Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2013

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2013

Kliknutím přejdete na stránky Českého statistického úřadu s výsledky voleb na území Městské části Praha 1 Odkaz na externí stránky

Kliknutím přejdete na stránky Českého statistického úřadu s výsledky voleb na území Městské části Praha 1

Kliknutím přejdete na mapový portál ÚRM s výsledky voleb v hl.m.Praze f
ve formě přehledné mapy s výběrem obvodů, okrsků nebo politických stran
Odkaz na externí stránky

Kliknutím přejdete na mapový portál ÚRM s výsledky voleb v hl.m.Praze formou přehledné mapy s výběrem obvodů, okrsků nebo politických stranVolby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 266/2013 Sb., v částce 102, která byla rozeslána dne 28. srpna 2013. 

Volby se na území České republiky konají ve dvou dnech, kterými jsou pátek 25.října a sobota 26.října 2013; hlasování probíhá v pátek od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Pozor změna!

Na území Městské části Praha 1 došlo ke snížení počtu volebních okrsků z 28 okrsků na 21 okrsků. Číslo svého okrsku a adresa volební místnosti bude uvedena v informačním letáku, který bude doručen společně s hlasovacími lístky.

Vyhledávání volebního okrsku

Pro snadnou orientaci voličů v rozmístění volebních místností pro jednotlivé volební okrsky připravila Praha 1 interaktivní službu pro vyhledávání informací o volebních okrscích a volebních místnostech, která po výběru ulice a čísla orientačního nabídne informace jak v textové podobě, tak pomocí orientační mapy nebo ortofotomapy.

Oznámení o změně sídla volební místnosti okrsku č.15

Oznameni_o_zmene_sidla_volebni_mistnosti_7-10-2013.pdf - 218,79 KB

Volební okrsky a volební místnosti - POZOR ZMĚNA!

Volebni_okrsky_a_volebni_mistnosti-POZOR_ZMENA_2013_opr2.pdf - 18,16 KB
Volebni_okrsky_a_volebni_mistnosti-POZOR_ZMENA_2013_opr2.doc - 41,50 KB

Způsob hlasování (volební místnost, hlasování, hlasovací lístky) při volbách do PSP ČR

Zpusob_hlasovani_volebni_mistnost_hlasovaci_listky_pri_volbach_do_PSPCR_2013_opr.pdf - 30,79 KB
Zpusob_hlasovani_volebni_mistnost_hlasovaci_listky_pri_volbach_do_PSPCR_2013_opr.doc - 54,50 KB

Jak a kde si požádat o voličský průkaz

Volicsky_prukaz_2013.pdf - 22,94 KB
Volicsky_prukaz_2013.doc - 38,50 KB

Možnost volit při volbách do PSP ČR v nemocnici či jiném obdobném zařízení

Moznost_volit_pri_volbach_do_PSPCR_v_nemocnici_ci_jinem_obdobnem_zarizeni_2013.pdf - 19,61 KB
Moznost_volit_pri_volbach_do_PSPCR_v_nemocnici_ci_jinem_obdobnem_zarizeni_2013.doc - 34,00 KB

Návštěva s přenosnou volební urnou doma

Navsteva_s_prenosnou_volebni_urnou_doma_2013.pdf - 12,55 KB
Navsteva_s_prenosnou_volebni_urnou_doma_2013.doc - 28,00 KB

Možnost volit při volbách do PSP ČR v zahraničí

Moznost_volit_pri_volbach_do_PSPCR_2013_v_zahranici_v2.pdf - 38,87 KB
Moznost_volit_pri_volbach_do_PSPCR_2013_v_zahranici_v2.doc - 53,00 KB

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí

Jmenovani_zapisovatelu_VOLBY_PSPCR_2013.pdf - 483,20 KB

Rozhodnutí starosty o stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Stanoveni_min_poctu_clenu_VOLBY_PSPCR_2013.pdf - 162,60 KB

Informace o výše zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise

Vyse_zvlastni_odmeny_za_vykon_funkce_clena_okrskove_volebni_komise.pdf - 13,17 KB
Vyse_zvlastni_odmeny_za_vykon_funkce_clena_okrskove_volebni_komise.doc - 29,50 KB

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Informace_o_poctu_a_sidle_volebnich_okrsku_VOLBY_PSPCR_2013_opr.pdf - 328,43 KB