Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Výbor pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku

profilovka

Vážení sousedé,

Zastupitelstvo MČ Praha 1 na svém ustavujícím zasedání dne 25.11.2014 zřídilo usnesením č. UZ14_0007 mimo jiné Výbor pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku (dále jen "VSBBP"), jako svůj stálý poradní orgán, který by měl mít nadhled nad všemi aspekty sociální péče na Praze 1 včetně těch, které souvisí s bezdomovectvím a protidrogovou problematikou. Schůze VSBBP jsou samozřejmě otevřené veřejnosti – kontakty a všechny zápisy, usnesení a zprávy naleznete níže. Další jednání je naplánované na 
21. května 2018 - zrušeno, 18. června 2018 od 16 hodin v budově radnice v 2. patře zasedací místnosti č. 201.

Zde na webových stánkách městské části Praha 1 – Sociální péče a zdravotnictví (http://www.praha1.cz/cps/socialni-pece-a-zdravotnictvi.html) naleznete například také katalog poskytovatelů sociálních služeb Praha 1, mapu, navigaci a informace o bezbariérových místech v celé ČR i v zahraničí či důležité informace a odkazy.

Prosím, neváhejte a dejte nám vědět, co považujete za důležité. Jsme tu pro Vás!

Přeji Vám vše nejlepší, hlavně pevné zdraví a dostatek pohody.

Mgr. Šárka Táborská
předsedkyně
Výboru pro sociální a bytovou politiku,
bezdomovectví a protidrogovou problematiku
telefon: 221 097 794, 793
e-mail:
sarka.taborska@praha1.cz

Aktuality:

Výletní plavby parníkem budou pokračovat i v roce 2018
3-5-2018

Výletní plavby parníkem budou pokračovat i v roce 2018

I letos se mohou senioři z Prahy 1 těšit na pravidelné výletní plavby parníkem po Vltavě, které pro ně jejich radnice připravuje.
Kurz první pomoci
3-10-2017

Kurz první pomoci

Městská část Praha 1 a spolek Prevence dětem z.s. pro Vás připravili kurz první pomoci, kterým Vám provedou profesionální záchranáři hl. m. Prahy.
Závěrečná plavba po Vltavě chutnala po italsku
18-9-2017

Závěrečná plavba po Vltavě chutnala po italsku

Všechno krásné jednou končí. Však se také říká: Nic netrvá věčně, ani láska k jedné slečně. To „krásné“, o němž je teď řeč, má ale jednu výhodu. Jedná se totiž o plavby seniorů po Vltavě, a i když ty mají za sebou letošní poslední část, nekončí, protože po několikaměsíční pauze, s nástupem tepla, zase příští jaro budou pokračovat. Závěrečnou plavbu letošní sezony si její účastníci náležitě užili, neboť tentokrát byla večerní a navíc italská.
Výlet do zoologické zahrady potěšil malé i velké
20-7-2017

Výlet do zoologické zahrady potěšil malé i velké

Nejlepší výlet je s babickou a dědou, to ví přece každé dítě a dobře si to pamatujeme i my dospělí. A velmi dobře si to pamatuje i Šárka Táborská, předsedkyně Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku a od jara do podzimu hlavní organizátorka seniorských výletů lodí. Proto také tentokrát na parník kromě seniorů pozvala i jejich vnoučata a pravnoučata.
Country plavba provezla seniory Divokým západem
22-6-2017

Country plavba provezla seniory Divokým západem

Lodí na Divoký západ se vypravili senioři z Prahy 1 na zatím poslední z plaveb, které pro ně Městská část Praha 1 pravidelně každý měsíc organizuje. Na náplavku u Františka jich dorazila necelá stovka, mnozí z nich náležitě ve stylu country, a na lodi už na ně kromě hlavní pořadatelky Šárky Táborské čekala kapela stylově oblečená, se stylovým repertoárem a stylovým názvem – Staří šediví psi.

