Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Archiv volebního období 2006 - 2010: Výbory

Výbory jsou dle JŘ výborů (schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. U03_0018 ze dne 27.1.2003) svolávány dle potřeby nebo se scházejí podle předem stanoveného časového harmonogramu, případně na výzvu zastupitelstva nebo rady, a to nejméně jedenkrát za 3 měsíce. Svolává je tajemník výboru, na pokyn předsedy, který určuje místo, čas a pořad jednání výboru. O veřejnosti či neveřejnosti jednání výboru rozhoduje výbor svým hlasováním.

V případě dotazů se obraťte, prosím, na příslušného tajemníka výboru.