Už jedenadvacátý ročník Dnů evropského dědictví (European Heritage Days) otevřel o uplynulém víkendu krásné budovy, prostory i místnosti, které – stejně jako každý rok – přilákaly velké množství obdivovatelů historické a umělecké krásy.

„Městská část Praha 1 se jako člen Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska každoročně k této tradiční akci připojuje a ve spolupráci s vlastníky otevírá zajímavé památky, včetně těch, které nebývají běžně přístupné nebo jsou otevřeny jen příležitostně,“ vysvětlil radní Prahy 1 pro kulturu, sport a mezinárodní vztahy Filip Kračman s tím, že letos si návštěvníci mohli v Praze 1 zdarma prohlédnout sedm historických objektů a jednu běžně veřejnosti nepřístupnou zahradu.

Jednalo se o kostel sv. Petra na Poříčí a přilehlou zvonici. Naproti kostelu se nachází fara, jejíž zahrada byla také otevřena. Velký zájem byl rovněž o památník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra v Palackého ulici, o monumentální krásu dvou koňských trojspřeží – trig – na střeše Národního divadla, o Werichovu vilu, o klasicistní strážní domek na Strahově a o unikátní barokně-klasicistní výmalbu fary kostela sv. Vojtěcha a jeho Foerstrovy síně.

Josef Bohuslav Foerster (1859 až 1951), hudebník, skladatel, hudební kritik a pedagog, patří ke klasikům české hudby a je rovněž významnou osobností středoevropské hudební kultury. Vystudoval hudbu na varhanické škole v Praze, v 80. a 90. letech 19. století působil jako varhaník v kostele sv. Vojtěcha a jako ředitel kůru u Panny Marie Sněžné.

Jeho žena Berta Lautererová byly sólistkou Národního divadla. Foerster ji později následoval do Hamburku a Vídně, kde byla v angažmá. Po vzniku Československa se vrátil do Prahy, kde se stal profesorem Státní konzervatoře hudby. V roce 1946 byl jmenován národním umělcem.

Více informací o Dnech evropského dědictví naleznete ZDE.