Složení výboru


Jméno a Příjmení Telefon E-mail
Předseda
Mgr. Šárka Táborská 221 097 794 sarka.taborska@praha1.cz
Místopředseda
 PhDr. Matěj Trávníček 721 559 412 Matej.Travnicek@gmail.com
Tajemník
Markéta Hájková 221 097 793 marketa.hajkova@praha1.cz
Členové
Mgr. Karel Ulm, MPA 777 161 539 ulm.karel9@gmail.com
ThDr. Kateřina Klasnová 724 815 124 katerina.klasnova@praha1.cz
JUDr. Dana Maršálková

>>> Zpět na seznam výborů

Statut výboru

Oblast sociální a bytové politiky:

 1. Monitoruje, vyhodnocuje a navrhuje rozvoj jednotlivých typů sociálních služeb na území MČ Praha 1.
 2. Spolupracuje při tvorbě opatření zmírňujících sociální a ekonomickou situaci občanů MČ Praha 1, související s výší nájemného v bytech. Navrhuje a vypracovává koncepce ve své oblasti, příp. navrhuje změny platné koncepce.
 3. Napomáhá zavedení a rozšiřování metody komunitního plánování MČ Praha 1.
 4. Monitoruje, vyhodnocuje, případně navrhuje vytváření poradenských a informačních center sociálních služeb a sociální péče, prevence a intervence. Monitoruje a vyhodnocuje činnost sociálně právní poradny ÚMČ Praha 1.
 5. Monitoruje možnosti čerpání prostředků z fondů EU pro oblast své působnosti.
 6. Vyhodnocuje zkušenosti s realizací sociální politiky v zemích EU a promítá je do pravomocí a podmínek MČ Prahy 1.
 7. Spolupracuje s příslušným radním MČ Praha 1 a odbory ÚMČ Praha 1 na využití bytového fondu MČ Praha 1 pro potřeby sociální oblasti a projednává využití obecního majetku (bytového i nebytového) pro potřeby sociální sféry na základě žádostí organizací, poskytujících sociální služby pro občany z MČ Praha 1. Prověřuje možnost umisťování občanů MČ Prahy 1 v zařízeních sociálního charakteru mimo území MČ Praha 1.
 8. Projednává rozpočet a využití Sociálního fondu MČ Praha 1. Vyjadřuje se k rozpočtu MČ Praha 1 v sociální oblasti. Návrhy a doporučení předkládá RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1 ke schválení.
 9. Navrhuje využití a jednotlivá čerpání ze Sociálního fondu MČ Praha 1 a své návrhy a doporučení předkládá RMČ Praha 1 ke schválení.
 10. Spolupracuje s příslušnými odbory, výbory a komisemi ÚMČ Praha 1, MHMP a jiných městských částí.
 11. Spolupracuje se Střediskem sociálních služeb Praha 1, příspěvkové organizace MČ Praha 1. Vyjadřuje se k záměrům Střediska sociálních služeb Praha 1.
 12. Spolupracuje s nestátními a neziskovými organizacemi v Praze 1, i s organizacemi, jejichž sídlo není v Praze 1, které se oblastí sociálních věcí zabývají.
 13. Podílí se na vytváření kritérií pro grantovou politiku v této oblasti, včetně vyhodnocování její účinnosti. Monitoruje a kontroluje využití prostředků z grantových programů MČ Praha 1 v sociální oblasti, schválených ZMČ pro daný rok.
 14. Řeší žádosti a stížnosti dle pověření RMČ a ZMČ Praha 1.
 15. Předkládá ZMČ Praha 1 svá stanoviska a návrhy v této oblasti, popřípadě RMČ Praha 1 ve věcech jích svěřených.
 16. Vydává stanoviska a doporučení v této oblasti na základě žádosti odborů ÚMČ Praha 1, výborů a komisí MČ Praha 1.
 17. Vydává stanoviska a doporučení k materiálům týkající se působnosti výboru v této oblasti, předkládaných kompetentním radním MČ Praha 1, Střediskem sociálních služeb Praha 1 a příslušným odborem ÚMČ Praha 1 do RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1 v této oblasti.
 18. Plní další úkoly v oblasti sociální a bytové politiky, kterými jej pověří RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1.

