc._zarizeni.jpg (281.6 kB)
Dlouha_38_NJ_103_zazemi.jpg (276.7 kB)
Dlouha_715_38_NJ_103_obchodni_prostor.jpg (365.3 kB)
UR23_0105_priloha_ZASADY_smlouvy_VARIANTA_B_doba_neurcita.pdf (185.8 kB)
Prohlaseni_navrhovatele_do_zameru_VZOR.pdf (532.6 kB)
Dlouha_38_zamer.pdf (401.4 kB)
Odbor dopravy Opatření obecné povahy_ODOP 022 - Žádost o odsouhlasení parkovacích míst UMCP1 135308/2023 sd Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
MČ Praha 1 - ÚMČ - odbor dopravy oddělení dopravně komunikační - ODK
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
01.06.2023 19.06.2023 022_OOP_mistni_uprava_stanoveni_Vyhraz._park._MHMP_Marianske_nam.pdf (126.0 kB)
Exekutorské úřady Dražební vyhláška 137EX 9908/22-39 Dražební vyhláška prodejem movitých věcí (OK DRAŽBY) 137EX 9908/22-39 Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor, IČ:60531355,Petr Kocián
DS: fhdg8kn, Veveří 2216/125, 616 00 Brno, Czech Republic
Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor, IČ:60531355,Petr Kocián
DS: fhdg8kn, Veveří 2216/125, 616 00 Brno, Czech Republic
01.06.2023 17.07.2023 220990839.pdf (277.6 kB)
Odbor občansko správních agend Oznámení o možnosti převzít písemnost Oznámení o možnosti převzít písemnost (§ 25 odst. 2 zákon č. 500/2004 Sb.) UMCP1 234107/2023 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Peter Džačovský
Vodičkova 681/18, 110 00 Praha - Nové Město, Czech Republic
01.06.2023 17.06.2023 aa_sr_500_2004_25_1.pdf (317.1 kB)
Odbor občansko správních agend Oznámení o možnosti převzít písemnost Oznámení o možnosti převzít písemnost (§ 25 odst. 2 zákon č. 500/2004 Sb.) UMCP1 234126/2023 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Peter Džačovský
Vodičkova 681/18, 110 00 Praha - Nové Město, Czech Republic
01.06.2023 17.06.2023 aa_sr_500_2004_25_1.pdf (317.1 kB)
Odbor občansko správních agend Oznámení o možnosti převzít písemnost Oznámení o možnosti převzít písemnost (§ 25 odst. 2 zákon č. 500/2004 Sb.) UMCP1 234122/2023 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Peter Džačovský
Vodičkova 681/18, 110 00 Praha - Nové Město, Czech Republic
01.06.2023 17.06.2023 aa_sr_500_2004_25_1.pdf (317.1 kB)
Odbor občansko správních agend Oznámení o možnosti převzít písemnost Oznámení o možnosti převzít písemnost (§ 25 odst. 2 zákon č. 500/2004 Sb.) UMCP1 234087/2023 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Peter Džačovský
Vodičkova 681/18, 110 00 Praha - Nové Město, Czech Republic
01.06.2023 17.06.2023 aa_sr_500_2004_25_1.pdf (317.1 kB)
Radní Rozpočet Závěrečný účet MČ P1 a výsl.hosp.ekonom.činnosti vč.Zprávy o výsledku přezkoumání hosp. za r. 2022 UMCP1 228564/2023 Br. Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18, 115 68 Praha
01.06.2023 21.07.2023 ZU_22_Duvodova_zprava_ZMC.doc (37.9 kB)
ZU_22_Navrh_usneseni_ZMC.pdf (641.6 kB)
ZU_22_Priloha_c._2_k_DZ_Komentar_k_plneni_rozpoctu_za_r._2022.pdf (670.1 kB)
ZU_22_Priloha_c._3_k_DZ_Komentar_k_EC_za_r._2022.pdf (227.9 kB)
ZU_22_Priloha_c._4_k_DZ_Financni_vyporadani_za_r._2022.pdf (6.8 MB)
ZU_22_Priloha_c._11_Bilance_-_prijmy_2022.pdf (781.4 kB)
ZU_22_Priloha_c._12_Bilance_-_vydaje_2022.pdf (1.7 MB)
ZU_22_Priloha_c._13_Vysledek_hospodareni_EC_2022.pdf (824.8 kB)
ZU_22_Priloha_c._14_Zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_za_r._2022.pdf (8.1 MB)
ZU_22_Priloha_c._15_Opatreni.pdf (153.4 kB)
ZU_22_Priloha_c._16_-_vyuctovani_BF.pdf (641.4 kB)
ZU_22_Priloha_c._17_-_vyuctovani_SF.pdf (650.5 kB)
ZU_22_Priloha_c._18_-_vyuctovani_ZF.pdf (574.5 kB)
ZU_22_Priloha_c._19_FV_MC_P1_k_PO_MC_P1_2022.pdf (504.1 kB)
