Úřední deska - Stav k 13.07.2024První Předchozí  1 - 25 z 230  Další Poslední záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Číslo jednací Původce Adresát Zveřejnit v období Dokument
Zveřejnit od data Zveřejnit do data
Odbor dopravy Opatření obecné povahy_ODOP 264 - Dvořákovo nábřeží, Metrostav a.s. UMCP1 333145/2024 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1, IČ:00063410
Neuvedena
12.07.2024 29.07.2024 264_-_OOP.pdf (719.7 kB)
Ostatní Oznámení NP PODVOD INTERNET FALEŠNÝ BANKÉŘ ŽAMBERK KRPE-54076-61/TČ-2024-171181 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, IČ:72050250
DS: ndihp32, Na Spravedlnosti 2516, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, IČ:72050250
DS: ndihp32, Na Spravedlnosti 2516, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí
12.07.2024 13.01.2025 Vyvěšení_písemnosti_.pdf (628.8 kB)
Magistrát hl. m. Prahy Opatření obecné povahy Václav Havrlant-StDZ MHMP 1143890/2024 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Czech Republic
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Czech Republic
12.07.2024 29.07.2024 MHMPXPOVQEQ1.PDF (253.4 kB)
situace razitko místni.pdf (491.3 kB)
D.1.6_Situace DZ_rev06 finalni.pdf (4.3 MB)
Starosta MČ P1 Záměr obce Záměr pronájmu dvorního objektu bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. 52/2, k. ú. Staré Město UMCP1 336702/2024 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 - Nové Město
11.07.2024 25.07.2024 Zamer_c._UMCP1_336702_2024_SI_033.pdf (199.7 kB)
Odbor dopravy Opatření obecné povahy_ODOP 263 - nám. Curieových, Metrostav a.s. UMCP1 333397/2024 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1, IČ:00063410
Neuvedena
11.07.2024 29.07.2024 263_-_OOP.pdf (2.3 MB)
Odbor technické a majetkové správy Záměr obce Záměr výpůjčky pozemku parc. č. 639/3, k. ú. Nové Město, obec Praha (Palackého 718/9, Praha 1) UMCP1 332235/2024 OTMS/OSN/EP_záměr_32/2024 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, Odbor technické a majetkové správy, IČ:00063410
115 68 Praha 1
11.07.2024 26.07.2024 Zamer_Palackeho_718_9.pdf (217.9 kB)
Odbor technické a majetkové správy Záměr obce Záměr výpůjčky pozemku parc.č. 1994/2, NM, SVJ Navrátilova 665/12, P1 UMCP1 337342/2024 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, Odbor technické a majetkové správy, IČ:00063410
110 00 Praha 1
11.07.2024 26.07.2024 zamer.pdf (240.9 kB)
Odbor technické a majetkové správy Záměr obce Záměr výpůjčky pozemku parc.č. 942/3, SM, SVJ Vězeňská 860/7, P1 UMCP1 337307/2024 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, Odbor technické a majetkové správy, IČ:00063410
110 00 Praha 1
11.07.2024 26.07.2024 zamer.pdf (243.9 kB)
Odbor dopravy Opatření obecné povahy_ODOP 213 / Politických vězňů 17- stěhování vybavení UMCP1 280473/2024 NO Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1, IČ:00063410
Neuvedena
11.07.2024 29.07.2024 Opatreni_obecne_povahy.docx (32.2 kB)
213_OOP_Politickych_vezRu.pdf (788.4 kB)
Odbor živnostenský Veřejná vyhláška o místě uložení písemnosti Veřejná vyhláška UMCP1 349299/2024 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřední deska
115 68 PRAHA 1, Czech Republic
11.07.2024 27.07.2024 RZP-310001-2024-349299.pdf (167.7 kB)
Radní Rozpočet Zveřejnění schválených rozpočtových opatření na internetových stránkách MČ P1 UMCP1 319705/2024 Br Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18/18, 115 68 Praha 1
10.07.2024 09.05.2025 Oznameni_o_zverejneni_RO_24._06._25.pdf (180.1 kB)
Radní Rozpočet Zveřejnění schválených rozpočtových opatření na internetových stránkách MČ P1 UMCP1 340813/2024 Br. Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18, 110 00 Praha
10.07.2024 30.04.2025 Oznameni_o_zverejneni_RO_24._07._02.pdf (183.6 kB)
Odbor dopravy Veřejná vyhláška 039-Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro vozidlo přepravující osobu těžce ZP UMCP1 288196/2024 SD Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Odbor dopravy oddělení dopravně komunikační