Oblast bezdomovectví:

 1. Monitoruje a vyhodnocuje plnění Koncepce řešení problematiky bezdomovectví MČ Praha 1 a MHMP na území městské části, případně navrhuje změny těchto koncepcí.
 2. Spolupracuje na tvorbě grantové politiky v této oblasti, vytváření kritérií, včetně vyhodnocování její účinnosti, případně monitoruje a kontroluje využití prostředků z grantových programů MČ Praha 1 v sociální oblasti, schválených ZMČ pro daný rok.
 3. Spolupracuje s nestátními a neziskovými organizacemi v Praze 1 a s organizacemi, jejichž sídlo není v Praze 1, které se problematikou bezdomovectví zabývají.
 4. Vyjadřuje se k návrhu rozpočtu MČ Praha 1 v oblasti bezdomovectví.
 5. Spolupracuje s příslušnými odbory, výbory a komisemi ÚMČ Praha 1, MHMP, jiných městských částí a ministerstvech k rozšíření spolupráce a zlepšení koordinace při řešení problematiky bezdomovectví na území MČ Praha 1.
 6. Řeší žádosti a stížnosti dle pověření RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1.
 7. Předkládá ZMČ Praha 1 svá stanoviska a návrhy v této oblasti, popřípadě RMČ Praha 1 ve věcech jích svěřených.
 8. Vydává stanoviska a doporučení v této oblasti na základě žádosti odborů ÚMČ Praha 1, výborů a komisí MČ Praha 1.
 9. Vydává stanoviska a doporučení k materiálům týkající se působnosti výboru v této oblasti, překládaných kompetentním radním MČ Praha 1 a příslušným odborem ÚMČ Praha 1 do RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1 v této oblasti.
 10. Plní další úkoly v oblasti bezdomovectví, kterými jej pověří RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1.

Oblast protidrogové problematiky:

 1. Podílí se na plánování a realizaci protidrogové politiky na území MČ Praha 1.
 2. Monitoruje, vyhodnocuje a navrhuje změny k platné Koncepce protidrogové politiky hl. m. Prahy, Strategii protidrogové politiky hl. m. Prahy a Akčnímu plánu protidrogové politiky hl. m. Prahy.
 3. Spolupracuje na tvorbě grantové politiky v této oblasti, vytváření kritérií, včetně vyhodnocování její účinnosti, případně monitoruje a kontroluje využití prostředků z grantových programů MČ Praha 1 v sociální oblasti, schválených ZMČ pro daný rok.
 4. Spolupracuje s nestátními a neziskovými organizacemi v Praze 1 a s organizacemi, jejichž sídlo není v Praze 1, které se problematikou protidrogové politiky zabývají.
 5. Vyjadřuje se k návrhu rozpočtu MČ Praha 1, k části zajišťující financování protidrogové politiky MČ Praha 1.
 6. Spolupracuje s příslušnými odbory, výbory a komisemi ÚMČ Praha 1, MHMP, jiných městských částí a ministerstvech k rozšíření spolupráce a zlepšení koordinace při řešení problematiky protidrogové politiky na území MČ Praha 1.
 7. Řeší žádosti a stížnosti dle pověření RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1.
 8. Předkládá ZMČ Praha 1 svá stanoviska a návrhy ve své oblasti, popřípadě RMČ Praha 1 ve věcech jích svěřených.
 9. Vydává stanoviska a doporučení v této oblasti na základě žádosti odborů ÚMČ Praha 1, výborů a komisí MČ Praha 1.
 10. Vydává stanoviska a doporučení k materiálům týkající se působnosti výboru v této oblasti, předkládaných kompetentním radním MČ Praha 1 a příslušným odborem ÚMČ Praha 1 do RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1 v této oblasti.
 11. Plní další úkoly v oblasti protidrogové problematiky, kterými jej pověří RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1.

Zápisy z jednání výboru VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1

Zápis č. 29 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 09.04.2018

Zapis_z_29._jednani_09.04.2018_anonymizovany.pdf - 742,42 KB

Zápis č. 28 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 22.01.2018

Zapis_z_28._jednani_22.01.2018.pdf - 648,90 KB

Zápis č. 27 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 20.11.2017

Zapis_z_27._jednani_13.11.2017_anonymizovany.pdf - 558,39 KB

Zápis č. 26 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 23.10.2017

Zapis_z_26._jednani_23.10.2017_anonymizovany.pdf - 104,00 KB

Zápis č. 25 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 05.06.2017

Zapis_z_25._jednani_05.06.2017_anonymizovany.pdf - 556,31 KB

Zápis č. 24 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 03.04.2017

Zapis_z_24._jednani_03.04.2017_anonymizovany.pdf - 544,86 KB

Zápis č. 23 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 06.03.2017

Zapis_z_23._jednani_06.03.2017_anonymizovany.pdf - 552,99 KB

Zápis č. 22 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 27.02.2017

Zapis_z_22._jednani_27.02.2017_anonymizovany.pdf - 424,00 KB

Zápis č. 21 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 09.01.2017

Zapis_z_21._jednani_09.01.2017_anonymizovany.pdf - 615,58 KB

Zápis č. 20 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 07.11.2016

Zapis_z_20._jednani_07.11.2016_anonymizovany.pdf - 641,22 KB

Zápis č. 19 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 03.10.2016

Zapis_z_19._jednani_03.10.2016_anonymizovany.pdf - 545,54 KB

Zápis č. 18 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 13.06.2016

Zapis_z_18._jednani_13.06.2016_anonymizovany.pdf - 758,97 KB

Zápis č. 17 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 09.05.2016

Zapis_z_17._jednani_09.05.2016_anonymyzovany.pdf - 563,82 KB

Zápis č. 16 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 04.04.2016

Zapis_z_16_jednani_04_04_2016_anonymizovany.pdf - 433,36 KB

Zápis č. 15 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 07.03.2016

Zapis_z_15_jednani_07_03_2016_anonymizovany.pdf - 839,86 KB

Zápis č. 14 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 18.01.2016

Zapis_z_14_jednani_18_01_2016_anonymizovany.pdf - 547,90 KB

Zápis č. 13 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 07.12.2015

Zapis_z_13_jednani_07_12_2015_anonymizovany.pdf - 529,14 KB

Zápis č. 12 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 23.11.2015

Zapis_z_12_jednani_23_11_2015_anonymizovany.pdf - 542,73 KB

Zápis č. 11 z mimořádného jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 27.10.2015

Zapis_z_11_MIM_jednani_27_10_2015_anonymizovany.pdf - 61,72 KB

Zápis č. 10 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 19.10.2015

Zapis_z_10_jednani_19_10_2015_anonymizovany.pdf - 95,34 KB

Zápis č. 9 z mimořádného jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 05.10.2015

Zapis_z_9_MIM_jednani_05_10_2015_anonymizovany.pdf - 80,47 KB

Zápis č. 8 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 21.09.2015

Zapis_z_8_jednani_21_09_2015_anonymizovany.pdf - 87,56 KB

Zápis č. 7 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 22.06.2015

Zapis_z_7_jednani_22_06_2015_anonymizovany.pdf - 104,82 KB

Zápis č. 6 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 18.05.2015

Zapis_z_6_jednani_18_05_2015_anonymizovany.pdf - 86,79 KB

Zápis č. 5 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 20.04.2015

Zapis_z_5_jednani_20_04_2015_anonymizovany.pdf - 78,37 KB

Zápis č. 4 z mimořádného jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 02.04.2015

Zapis_z_4_MIM_jednani_02_04_2015_anonymizovany.pdf - 64,73 KB

Zápis č. 3 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 09.03.2015

Zapis_z_3_jednani_09_03_2015_anonymizovany.pdf - 95,28 KB

Zápis č. 2 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 16.02.2015

Zapis_z_2_jednani_16_02_2015_anonymizovany.pdf - 101,14 KB

Zápis č. 1 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 19.01.2015

Zapis_z_1_jednani_19_01_2015_anonymizovane.pdf - 129,04 KB

Usnesení z jednání výboru VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1

Usnesení z 29. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 09.04.2018

prehled_usneseni_29_jednani_anonymizovane.pdf - 376,84 KB

Usnesení z 28. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 22.01.2018

prehled_usneseni_28_jednani.pdf - 355,30 KB

Usnesení z 27. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 13.11.2017

prehled_usneseni_27_jednani.pdf - 355,61 KB

Usnesení z 26. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 23.10.2017

prehled_usneseni_26_jednani.pdf - 378,92 KB

Usnesení z 25. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 05.06.2017

prehled_usneseni_25_jednani.pdf - 364,60 KB

Usnesení z 24. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 03.04.2017

prehled_usneseni_24_jednani.pdf - 352,02 KB

Usnesení z 23. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 06.03.2017

prehled_usneseni_23_jednani.pdf - 350,32 KB

Usnesení z 22. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 27.02.2017

prehled_usneseni_22_jednani.pdf - 457,62 KB

Usnesení z 21. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 09.01.2017

prehled_usneseni_21_jednani.pdf - 459,18 KB

Usnesení z 20. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 07.11.2016

prehled_usneseni_20_jednani.pdf - 361,21 KB

Usnesení z 19. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 03.10.2016

prehled_usneseni_19_jednani.pdf - 363,68 KB

Usnesení z 18. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 13.06.2016

prehled_usneseni_18_jednani.pdf - 354,45 KB

Usnesení z 17. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 09.05.2016

prehled_usneseni_17_jednani.pdf - 358,18 KB

Usnesení z 16. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 04.04.2016

prehled_usneseni_16_jednani.pdf - 322,76 KB

Usnesení z 15. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 07.03.2016

Prehled_usneseni_15_jednani.pdf - 355,10 KB

Usnesení z 14. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 18.01.2016

Prehled_usneseni_14_jednani.pdf - 359,95 KB

Usnesení z 13. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 07.12.2015

Prehled_usneseni_13_jednani.pdf - 323,00 KB

Usnesení z 12. z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 23.11.2015

Prehled_usneseni_12_jednani.pdf - 356,18 KB

Usnesení z 11. mimořádného jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 27.10.2015

Prehled_usneseni_11_MIM_jednani.pdf - 344,48 KB

Usnesení z 10. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 19.10.2015

Prehled_usneseni_10_jednani.pdf - 367,55 KB

Usnesení z 9. mimořádného jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 05.10.2015

Prehled_usneseni_9_MIM_jednani.pdf - 506,84 KB

Usnesení z 8. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 21.09.2015

Prehled_usneseni_8_jednani.pdf - 356,37 KB

Usnesení z 7. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 22.06.2015

Prehled_usneseni_7_jednani.pdf - 346,51 KB

Usnesení z 6. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 18.05.2015

Prehled_usneseni_6_jednani.pdf - 356,90 KB

Usnesení z 5. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 20.04.2015

Prehled_usneseni_5_jednani.pdf - 322,73 KB

Usnesení z 4. mimořádného jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 02.04.2015

