Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Přehled interpelací - 21. zasedání dne 01.03.2017

Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný/Odpovídá
21. zasedání ZMČ
0140.pdf

01.03.2017

Žádost o zapsání její osoby do nájemní smlouvy bytu v domě xxxxxx, která byla Radou MČ Praha 1 zamítnuta

Nikola Cloud, občanka Prahy 4

Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1

01401.pdf ODPOVĚĎ

Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1

0141.pdf

01.03.2017

Skončení nájmu (výpovědi) nebytového prostoru v domě č. p. 532, k. ú. Malá Strana, Říční 11

Ing. Petr Hejma, člen ZMČ Praha 1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

01411.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0142.pdf

01.03.2017

Neutěšené parkování osobních aut na chodnících Prahy 1

Petr Burgr, člen ZMČ Praha 1

Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1 ve spolupráci s JUDr. Solilem,, členem Rady MČ Praha 1

01421.pdf ODPOVĚĎ Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
0143.pdf

01.03.2017

Komplexní koncepce bytové politiky MČ Praha 1 ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ Praha 1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

01431.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0144.pdf

01.03.2017

Opakovaná interpelace týkající se nebytového prostoru v domě Betlémská 9 (restaurace Red Pif) Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

01441.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0145.pdf

01.03.2017

Využívání bytů ke krátkodobým pronájmům např. prostřednictvím  airbnb, včetně návrhu řešení Jan Čep, člen ZMČ Praha 1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

01451.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0146.pdf

01.03.2017

Opakovaná interpelace ve věci problémového hospodaření SVJ Kozí 9 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

01461.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1