Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Přehled interpelací - 31. zasedání dne 11.09.2018

Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný/Odpovídá
31. zasedání ZMČ
0240.pdf

11.09.2018

Vedoucí Odboru technické a majetkové správy Ing. Tomíčková, prodeje bytů v minulosti a vypracované znalecké posudky 

Mgr. David Bodeček, občan Prahy 1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

02401.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0241.pdf

11.09.2018

Činnost a jednání vedoucí Odboru technické a majetkové správy Ing. Tomíčkové Milan Zinek, občan Prahy 1

JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1

02411.pdf ODPOVĚĎ JUDr. Ivan Solil, člen RMČ P1
0242.pdf

11.09.2018

Přisloučení sousední bytové jednotky k bytu pana xxxx a paní xxxxx v domě Dlouhá xx a xx Jitka Nazarská, občanka Prahy 1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

02421.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0243.pdf

11.09.2018

Činnost a jednání vedoucí Odboru technické a majetkové správy Ing. Tomíčkové Bc. Jana Sobotková, občanka Prahy 1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

02431.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0244.pdf

11.09.2018

Činnost a jednání vedoucí Odboru technické a majetkové správy Ing. Tomíčkové Čestmír Hrbáček, občan Prahy 1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

02441.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0245.pdf

11.09.2018

Činnost a jednání vedoucí Odboru technické a majetkové správy Ing. Tomíčkové JUDr. Michaela Šubrtová, občanka Prahy 1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

02451.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0246.pdf

11.09.2018

Opakovaná výzva k údržbě domu Bolzanova xxx a  práce  Ing. Tomíčkové, vedoucí Odboru technické a majetkové správy Ing. Radek Martínek, občan Prahy 1

Tomáš Macháček, člen RMČ P1

02461.pdf ODPOVĚĎ Tomáš Macháček, člen RMČ P1
0247.pdf

11.09.2018

Činnost a jednání vedoucí Odboru technické a majetkové správy Ing. Tomíčkové akad. arch. Mag. Alexander Mandić, občan Prahy 1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

02471.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0248.pdf

11.09.2018

Stížnost na chování a jednání vedoucí Odboru technické a majetkové správy Ing. Tomíčkové Marie Koblihová, občanka Prahy 1 Tomáš Macháček, člen RMČ P1
02481.pdf ODPOVĚĎ Tomáš Macháček, člen RMČ P1
0249.pdf

11.09.2018

Vrácení částek odměn za právní služby spojené s přípravou koncesní dokumentace ohledně Nemocnice Na Františku Mgr. Pavel Čižinský, občan Prahy 1 JUDr. Ivan Solil, člen RMČ P1
02491.pdf ODPOVĚĎ JUDr. Ivan Solil, člen RMČ P1
0250.pdf

11.09.2018

Rozdělení parcely 326 na dvoře mateřské školky v Revoluční Pavel Nazarský, občan Prahy 1 Tomáš Macháček, člen RMČ P1
02501.pdf ODPOVĚĎ Tomáš Macháček, člen RMČ P1
0251.pdf

11.09.2018

Řešení situace s hlukem v oblasti ulic Králodvorská - U Prašné brány Alena Šípková, občanka Prahy 1 JUDr. Ivan Solil, člen RMČ P1
02511.pdf ODPOVĚĎ JUDr. Ivan Solil, člen RMČ P1
0252.pdf

11.09.2018

Dům Bolzanova xxx Ing. František Malík, občan Prahy 1 Tomáš Macháček, člen RMČ P1
0253.pdf

11.09.2018

Změna využití domu xxxxx a vystěhovávání nájemníků z domu do náhradních bytů  Radovan Síbrt, občan Prahy 1 Tomáš Macháček, člen RMČ P1
02531.pdf ODPOVĚĎ Tomáš Macháček, člen RMČ P1
0254.pdf

11.09.2018

Poděkování za omezení vjezdu velkých zájezdových autobusů do Štěpánské ulice a za zachování většiny parkovacích míst v modré zóně v této ulici Vladimír Mařík, občan Prahy 1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

02541.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0255.pdf

11.09.2018

Alkoholové průvody ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ P1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

02551.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0256.pdf

11.09.2018

Rekonstrukce domu Skořepka 9 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ P1 Tomáš Macháček, člen RMČ P1
02561.pdf ODPOVĚĎ Tomáš Macháček, člen RMČ P1
0257.pdf

11.09.2018

Poskytnutí studie, případně souvisejících posudků, týkající se rekonstrukce Juditiny věže Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ P1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

02571.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0258.pdf 11.09.2018 Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem paláce Žofín společnosti Agentura NKL s.r.o. ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ P1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

02581.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0259.pdf 11.09.2018 Zrušení opatření obecné povahy k zákazu průjezdu cyklistů pěšími zónami, resp. žádost o sdělení, jak dopadlo šetření odpovědnosti za rozhodnutí soudu Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ P1 Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník Úřadu MČ Praha 1
02591.pdf ODPOVĚĎ Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník Úřadu MČ Praha 1