Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasném snížení počtu parkovacích míst
v Zóně placeného stání
z důvodu parkování motorových vozidel v rámci státního svátku
Francouzské republiky v Praze 1 v níže uvedené lokalitě:

Velkopřevorské nám.
Čt 12.07.2018 09:00 – 20:00 hodin

Velvyslanectví Francouzské republiky
Velkopřevorské náměstí č. 2
118 00 Praha 1 – Malá Strana
IČ: 004 66 476
Odpovědná osoba: Martin Beránek, tel. č.: +420 721 853 245

Zpracoval: Pavel Kotlár
referent ODOP
Dne: 25.06.2018

Schválil: Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru
Dne: 25.06.2018