Rada MČ Praha 1 vyhlásila dotace v oblasti kultury na rok 2023. Další informace najdete zde.

On-line databáze Grantys bude zpřístupněna od 1. 11. do 25. 11. 2022.
Dotace 2023 na ochranu kulturního dědictví se podávají opět v papírové podobě.

V případě nejasností s dotacemi se prosím obracejte na vedoucí odboru kultury, sportu a zahraničních vztahů paní Lindu Klečkovou — linda.kleckova@praha1.cz.

OBLAST DOTACETERMÍN PODÁNÍ ŽÁDOSTIMAXIMÁLNÍ MOŽNÁ POŽADOVANÁ ČÁSTKA
Kultura1. 11. 2022 – 25. 11. 2022100 000 Kč
Spolková činnost1. 11. 2022 – 25. 11. 202270 000 Kč
Ochrana kulturního dědictví1. 11. 2022 – 6. 1. 2023100 000 Kč

Důrazně upozorňujeme na bod odstavce IV. „Hlavní zásady udělení dotace“ platných Zásad dotačního programu, které se týkají povinnosti vést účetní závěrky ve Sbírce listin. 
Žadateli, který tuto zákonnou povinnost neplní, bude zamítnuta žádost o dotaci z formálních důvodů.