Vážení a milí sousedé,

všichni v Praze 1 se bohužel musíme vypořádávat s velmi agresivní podobou krátkodobých ubytovacích služeb v domech, které mají sloužit k našemu trvalému a spokojenému bydlení a které nám a našim rodinám mají poskytovat místo pro odpočinek a klidný život.

Bohužel prakticky v každém bytovém domě je několik bytových jednotek, které jejich vlastníci nepoužívají k trvalému bydlení, ale jako nástroj svého neohleduplného podnikání, jež nemá s původní myšlenkou sdíleného ubytování nic společného a kterému ostatní obyvatelé domů nemohou zabránit.

I když doufáme, že se co nejdříve podaří přijmout tolik potřebnou zákonnou normu, která by tento vážný problém trvale vyřešila, snažíme se už teď jednotlivým společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) a bytovým družstvům (BD) pomoci.

Ta si oprávněně stěžují na to, že enormní spotřeba vody nezvanými hosty „sdílených bytů“ jde na vrub ostatních obyvatel domů. Městská část Praha 1 proto přichází s nabídkou dotace na nákup a instalaci rádio vodoměrů, a to ke každé samostatné jednotce. Díky tomu tak bude možné rozúčtovat skutečnou spotřebu vody jednotlivým vlastníkům bytových jednotek.

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY? 

 1. Jednorázová, nevratná dotace je určena všem SVJ a BD, která:
  • nemají ve svém domě rádio vodoměry umožňující dálkový odečet naměřených hodnot, bez nutnosti vstupovat do konkrétní bytové či nebytové jednotky,
  • mají již ve svém domě instalovány podružné vodoměry, které však neumožňují dálkový odečet.
 2. MČ Praha 1 bude v plném rozsahu hradit jak nákup, tak práci spojenou s osazením rádio vodoměrů.
 3. Žádost o dotaci podává statutární orgán SVJ či BD.
 4. K žádosti musí být přiložen doklad (čestné prohlášení) o tom, že všichni vlastníci byli o žádosti o dotaci MČ Praha 1 informováni (nemusí všichni souhlasit).
 5. Žádost musí být podána na formuláři MČ Praha 1. 
 6. Žádost musí být podána v uzavřené obálce obsahující formulář přihlášky a požadované přílohy.
 7. Žádost musí být podána nejpozději do pátku 27. března 2020 do 14 hodin prodlouženo do 15. 4. 2020 do 14:00, a to do podatelny Úřadu MČ Praha 1 ve Vodičkově 18. Může být podána i dříve.
 8. Nebude prováděno hodnocení žádostí, protože se jedná o dotaci, kterou dostane každý, kdo o ni požádá.
 9. Následně, po zjištění rozsahu zájmu, vypíše MČ Praha 1 veřejné výběrové řízení na dodavatele rádio vodoměrů tak, aby pokud možno byly osazeny ještě před začátkem hlavní turistické sezony 2020.
 10. Administraci dotace bude provádět kancelář radního pro majetek ve spolupráci s Výborem proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života.
 11. Statutární orgán SVJ či BD bude informován bezprostředně po ukončení výběrového řízení na dodavatele, aby aktivně spolupracoval při osazení rádio vodoměrů ve svém domě.

Se srdečnými pozdravy

Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1

MUDr. Jan Votoček, radní pro majetek

Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně Výboru proti vylidňování centra a podporu komunitního života