Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Přehled interpelací - 28. zasedání dne 31.01.2018

Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný/Odpovídá
28. zasedání ZMČ
0211.pdf

31.01.2018

Nesouhlasné vyjádření k odpovědi pana starosty Ing. Oldřicha Lomeckého na položené dotazy v interpelaci z prosincového zasedání, týkající se V. výběrového řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů a dále II. výběrového řízení na prodej rozestavěných bytových jednotek

Mgr. David Bodeček, občan Prahy 1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

02111.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0212.pdf

31.01.2018

V. výběrové řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů, tisková mluvčí MgA. Veronika Blažková, MBA, mediální politika úřadu - magazín PRAHA 1 a vánoční večírek v Hlávkově Dvoře dne 14.12.2017)

Mgr. David Bodeček, občan Prahy 1

Mgr. Ing. František Dvořák tajemník ÚMČ Praha 1

02121.pdf ODPOVĚĎ

Mgr. Ing. František Dvořák tajemník ÚMČ Praha 1

0213.pdf

31.01.2018

Revitalizace spodní části Václavského náměstí

Ing. Karel Doubek, občan Prahy 6, ředitel společnosti Adria-Neptun, spol. s r.o. a spoluvlastník pozemku parc. č. 624/1, k. ú. Nové Město

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

02131.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0214.pdf

31.01.2018

Tzv. "naháněči" do nevěstinců, zejména v ulici Ve Smečkách, kteří obtěžují občany Prahy 1, návštěvníky divadel (zejména Činoherního klubu), zaměstnance firem, hotelové hosty a ostatní občany procházející Václavským náměstím a ulicí Ve Smečkách

Jan Adámek, občan Prahy 3 a ředitel spolku Sdružení Nového Města Pražského

JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1

02141.pdf ODPOVĚĎ

JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1

0215.pdf

31.01.2018

Pěší zóna

Dana Absolonová, občanka Prahy 1

Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1

02151.pdf ODPOVĚĎ

Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1

0216.pdf

31.01.2018

Vyrovnání se společností Louis Vuitton Česká, s.r.o., která v minulosti užívala nebytové

prostory v domě Pařížská 13

ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ P1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

02161.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0217.pdf

31.01.2018

Žádost o položkové vyčíslení nákladů, které byly nebo mají být v budoucnu uhrazené MČ Praha 1 v souvislosti s výběrovým řízením na koncesní řízení provozu NNF

Mgr. Jiří Janoušek, člen ZMČ P1

Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1

02171.pdf ODPOVĚĎ

Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1

0218.pdf

31.01.2018

Plánovaná rekonstrukce Juditiny věže

ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ P1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

02181.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0219.pdf

31.01.2018

Plánované opravy Juditiny věže a se žádost o předložení posudků a dokumentů, které

ukazují, že stav budovy Juditiny věže je havarijní a že je nutno přistoupit k nezbytně nutným

opravám

Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ P1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

02191.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0220.pdf

31.01.2018

Nesouhlasné vyjádření k odpovědi pana Richarda Bureše, zástupce starosty, na  položené dotazy na prosincovém zasedání týkající se problémů s parkováním turistických autobusů či minibusů, které blokují dopravu tím, že parkují v parkovacích zónách a na pěší zóně, a vjíždí do zákazu vjezdu - např. na Pohořelci na příjezdové trase k Pražskému hradu

Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ P1

Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1

02201.pdf ODPOVĚĎ

Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1

0221.pdf

31.01.2018

Problematické SVJ Kozí 9 a role MČ Praha 1

Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ P1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

02211.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1