Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Přehled interpelací - 11. zasedání dne 15.12.2015

Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
11. zasedání ZMČ
0074.pdf 15.12.2015 Prezentace a poděkování MČ P1 za spolupráci a podporu při realizaci běžecké ligy RunCzech

Bc. Tomáš Mirovský, občan Prahy 10, za RunCzech

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

00741.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0075.pdf 15.12.2015

Stavební záměry na severovýchodním konci Revoluční ulice

Ing. Filip Dvořák, občan Prahy 1 a místopředseda HK

Jan Čep. člen ZMČ Praha 1

00751.pdf ODPOVĚĎ

Jan Čep. člen ZMČ Praha 1

0076.pdf 15.12.2015

Závažné pochybnosti o hospodaření Výboru SVJ v domě Kozí 9

Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

00761.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0077.pdf 15.12.2015

Změny užívání a prodloužení provozní doby v provozovně na adrese Vězeňská 9

ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ Praha 1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

00771.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0078.pdf 15.12.2015 Pronájmy bytů občanům Prahy 1, schválené usnesením Rady MČ Praha 1 č. UR15_1474 dne 24.11.2015

Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

00781.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0079.pdf 15.12.2015

Interpelace týkající se tří lukrativních nebytových prostor na adrese U Lužického semináře 42, Národní 22 a Pařížská 13 ve správě MČ P1

ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ Praha 1

Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1

00791.pdf ODPOVĚĎ

Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1

0080.pdf 15.12.2015

„Setkání s občany Starého Města“, které proběhlo 25.11.2015

Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1

Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1

00801.pdf ODPOVĚĎ

Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1

0081.pdf 15.12.2015

Žádost o vysvětlení pojmu „administrativně rozdělený byt“

ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ Praha 1

Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1

00811.pdf ODPOVĚĎ

Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1