Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Volba prezidenta republiky v roce 2012

Aktuality:

Informace k volbě prezidenta republiky
25-1-2013

Informace k volbě prezidenta republiky

II.kolo volby prezidenta ČR se koná v pátek 25. ledna 2013 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 26. ledna 2013 od 8:00 do 14:00 hodin. Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 26. ledna 2013, dosáhl věku nejméně 18 let. Přehled volebních místností a všechny další důležité informace naleznete v této aktualitě.

INFORMACE K VOLBĚ PREZIDENTA REPUBLIKY

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil dne 1. října 2012 svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 322/2012 Sb., volbu prezidenta České republiky na dny 11. a 12. ledna 2013, druhé kolo volby na dny 25. a 26. ledna 2013, příslušná částka Sbírky zákonů byla rozeslána dne 3. října 2012. Podle § 3 odst. 1 zákona č. 275 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“), je tak za den vyhlášení volby považován 3. říjen 2012.

Volbu prezidenta republiky v Městské části Praha 1 zajišťuje Odbor občansko správních agend, oddělení správního řízení, Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, Bc. Pavel Ručka, vedoucí odboru, tel: 221 097 190, pavel.rucka@praha1.cz

INFORMACE K VOLBĚ PREZIDENTA REPUBLIKY 2012 - 2013

Vyhledávání volebního okrsku

Pro snadnou orientaci voličů v rozmístění volebních místností pro jednotlivé volební okrsky připravila Praha 1 interaktivní službu pro vyhledávání informací o volebních okrscích a volebních místnostech, která po výběru ulice a čísla orientačního nabídne informace jak v textové podobě, tak pomocí orientační mapy nebo ortofotomapy.

Žádost o vydání voličského průkazu v II. kole volby prezidenta

Volba_prezidenta_II_KOLO_Zadost_o_vydani_volicskeho_prukazu.pdf - 21,94 KB
Volba_prezidenta_II_KOLO_Zadost_o_vydani_volicskeho_prukazu.doc - 34,50 KB

Možnost hlasovat na voličský průkaz v I. a II. kole volby prezidenta

Volba_prezidenta_I_kolo_Moznost_hlasovat_na_volicsky_prukazII.pdf - 29,48 KB
Volba_prezidenta_I_kolo_Moznost_hlasovat_na_volicsky_prukazII.doc - 46,50 KB

Informace o odměně člena okrskové volební komise

Volba_prezidenta__Informace_k_odmene_za_clenstvi_v_OVK.pdf - 17,29 KB
Volba_prezidenta__Informace_k_odmene_za_clenstvi_v_OVK.doc - 39,00 KB

Pozvánka na první zasedání okrskových volebních komisí

Pozvanka_na_1_zasedani_okrskovych_volebnich_komisi_2012.pdf - 219,74 KB

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Volba_prezidenta_I_kolo_Informace_o_poctu_a_sidle_volebnich_okrsku.pdf - 387,06 KB

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí

Volba_prezidenta_I_kolo_Jmenovani_zapisovatelu_okrskovych_volebnich_komisi.pdf - 500,76 KB

Rozhodnutí starosty o stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Volba_prezidenta_I_kolo_Stanoveni_poctu_clenu_komisi.pdf - 69,63 KB