Vazeni_spoluobcane_2022.pdf (151.3 kB)
ZU_22_Priloha_c._20_Hospodareni_s_majetkem_MC_Praha_1_2022.pdf (824.8 kB)
Ostatní Výběrové řízení na obsazení volného pracovního místa Žádost o zveřejnění informace o VŘ MCP11/23/038738 Městská část Praha 11, IČ:00231126
DS: nr5bpci, Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
Městská část Praha 11, IČ:00231126
DS: nr5bpci, Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
31.05.2023 07.06.2023 Priloha_1_KJM_vyberove_rizeni.pdf (50.8 kB)
Stavební úřad Doručení písemnosti Veřejnou vyhláškou ODVOLÁNÍ - výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: 3/405, Újezd 25 - Stavební úpravy objektu UMCP1 171235/2023 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
MČ Praha 1 - ÚMČ, úřední deska, IČ:00063410
Vodičkova 681/18, 110 00 Praha - Nové Město, Czech Republic
31.05.2023 16.06.2023 SVJ_Ujezd_odvolani.pdf (189.0 kB)
2023-032255.pdf (393.2 kB)
Odbor živnostenský Veřejná vyhláška o místě uložení písemnosti Veřejná vyhláška UMCP1 232185/2023 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřední deska
115 68 PRAHA 1, Czech Republic
31.05.2023 16.06.2023 RZP-310001-2023-232185.pdf (166.8 kB)
Ostatní Oznámení Žádost o vyvěšení na úřední desku KRPA-166410-10/ČJ-2023-001114 Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, IČ:75151472
DS: rkiai5y, Kongresová 1666/2, 140 00 Praha 4
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, IČ:75151472
DS: rkiai5y, Kongresová 1666/2, 140 00 Praha 4
31.05.2023 01.12.2023 Zadost_UMC_Praha_1_sig.pdf (181.8 kB)
Jizdni_kolo_Rockride.pdf (1.2 MB)
Odbor kancelář starosty Záměr obce Záměr rozšíření smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 723/2, k. ú. SM, obec Praha (Masná 697/19) UMCP1 231962/2023 OTMS/OSN/FN_Záměr_30/2023 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, Odbor technické a majetkové správy, IČ:00063410
115 68 Praha 1
31.05.2023 16.06.2023 Zamer_30_2023_sign.pdf (402.5 kB)
Exekutorské úřady Dražební vyhláška 218EXD 7/23-3 Draž. vyhláška prodej mov.věci 218EXD 7/23-3 Vrána Jan, Mgr. Ing. - soudní exekutor, IČ:70380295,Jan Vrána
DS: tnpv7be, Pernerova 124/34, 186 00 Praha 8
Vrána Jan, Mgr. Ing. - soudní exekutor, IČ:70380295,Jan Vrána
DS: tnpv7be, Pernerova 124/34, 186 00 Praha 8
31.05.2023 30.06.2023 Opakovanadrazba29.06.2023-final.pdf (284.4 kB)
Tajemník Úřadu městské části Praha 1 Výběrové řízení na obsazení volného pracovního místa VŘ referent/ka - rozpočtář/ka odboru školství UMCP1 131998/2023 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
31.05.2023 19.06.2023 31-23_EK_OS_.pdf (390.2 kB)
Tajemník Úřadu městské části Praha 1 Výběrové řízení na obsazení volného pracovního místa výběrové řízení právník/právnička oddělení správy nemovitostí UMCP1 032217/2023 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
31.05.2023 19.06.2023 32_-23_referent-ka_pravnik_OSN_OTMS.pdf (386.1 kB)
Odbor dopravy Opatření obecné povahy_ODOP 072 - K - Dlouhá, 14.6., 27.6., 3.7.23 UMCP1 228253/2023 SD Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1, IČ:00063410
Neuvedena
30.05.2023 15.06.2023 072_-_K_-_Dlouha_14.6._27.6._3.7.23.pdf (896.4 kB)
Odbor občansko správních agend Oznámení o možnosti převzít písemnost Oznámení o možnosti převzít písemnost ANATOLII HOLONKO, nar.: 01.11.1983 UMCP1 229731/2023 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Anatolii Holonko, 01.11.1983*
Vodičkova 681/18, 110 00 Praha - Nové Město, Czech Republic
30.05.2023 15.06.2023 aa_sr_500_2004_25_1.pdf (315.5 kB)
První Předchozí  1 - 25 z 258  Další Poslední