Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Přehled interpelací - 17. zasedání dne 06.09.2016

Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
17. zasedání ZMČ
0121.pdf 06.09.2016

Restaurace Red Pif v domě Betlémská 9 - otevírací doba a nájemní smlouva

ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ Praha 1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

01211.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0122.pdf 06.09.2016

Vývoj vymístění tranzitu z Malé Strany a Starého Města, a to v návaznosti na přijaté usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1

Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1

Richard  Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1

01221.pdf ODPOVĚĎ

Richard  Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1

0123.pdf 06.09.2016 Reakce na odpověď starosty na interpelaci Mgr. Janouška z 21.6.2016 a dotaz na ohleduplnost starosty vůči sobě a tvrdost vůči ostatním

Mgr. Jiří Janoušek, člen ZMČ Praha 1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

01231.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0124.pdf 06.09.2016

Žádost o zaslání kopie posudku hlukové propustnosti v restauraci Red Pif v domě Betlémská 9

Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

01241.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0125.pdf 06.09.2016 Žádost o sdělení dalšího postupu a plánů s provozem farmářských trhů na náměstí Republiky

Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1

Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1
01251.pdf ODPOVĚĎ Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1