Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Přehled interpelací - 8. zasedání dne 08.09.2015

Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
8. zasedání ZMČ
0040.pdf 08.09.2015

Uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. xx/xx v domě xxxxx, k. ú. Josefov, Praha 1

Pavel Vandas, občan Prahy 1

Mgr. Šárka Chládková Táborská a JUDr. Ivan Solil, členové ZMČ P1

00401.pdf ODPOVĚĎ Mgr. Šárka Chládková, Táborská, členka ZMČ P1
0041.pdf 08.09.2015

Stavební záměr - úprava stávajícího průjezdu do dvora domu xxxxxxx

Gordana Rušnov Zafranovič, občanka Prahy 1

Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ P1

00411.pdf ODPOVĚĎ

Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ P1

0042.pdf 08.09.2015

Záměr pachtu pro EP-SC a záchrany dvorku v domě Na Poříčí 38

PhDr. Pavla Jonssonová, Ph. D., občanka Prahy 1

 

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

 

00421.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0043.pdf 08.09.2015

Správa domů Na Poříčí 36 a 38

MUDr. Antonín Pařízek, CSc., občan Prahy 1

JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1

 

00431.pdf ODPOVĚĎ

JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1

0044.pdf 08.09.2015

Kritika ve věci špatného nakládání s obecním majetkem, dotazy na fungování a kontrolu práce
Úřadu MČ Praha 1 ve věci správy domů Na Poříčí 36 a 38

MUDr. Antonín Pařízek, CSc., občan Prahy 1

Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ P1

00441.pdf ODPOVĚĎ

Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ P1

0045.pdf 08.09.2015

Nedostatečná informovanost voličů od opozičních klubů ZMČ P1 o jejich činnosti prostřednictvím webových stránek

Štěpán Kuchta, občan Prahy 1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

00451.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0046.pdf 08.09.2015

Žádost o informace nebytových prostor a hluku v domě xxxxxx a žádost o omluvu starosty MČ Praha 1

Radka Anna Mandarano, občanka Prahy 1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

00461.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0047.pdf 08.09.2015

Veřejné zakázky "Realizace přechodu z ES SAP na GINIS Enterprise"

Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1

Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1

00471.pdf ODPOVĚĎ

Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1

0048.pdf 08.09.2015

Podnět k zajištění bezpečnosti a pořádku v prostoru piazzety Národního divadla

Mgr. Miroslava Vlašánková, členka ZMČ Praha 1

JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1

00481.pdf ODPOVĚĎ

JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1

0049.pdf 08.09.2015

Plánované změny v oblasti dopravy na území MČ Praha 1 v souvislosti s otevřením tunelu Blanka

Ing. Petr Hejma, člen ZMČ Praha 1

Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1

00491.pdf ODPOVĚĎ

Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1

0050.pdf 08.09.2015

Správa domů Na Poříčí 36 a 38

Mgr. Jiří Janoušek, člen ZMČ Praha 1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

00501.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0051.pdf 08.09.2015

Zpráva o činnosti VSBBP za 2. čtvrtletí 2015 - otázka bezdomovectví

Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1tak

Mgr. Šárka Chládková Táborská, členka ZMČ P1 a předsedkyně VSBBP

00511.pdf ODPOVĚĎ Mgr. Šárka Chládková Táborská, předsedkyně VSBBP