Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Volby

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY V ROCE 2018

Informace k volbě prezidenta republiky

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil dne 23. srpna 2017 svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 275/2017 Sb., volbu prezidenta České republiky na dny I. kolo 12. a 13. ledna 2018 a II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018

Volbu prezidenta republiky v Městské části Praha 1 zajišťuje Odbor občansko správních agend, oddělení správního řízení, Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, Bc. Pavel Ručka, vedoucí odboru, tel: 221 097 190, pavel.rucka@praha1.cz

KONTAKTY

V případě dotazů týkající se volby prezidenta republiky se můžete obracet na Odbor občansko-správních agend, oddělení správního řízení Úřadu městské části Praha 1, buď osobně – detašované pracoviště Vodičkova 32, Praha 1 (2. patro) v úřední dny: PO, ST od 08.00 – 19.00 hod. nebo telefonicky 221 097 397, 221 097 190 (Bc. Ručka, Bc. Sodomková).

VOLEBNÍ DISPEČINK V DOBĚ KONÁNÍ VOLEB

V době konání voleb, tj. 12. ledna 2018 od 14.00 hod. do 13. ledna 2018 do 14.00 hod. bude na telefonním čísle: 221 097 397 a 221 097 190 fungovat volební dispečink (informace k volbám), v případě druhého kola volby i v termínu 26. ledna 2018 od 14.00 hod. do 27. ledna 2018 do 14.00 hod.

Vyhledávání volebních okrsků dle adresy bydliště

Pro snadnou orientaci voličů v rozmístění volebních místností pro jednotlivé volební okrsky připravil IPR Praha interaktivní službu pro vyhledávání informací o volebních okrscích a volebních místnostech včetně telefonního spojení s okrskovou komisí. Po výběru ulice a čísla orientačního nabídne informace jak v textové podobě, tak pomocí orientační mapy se zakreslenou cestou.

Žádost o vydání voličského průkazu pro 2. kolo hlasování

zadost_volicsky_prukaz_2_kolo_2018.pdf - 142,82 KB
zadost_volicsky_prukaz_2_kolo_2018.doc - 34,50 KB

Hlasovací lístky, způsob hlasování, hlasování v zahraničí

Volba_prezidenta_2018_Hlasovaci_listky_zpusob_hlasovani_hlasovani_v_zahranici.pdf - 143,71 KB

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta

Volba_prezidenta_2018_Moznost_hlasovat_na_volicsky_prukaz.pdf - 159,25 KB

Žádost o vydání voličského průkazu

Volba_prezidenta_2018_Zadost_o_vydani_volicskeho_prukazu.pdf - 232,71 KB
Volba_prezidenta_2018_Zadost_o_vydani_volicskeho_prukazu.doc - 37,50 KB

Návštěva s přenosnou volební schránkou, volba v nemocnici nebo obdobném zařízení

Volba_prezidenta_2018_Navsteva_s_prenos_schrankou_Volba_v_nemocnici.pdf - 142,03 KB

Rozhodnutí předsedy Senátu PČR č. 275/2017 Sb.

Volba_prezidenta_2018_Rozhodnuti_predsedy_Senatu_PCR_c_275-2017_Sb.pdf - 23,07 KB

Archiv dokumentů z proběhlých voleb

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017

Prezident republiky podle čl. 63 odst. 1 písm. f) Ústavy České republiky, a § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb., vyhlásil termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který stanovil na pátek 20. října 2017 a sobotu 21. října 2017.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR v roce 2017

Na více než pětašedesát procent se v Praze 1 vyšplhala účast ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Občané Městské části Praha 1 mohli své hlasy dát v celkem jedenadvaceti volebních okrscích třiceti kandidujícím subjektům.

Výsledky si můžete prohlédnout
>>> ZDE <<< Odkaz na externí stránky

Kliknutím na tento náhled volebních výsledků Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 budete přesměrování v novém okně na server Českého statistického úřadu s volebními výsledky za volební obvod Praha 1