Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Přehled interpelací - 9. zasedání dne 13.10.2015

Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
9. zasedání ZMČ
0052.pdf 13.10.2015

Dotaz ve věci otištěného vyjádření a názoru za klub "Praha 1 rodina" k záměru tvz. hotelu U Sixtů v posledním čísle Magazínu PRAHA 1 a žádost o omluvu a uvedení věci na pravou míru

Ing. Filip Dvořák, občan Prahy 1

Mgr. Svatopluk Karásek, člen ZMČ P1

00521.pdf ODPOVĚĎ

Mgr. Svatopluk Karásek, člen ZMČ P1

0053.pdf 13.10.2015

Interpelace s nesouhlasným vyjádřením k odpovědi pana starosty Ing. Oldřicha Lomeckého na jeho interpelaci ze dne 23.6.2015, dále informace dalším vývoji situace ohledně Tržnice Dlouhá 14 a žádost o radu, na koho se v této věci obrátit

Ing. Pavel Mánek, občan Prahy 1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

00531.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0054.pdf 13.10.2015

Apel na záchranu chátrající Wimmerovy kašny na Uhelném trhu

Jolana Švábová, občanka Prahy 1 

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

00541.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0055.pdf 13.10.2015

Žádost o vyjádření k záměru vztyčení rakouské sochy maršála Radeckého na Malostranském náměstí

Mgr. Zdenek Zacpal, občan Prahy 10 (společnost Veritas)

MUDr. Jan Votoček, člen Rady MČ Praha 1

00551.pdf ODPOVĚĎ

MUDr. Jan Votoček, člen Rady MČ Praha 1

0056.pdf 13.10.2015

Dotaz týkající se omezení a provozu vozítek Segway na chodnících v centru Prahy

Ilona Kleníková, občanka Prahy 1

Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1

00561.pdf ODPOVĚĎ

Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1

0057.pdf 13.10.2015

Oznámení, popisující situaci zastavení a po 12 dnech zprovoznění výtahu v domě xxxx

JUDr. Jan Urban a PhDr. Marie Urbanová, občané Prahy 1

Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ P1

00571.pdf ODPOVĚĎ

Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ P1

0058.pdf 13.10.2015

Návrh na vyřešení kauzy Na Poříčí 36 a 38

Pavel Vandas, občan Prahy 1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

00581.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0059.pdf 13.10.2015

Žádost o odpovědi na otázky týkající se změn plateb od správce EP-SC, s.r.o. dle Smlouvy o správě, údržbě a opravách nemovitostí z roku 1996 v letech 2008 a 2009, tedy v době, kdy byl Ing. Petra Hejma, starostou MČ Praha 1

Pavel Vandas, občan Prahy 1

Ing. Petr Hejma, člen ZMČ P1

00591.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Petr Hejma, člen ZMČ P1

0060.pdf 13.10.2015

Řešení dlouhodobě neúnosného hluku z problémových barů a restaurací v Michalské ulici

ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ Praha 1

JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1

00601.pdf ODPOVĚĎ

JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1

0061.pdf 13.10.2015

Vyjádření Ing. Švihlíka, pověřeného Arcibiskupstvím pražským, řešením stavby v Soukenické 10

Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

00611.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0062.pdf 13.10.2015

Zveřejňování interpelací a odpovědí na ně na webových stránkách MČ Praha 1 a opětovná žádost o odpovědi na otázky, týkající se nominací do komisí Rady MČ Praha 1

Mgr. Jiří Janoušek, člen ZMČ Praha 1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

00621.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0063.pdf 13.10.2015

Pracovní cesta do Soulu, kterou svým usnesením č. UR15_1239 schválila Rada MČ Praha 1

Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

00631.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0064.pdf 13.10.2015

Nespokojená reakce na odpověď pana Tomáše Macháčka, člena Rady MČ Praha 1, na jeho interpelaci ze dne 22.04.2015, ve věci vyčíslení nákladů na rekonstrukci prostor v domě č. p. 1933 a 1934, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 36 a 38, Praha 1

Mgr. Jiří Janoušek, člen ZMČ Praha 1

Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1
00641.pdf ODPOVĚĎ Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1