Vážení uživatelé pozemní komunikace Mikulandská a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu přestavby Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

Práce budou probíhat postupně v termínu:
16.4.2018 – 5.8.2019

V ulici:
Mikulandská před čp. 134/5

Práce budou prováděny na chodníku i ve vozovce před budovou školy. Vzhledem k charakteru prací a používání nákladních vozidel a současné uzavírce v ulici Ostrovní, bude po dobu stavby ul. Mikulandská obousměrná a z toho důvodu dojde k omezení parkovacích míst v této ulici.

Žadatel: Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze
Jana Palacha 80/3
110 00 Praha 1
Odpovědná osoba: Ing. arch. Aneta Ambrožová tel.: 727 883 766

Dne : 9.4.2018
Zpracoval : Vladimír Hanuš
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru