Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Přehled interpelací - 6. zasedání dne 26.05.2015

Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
6. zasedání ZMČ
0032.pdf 26.05.2015

Informace o dalším vývoji situace ohledně nebytového prostoru Tržnice Dlouhá 14

Ing. Pavel Mánek, občan Prahy 1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

00321.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0033.pdf 26.05.2015

Žádost o omluvu za nepravdivá tvrzení uvedená na 5. zasedání Zastupitelstva dne 22.04.2015
ohledně jejich bytu a dlouholetého problému v domě

Radka Anna Mandarano, občanka Prahy 1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

00331.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0034.pdf 26.05.2015

Interpelace vyjadřující nesouhlas s odpovědí pana starosty Ing. Oldřicha Lomeckého na jeho interpelaci z 22.04.2015 ve věci revitalizace parku Kampa a rekonstrukce Werichovy vily společnosti BAU plus, a.s.

Ing. Petr Hejma, člen ZMČ Praha 1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

00341.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0035.pdf 26.05.2015

Žádost o zpřístupnění materiálů z Rady MČ Praha 1 v elektronické podobě všem členům Zastupitelstva MČ Praha 1

Mgr. Filip Pospíšil, Ph. D., člen ZMČ Praha 1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

00351.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

0036.pdf 26.05.2015

Interpelace ve věci žaloby o uveřejnění odpovědi podle tiskového zákona v periodiku Praha 1

Mgr. Alena Ježková PhD., členka ZMČ Praha 1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1

00361.pdf ODPOVĚĎ

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1