Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Přehled interpelací - 25. zasedání dne 12.09.2017

Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný/Odpovídá
25. zasedání ZMČ
0170.pdf

12.09.2017

Narušování nočního klidu a pořádku ze strany zahraničních návštěvníků, ubytovaných v centru Prahy formou tzv. sdíleného bydlení

Ing. Karel Krajský, občan Prahy 1

JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1

01701.pdf ODPOVĚĎ

JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1

0171.pdf

12.09.2017

Žádost o konkrétní odpovědi na dotazy k III., IV. a V. výběrovému řízení na převod vlastnictví bytových jednotek

Mgr. David Bodeček, občan Prahy 1

JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1

01711.pdf ODPOVĚĎ

JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1

0172.pdf

12.09.2017

Privatizace bytů v domě xxxxxxx

Mgr. Svatava Jiroušková, občanka Prahy 1

MUDr. Jan Votoček, člen Rady MČ Praha 1

01721.pdf ODPOVĚĎ

MUDr. Jan Votoček, člen Rady MČ Praha 1

0173.pdf

12.09.2017

V. výběrové řízení na převod vlastnictví bytových jednotek Mgr. David Bodeček, občan Prahy 1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

01731.pdf

ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0174.pdf

12.09.2017

Podpora iniciativy spolku Auto*Mat a dalších cyklistů proti omezování jízdy na kole přes centrum Prahy a žádost o zřízení přechodu pro chodce před Karlovým mostem ve směru od Národní třídy (u východu z Anenské ulice přes Smetanovo nábřeží směrem k Vltavě) Marek Čaněk, občan Prahy 9

Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1

01741.pdf ODPOVĚĎ

Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1

0175.pdf

12.09.2017

Omezení jízdy na kolech na pěších zónách Prahy 1 Vratislav Filler, občan Prahy 4

Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1

01751.pdf ODPOVĚĎ

Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1

0176.pdf

12.09.2017

Žádost o sdělení, jakým způsobem bude možné zachovat bezpečný a rychlý průjezd na kole centrem Prahy a apel, aby problém elektrokol a koloběžek byl řešen odděleně od problematiky regulace cyklistiky v centru města Lucie Trlifajová, občanka Prahy 3

Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1

01761.pdf ODPOVĚĎ

Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1

0177.pdf

12.09.2017

Žádost o spolupráci MČ Praha 1 při záchraně ateliéru sochařky Hany Wichterlové (Újezd 29, k. ú. Malá Strana, Praha 1) Ing. arch. Petr Burian, architekt, občan Prahy 5 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01771.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0178.pdf

12.09.2017

Pronájem nebytových prostor v domě Národní 20 a Národní 22 ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ P1

Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1

01781.pdf ODPOVĚĎ

Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1

0179.pdf

12.09.2017

Omezení průjezdu cyklistů centrem Prahy Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ P1

Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1

01791.pdf ODPOVĚĎ

Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1

0180.pdf

12.09.2017

Pronájem nebytových prostor v domě Havlíčkova 6 ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ P1

Tomáš Macháček, člen Rady MČ P1

01801.pdf ODPOVĚĎ

Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1

0181.pdf

12.09.2017

Hospodaření SVJ Kozí 9 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ P1 Ing. Zdeňka Tomíčková, vedoucí Odboru technické a majetkové správy
01811.pdf ODPOVĚĎ Ing. Zdeňka Tomíčková, vedoucí Odboru technické a majetkové správy
0182.pdf

12.09.2017

Krátkodobé pronájmy bytů formou AirBnb a následné rušení nočního klidu, a žádost o zřízení akční pracovní skupiny (složené napříč politickým spektrem) k této problematice Jan Čep, člen ZMČ P1

Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1

a

JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1

01821.pdf ODPOVĚĎ

Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1

a

JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1