Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Přehled interpelací - 24. zasedání dne 20.06.2017

Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný/Odpovídá
24. zasedání ZMČ
0154.pdf

20.06.2017

Podkladů na Koncesní řízení "Provozování Nemocnice Na Františku"

Mgr. Jiří Janoušek, člen ZMČ P1

Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1

01541.pdf ODPOVĚĎ

Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1

0155.pdf

20.06.2017

Situace v hospodaření SVJ Kozí 9

Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ P1

Ing. Zdeňka Tomíčková, vedoucí OTMS Úřadu MČ Praha 1

01551.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Zdeňka Tomíčková, vedoucí OTMS Úřadu MČ Praha 1

0156.pdf

20.06.2017

 

Situace na Klárově - hluk ze vzrůstající lodní dopravy, rušení nočního klidu z restaurace Občanská plovárna a také vzrůstající počet akcí s reprodukovanou hudbou v parku na Klárově

ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ P1

Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1

01561.pdf ODPOVĚĎ

Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1

0157.pdf

20.06.2017

Ohrožení rezidentského parkování v Praze 1 Mgr. Jiří Janoušek, člen ZMČ P1

Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1

01571.pdf ODPOVĚĎ

Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1

0158.pdf

20.06.2017

Záměr na pronájem nebytového prostoru č. 267/101 v domě Betlémská 9 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ P1 Tomáš Macháček, člen Rady MČ P1
01581.pdf ODPOVĚĎ Tomáš Macháček, člen Rady MČ P1
0159.pdf

20.06.2017

Nebytové prostory a přilehlý pozemek v zeleni U Lužického semináře 42 ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ P1 Tomáš Macháček, člen Rady MČ P1
01591.pdf ODPOVĚĎ Tomáš Macháček, člen Rady MČ P1
0160.pdf

20.06.2017

Žádost o vyjádření, jakým způsobem bude MČ Praha 1 naplňovat Nařízení, kterým se zvyšují mzdy pracovníků v sociálních službách o 23% k 1. červenci 2017 Mgr. Jiří Janoušek, člen ZMČ P1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01601.pdf ODPOVĚĎ Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0161.pdf

20.06.2017

Situace v xxxxxx  a předsedy zastupitelského klubu Praha 1 rodina Ing. Olga Svojáková, občanka Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01611.pdf ODPOVĚĎ Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0162.pdf

20.06.2017

Připravované omezení jízdy cyklistů v centru Prahy Ondřej Hána, občan Prahy 1

Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1

01621.pdf ODPOVĚĎ

Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1

0163.pdf

20.06.2017

Cyklistická doprava v centru Prahy a žádost o zachování legálního průjezdu na kole pěšími zónami v takovém rozsahu, aby nebyla poškozena cyklistická doprava v celopražském ani místním měřítku Marek Bělor, občan Prahy 1

Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1

01631.pdf ODPOVĚĎ

Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1

0164.pdf

20.06.2017

V. výběrové řízení na převod bytových jednotek Mgr. David Bodeček, občan Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01641.pdf ODPOVĚĎ Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0165.pdf

20.06.2017

Výběrové řízení na převod bytové jednotky v domě xxxx a  dotaz, jak bude postupováno proti třem vítězům ze IV. výběrového řízení na převod vlastnictví bytových jednotek, kteří porušili kupní smlouvu tím, že do stanoveného termínu nepřehlásili svůj trvalý pobyt, což bylo jednou z podmínek výběrového řízení Mgr. David Bodeček, občan Prahy 1 Tomáš Macháček, člen Rady MČ P1
01651.pdf ODPOVĚĎ Tomáš Macháček, člen Rady MČ P1
0166.pdf

20.06.2017

Vyjádření JUDr. Solila na Zastupitelstvu MČ Praha 1 dne 23.05.2017 k ceně obvyklé při znaleckém posudku, dále žádost o vyjádření se k výsledkům IV. výběrového řízení na převod bytových jednotek a žádostí o vyjádření k ceně obvyklé a ceně tržní Ing. Milan Zinek, občan Prahy 1 JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1
01661.pdf ODPOVĚĎ JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1
0167.pdf

20.06.2017

Nesouhlasná reakce na odpověď pana Jana Čepa, člena Zastupitelstva MČ Praha 1, na její interpelaci přednesenou na Zastupitelstvu MČ Praha 1 dne 04.04.2017 ve věci nezákonného užívání nezkolaudovaných prostor bývalého kina v domě xxxxx Eva Voříšková, občanka Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01671.pdf ODPOVĚĎ Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0168.pdf

20.06.2017

Připravované omezení cyklistiky v centru Prahy Lucie Trlifajová, občanka Prahy 3

Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1

01681.pdf ODPOVĚĎ

Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1

0169.pdf

20.06.2017

Žádost o sdělení, jak bude moci provozovat svoji práci, kterou je rozvoj jídla na kole po centru Prahy, když bude omezena jízda na kole v centru Prahy Vladimír Galas, občan Prahy 3

Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1

01691.pdf ODPOVĚĎ

Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1