Městská část Praha 1 vyhlásila Dotační programy v oblastech kultury a spolkové činnosti na rok 2022. Žádosti na tento kalendářní rok je možné podávat v průběhu listopadu 2021 v elektronickém rozhraní GrantYS.

TERMÍNY PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ:
KULTURA: 8. 11. 2021 – 22. 11. 2021 – možné podat maximálně 2 žádosti
SPOLKY: 8. 11. 2021 – 29. 11. 2021 – možné podat maximálně 1 žádost
OCHRANA KULTURNÍHO DĚDICTVÍ: 10. 12. 2021 – 11. 2. 2022 – možné podat maximálně 1 žádost

Žádosti na kulturu a spolky se podávají výhradně prostřednictvím rozhraní GrantYS na adrese https://www.praha1.grantys.cz/

V případě nejasností s dotacemi se prosím obracejte na vedoucí odboru kultury, sportu a zahraničních vztahů, tel.: 221 097 212.

Dotační program Městské části Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2022
Dotační program Městské části Praha 1 na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2022
Dotační program Městské části Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2022
Výsledky dotačních řízení pro rok 2021
Dotační program Městské části Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2021
Dotační program Městské části Praha 1 na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2021
Dotační program Městské části Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2021

Informace o grantových a dotačních řízeních v uplynulých letech naleznete v archivu.