Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Přehled interpelací - 27. zasedání dne 12.12.2017

Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný/Odpovídá
27. zasedání ZMČ
0196.pdf

12.12.2017

Žádost o vysvětlení od  Ing. Tomíčkové, proč předložila členům  ZMČ P1 nepřesné a neúplné údaje, proč nebyly vypracovány znalecké posudky pro paralelně probíhající II. výběrové řízení na rozestavěné bytové jednotky, a proč je u V. výběrového řízení na převod vlastnictví bytových jednotek v domě Tomášská mezi odstoupivšími evidován pan xxxxx Mgr. David Bodeček, občan Prahy 1

Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1

01961.pdf ODPOVĚĎ

Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1

0197.pdf

12.12.2017

Opakovaný dotaz k předložení důvodů, proč bylo zrušeno V. výběrové řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů Mgr. David Bodeček, občan Prahy 1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

01971.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0198.pdf

12.12.2017

Žádost o neprodlené a bezodkladné zrušení probíhajícího výběrového řízení na vyhlášenou koncesi na provozování Nemocnice Na Františku

Mgr. David Bodeček, občan Prahy 1, zplnomocněn 

Kristýnou Kohoutovou, Jakubem Fišerem a Olgou Sklenářovou, občany Prahy 1

Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1

01981.pdf ODPOVĚĎ

Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1

0199.pdf

12.12.2017

Žádost o sdělení, kdo a proč pověřil pana Petra Vaňka zpracováním stanoviska k bodu V. výběrové řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů, konaného na ZMČ Praha 1 dne 31.10.2017

Michaela Šubrtová, občanka Prahy 1

Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1

01991.pdf ODPOVĚĎ

Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1

0200.pdf

12.12.2017

Nemocnice Na Františku - porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, konkrétně § 179, kde se mluví o době trvání koncese Ing. Karel Kovářík, občan Prahy 1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

02001.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0201.pdf

12.12.2017

Žádost o posunutí doby pro interpelace občanů na odpolední hodiny

Mgr. Pavel Nazarský, občan Prahy 1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

02011.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0202.pdf

12.12.2017

Omezení jízdy cyklistů v pěších zónách

Ing. Vratislav Filler, Ph.D., občan Prahy 4

Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1

02021.pdf ODPOVĚĎ

Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1

0203.pdf

12.12.2017

Objízdné cyklotrasy v centru
Prahy 1
Ondřej Hána, občan Prahy 1

Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1

02031.pdf ODPOVĚĎ

Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1

0204.pdf

12.12.2017

Koncesní řízení Nemocnice Na Františku Mgr. Jiří Janoušek, člen ZMČ P1

Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1

02041.pdf ODPOVĚĎ

Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1

0205.pdf

12.12.2017

Žádost o řešení problému s parkováním turistických autobusů Na Pohořelci, které se díky tomu stalo neoficiálním parkovištěm autobusů Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ P1

Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1

02051.pdf ODPOVĚĎ

Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1

0206.pdf

12.12.2017

Dům na adrese Václavské náměstí 39, kde je MČ P1 7/8 vlastníkem, problematika pronájmu bytů v tomto domě systémem Airbnb menšinovým spoluvlastníkem

ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ P1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

02061.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0207.pdf

12.12.2017

Žádost o informace ke komplexu hotelu U Sixtů (mezi ulicemi Celetná, Železná a Kamzíkova)

Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ P1

Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1

02071.pdf ODPOVĚĎ

Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1

0208.pdf

12.12.2017

Žádost občanů z občanského spolku Senovážné 17 - stav rekonstrukce a průběh privatizace bytových jednotek v domě Senovážné nám. 17

ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ P1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

02081.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0209.pdf

12.12.2017

Dotazy na hluk z diskoték, a barů v ulicích Dlouhá, V Kolkovně a okolí

Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ P1 JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1
02091.pdf ODPOVĚĎ JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1
0210.pdf

12.12.2017

Opakovaná interpelace ve věci pronájmu nebytového prostoru na adrese Havlíčkova 1026/6, a žádost o informace o společnosti Sinet Praha s.r.o.

ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ P1

Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1

02101.pdf ODPOVĚĎ

Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1