Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Přehled interpelací - 3. zasedání dne 27.01.2015

 
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
3. zasedání ZMČ
0007.pdf 27.01.2015

Stížnost na hluk před restauracemi, bary a diskotékami, dále na znečišťování nových fasád domů a chodníků psími exkrementy

Pavla Haaková, občanka Prahy 1

JUDr. Ivan Solil, člen RMČ Praha 1

00071.pdf ODPOVĚĎ

JUDr. Ivan Solil, člen RMČ Praha 1

0008.pdf 27.01.2015

Opakovaná interpelace ve věci restaurace v Rybné 1065/13, Praha 1  a žádost o doložení účetních zápisů o VZT, kopie písemných výzev nájemci (případně uložené pokuty) a soudně znaleckého posudku

Ing. Marta Pakostová, občanka  Prahy 1

Tomáš Macháček, člen RMČ Praha 1

00081.pdf ODPOVĚĎ

Tomáš Macháček, člen RMČ Praha 1

0009.pdf 27.01.2015

Otevřené dopisy paní primátorce Krnáčové a oslovující občany, média, Magistrát hl. m. Prahy se záležitostmi ohledně života na Praze 1

Štěpán Kuchta, občan Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1 ve spolupráci s Mgr. Evou Špačkovou, členkou RMČ P1
00091.pdf ODPOVĚĎ Mgr. Eva Špačková, členka RMČ P1
00092.pdf ODPOVĚĎ Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0010.pdf 27.01.2015

Dotaz ve věci eliminace hluku a úniku tepla formou výměny oken v domě Na Poříčí 38, která jsou v dezolátním stavu

Pavel Vandas, občan Prahy 1 a předseda občanského sdružení Vlastní bydlení v Praze 1

Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1

00101.pdf ODPOVĚĎ

Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1

0011.pdf 27.01.2015

Odprodej dvora Společenství vlastníků jednotek v domě xxxxxx

Jurij Dizov, v zastoupení za Vladimíra Simona, občana Prahy 1

Tomáš Macháček, člen RMČ Praha 1

00111.pdf ODPOVĚĎ

Tomáš Macháček, člen RMČ Praha 1

0012.pdf 27.01.2015

Stížnost na provoz Tržnice Dlouhá 14

Ing. Pavel Mánek, občan Prahy 1

Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1
00121.pdf ODPOVĚĎ Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1
0013.pdf 27.01.2015

Žádost o informace ve věci pronájmu nebytových prostor v domech Na Poříčí 36 a 38

Petra Pařízková, místopředsedkyně České společnosti porodních asistentek JUDr. Ivan Solil, člen RMČ Praha 1
00131.pdf ODPOVĚĎ

JUDr. Ivan Solil, člen RMČ Praha 1

0014.pdf 27.01.2015

Žádost o informace ohledně výstavby garáží Štěpánská 55 (původní projekt, variantní řešení a rozpočet)

ThDr. Kateřina Klasnová,  členka ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00141.pdf ODPOVĚĎ Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0015.pdf 27.01.2015

Nominace do komisí Rady MČ Praha 1 - dotaz, kdy budou tyto komise ustaveny a začnou řádně fungovat

Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D., člen ZMČ Praha 1

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00151.pdf ODPOVĚĎ Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0016.pdf 27.01.2015

Žádost o informace ve věci prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě Vězeňská 9 (restaurace Katr - nájemce Gastro Concepts, s.r.o.)

ThDr. Kateřina Klasnová,  členka ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00161.pdf ODPOVĚĎ Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1