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
10.07.2024 25.07.2024 039_-_INV_-_Harantova_mapa_2024.pdf (284.8 kB)
039_-_VV_-_INV_-_Harantova.pdf (138.5 kB)
Odbor dopravy Opatření obecné povahy_ODOP 071 - K - Na Florenci, 23.7.24 UMCP1 345902/2024 SD Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1, IČ:00063410
Neuvedena
10.07.2024 26.07.2024 071_-_K_-_Na_Florenci_Na_Porici_23.7.24.pdf (847.7 kB)
Exekutorské úřady Dražební vyhláška 015EX 193/24-36 Dražební vyhláška prodej nemovité věci (Malá Strana) 015EX 193/24-36 Dolanský Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:40658759,Pavel Dolanský
DS: m8dg8bj, Palackého 31/2, 266 01 Beroun - Beroun-Centrum
Dolanský Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:40658759,Pavel Dolanský
DS: m8dg8bj, Palackého 31/2, 266 01 Beroun - Beroun-Centrum
09.07.2024 08.08.2024 240019336.pdf (198.0 kB)
Stavební úřad Doručení písemnosti Veřejnou vyhláškou rozhodnutí - stavební povolení (P1 - opr.22): stavební úpravy bytu č. 7 v 5.NP UMCP1 196115/2024 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
MČ Praha 1 - ÚMČ, úřední deska, IČ:00063410
Vodičkova 681/18, 110 00 Praha - Nové Město, Czech Republic
09.07.2024 25.07.2024 2022-375861.pdf (1.2 MB)
Odbor dopravy Opatření obecné povahy_ODOP 028 - VV NOOP ST - Purkyňova UMCP1 249964/2024 KT Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1 Odbor dopravy
110 00 Praha 1
08.07.2024 22.07.2024 028_SCAN_OOP_ST_PLANEK.pdf (9.0 MB)
Tajemník Úřadu městské části Praha 1 Výběrové řízení na obsazení volného pracovního místa výběrové řízení - vedoucí odboru školství UMCP1 317897/2024 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18, 110 00 Praha 1
08.07.2024 13.09.2024 46-24_VED_OS_-_prodlouzeni_terminu_pro_podani_prihlasek.pdf (477.1 kB)
Odbor dopravy Opatření obecné povahy_ODOP 246 - Železná, BULDIX s.r.o. UMCP1 299300/2024 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1, IČ:00063410
Neuvedena
08.07.2024 24.07.2024 246_-_OOP.pdf (578.0 kB)
Ostatní Oznámení vyrozumění o zahájení řízení - stanoviska: Povolení záměru "tramvajová trať Malovanka - Strahov" DESU/031/010073/24 Dopravní a energetický stavební úřad, IČ:19139314
DS: 7mnrnuu, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Dopravní a energetický stavební úřad, IČ:19139314
DS: 7mnrnuu, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 - Nové Město
08.07.2024 24.07.2024 24-005617.pdf (813.5 kB)
Odbor dopravy Opatření obecné povahy_ODOP 242 / Spálená, Národní, Ostrovní, Mikulandská /SUP-Technik UMCP1 290920/2024 NO Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1, IČ:00063410
Neuvedena
08.07.2024 24.07.2024 Opatreni_obecne_povahy.docx (32.3 kB)
242_OOP_Spalena_Mikulandska_Ostrovni.pdf (1.3 MB)
Odbor živnostenský Oznámení o možnosti převzít písemnost Veřejná vyhláška UMCP1 332940/2024 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřední deska
115 68 PRAHA 1, Czech Republic
04.07.2024 20.07.2024 RZP-310001-2024-332940.pdf (167.8 kB)
Odbor dopravy Opatření obecné povahy_ODOP 092 - TV - státní návštěva - ČR a UK - 16.07.2024 UMCP1 334049/2024 KT Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1 Odbor dopravy
110 00 Praha 1
04.07.2024 19.07.2024 092_SCAN_OOP_ST_PLANEK_CR_a_Ukrajina_16.7.24.pdf (3.3 MB)
Odbor dopravy Opatření obecné povahy_ODOP 267 - Revoluční 7, Fa Podrazil a.s. S UMCP1 315479/2024 UMCP1 332198/2024 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1, IČ:00063410
Neuvedena
04.07.2024 22.07.2024 267_-_OOP.pdf (555.5 kB)
Odbor dopravy Opatření obecné povahy_ODOP 248 - Krakovská 20, JENSTAV, s.r.o. UMCP1 331669/2024 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1, IČ:00063410
Neuvedena
04.07.2024 22.07.2024 248_-_OOP.pdf (709.8 kB)
První Předchozí  1 - 25 z 230  Další Poslední