Prehled_usneseni_4_jednani.pdf - 354,27 KB

Usnesení z 3. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 09.03.2015

Prehled_usneseni_3_jednani.pdf - 358,31 KB

Usnesení z 2. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 16.02.2015

Prehled_usneseni_2_jednani.pdf - 361,78 KB

Usnesení z 1. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 19.01.2015

Prehled_usneseni_1_jednani.pdf - 378,92 KB

Zprávy z výboru VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1

Zpráva o činnosti VSBBP za 2. pololetí 2016

Zprava_-_VSBBP_-_2._pololeti_2016_anonymizovany.pdf - 385,73 KB

Zpráva o činnosti VSBBP za 1. pololetí 2016

Zprava_-_VSBBP_-_1._pololeti_2016_anonymyzovany.pdf - 398,58 KB

Zpráva o činnosti VSBBP za 2. pololetí 2015

Zprava_-_VSBBP_-_2_pololeti_2015_anonymizovana.pdf - 569,16 KB

Zpráva o činnosti VSBBP za 2. čtvrtletí 2015

Zprava_-_VSBBP_-_2_ctvrtleti_2015_anonymizovana.pdf - 540,90 KB

Zpráva o činnosti VSBBP za 1. čtvrtletí 2015

Zprava_-_VSBBP_-_1_ctvrtleti_2015_anonymizovana.pdf - 736,27 KB

Organizace a osoby, se kterými předsedkyně Mgr. Táborská a členové VSBBP jednali v rámci spolupráce

 • Ing. Oldřich Lomecký, starosta městské části Praha 1
 • Richard Bureš, místostarosta městské části Praha 1 pro informatiku
 • Daniel Hodek, 1. místostarosta městské části Praha 1
 • Mgr. Eva Špačková, členka Rady městské části Praha 1 pro školy a školství
 • Tomáš Macháček, člen Rady městské části Praha 1 pro majetek
 • Jan Krejčí, MBA, člen Rady městské části Praha 1 pro kulturu
 • JUDr. Ivan Solil, člen Rady městské části Praha 1 pro bezpečnost a veřejného pořádku
 • MUDr. Robert Zelenák, ředitel Nemocnice Na Františku
 • Bc. Helena Čelišová, ředitelka Střediska sociálních služeb Praha 1
 • Ing. Radek Lacko, radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví a bydlení
 • Ing. Mgr. Irena Ropková, radní hl. m. Prahy pro sociální politiku a bezdomovectví hl. m. Prahy
 • Bc. Libor Hadrava, radní pro bezpečnost a prevenci kriminality hl. m. Prahy
 • Mgr. Radek Schindler, metodik služeb v odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence
 • Petr Dolínek, náměstek primátorky hl. m. Prahy
 • Jan Rak, BBA, vedoucí oddělení využití majetku
 • Dr. Martina Richterová Těmínová, ředitelka SANANIM z.ú.
 • MUDr. Jiří Presl, ředitel Drop In, o.p.s.
 • Ing. Petr Staněk, ředitel Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského
 • Jiří Verner, správce informačního portálu městské části Praha 1
 • Ing. Zdena Tomíčková, vedoucí technické a majetkové správy městské části Praha 1
 • Ing. Renata Banzetová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví městské části Praha 1
 • Mgr. Ladislav Varga, DiS, protidrogový koordinátor městské části Praha 1
 • Ing. Jakub Dvořák, vedoucí investičního oddělení městské části Praha 1
 • plk. Mgr. Bc. Karel Prommer, ředitel Obvodní ředitelství Praha I
 • Bc. Miroslav Stejskal, ředitel Obvodní ředitelství Praha 1
 • Ing. Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha
 • Ing. Iveta Wollerová, zástupkyně ředitelky ACORUS
 • Mgr. Simona Poláková, vedoucí programu FIXPOINT
 • Ing. Luboš Hošek, ředitel Dívčí katolické školy
 • Mgr. Štěpánka Čtrnáctá, vedoucí poradny pro rodiče, Sananim o.s.
 • Mgr. Lucie Mervardová, ředitelka POHODA, o.p.s.
 • Bc. Vojtěch Janouškovec, ředitel Progressive o.p.s.
 • Mgr. Jan Špaček, Progressive o.p.s.
 • MUDr. Marian Koranda, primář dětského detoxikačního centra
 • Ing. Marcela Lomozová, předsedkyně Studia OÁZA
 • Mgr. Jarka Švarcbachová, ředitelka Centra Seňorina
 • Jana Zemanová, Kolpingova rodina
 • Mgr. Lucie Šídová, výkonná ředitelka organizace Rozkoš bez rizika
 • Bc. Jan Kadlec, oblastní ředitel
 • Mgr. Jan Hrabec, organizace Sant´Egidio
 • Bc. Lucie Růžková Rybárková, DiS., ředitelka Farní charity Praha 1