Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Volby do Senátu Parlamentu České republiky, do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí v roce 2010

Volby do zastupitelstev obcí 15.10. - 16.10.2010 - Výsledky voleb Praha 1

Vysledky_komunalnich_voleb_Praha_1_2010.pdf - 48,28 KB

Vyhledávání volebního okrsku

Pro snadnou orientaci voličů v rozmístění volebních místností pro jednotlivé volební okrsky připravila Praha 1 interaktivní službu pro vyhledávání informací o volebních okrscích a volebních místnostech, která po výběru ulice a čísla orientačního nabídne informace jak v textové podobě, tak pomocí orientační mapy nebo ortofotomapy.

Protokol o losování čísel pro označení pořadí volebních stran kandidujících do voleb do zastupitelstev obcí ve dnech 15. a 16. října 2010 na území MČ Praha 1

Protokol_o_losovani_cisel_pro_oznaceni_volebnich_stran_2010.pdf - 34,19 KB

OZNÁMENÍ - Seznam volebních stran kandidujících do voleb do zastupitelstev obcí ve dnech 15. a 16. října 2010 na území MČ Praha 1

Oznameni_-_Seznam_politickych_stran_volby_do_zastupitelstev_obci_ve_dnech_15_a_16_rijna_2010.pdf - 31,13 KB
Oznameni_-_Seznam_politickych_stran_volby_do_zastupitelstev_obci_ve_dnech_15_a_16_rijna_2010.doc - 41,00 KB

Rozhodnutí starosty o stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Rozhodnuti_o_minimalnim_poctu_clenu_okrskovych_komisi_volby_15-16-10-2010.pdf - 16,83 KB

Informace o volbách do zastupitelstev obcí ve dnech 15. a 16. října 2010

Informace_o_volbach_do_zastupitelstev_obci_ve_dnech_15_a_16_rijna_2010v2.pdf - 51,08 KB
Informace_o_volbach_do_zastupitelstev_obci_ve_dnech_15_a_16_rijna_2010v2.doc - 45,00 KB

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí ve dnech 15. a 16. října 2010

Informace_o_zpusobu_hlasovani_do_zastupitelstev_obci_ve_dnech_15_a_16_rijna_2010.pdf - 49,98 KB
Informace_o_zpusobu_hlasovani_do_zastupitelstev_obci_ve_dnech_15_a_16_rijna_2010.doc - 42,00 KB

Hlasování voličů - státních občanů jiných států - ve volbách do zastupitelstev obcí ve dnech 15. a 16. října 2010

Hlasovani_volicu_statnich_obcanu_jinych_statu_Volby_do_zastupitelstev_obci_15-16-10-2010.pdf - 49,34 KB
Hlasovani_volicu_statnich_obcanu_jinych_statu_Volby_do_zastupitelstev_obci_15-16-10-2010.doc - 31,50 KB

Oznámení o počtech podpisů na peticích pro volby do Zastupitelstva MČ Praha 1 ve dnech 15.-16.10.2010

Oznameni_o_poctech_podpisu_na_peticich_pro_volby_do_Zastupitelstva_MC_Praha_1_2010.pdf - 23,07 KB

Počty podpisů na peticích podle §21 odst.4

Pocty_podpisu_na_peticich.pdf - 10,45 KB

Příloha ke kandidátní listině pro volby do zastupitelstva - vzor 6

Priloha_6_ke_vzoru_Kandidatni_listiny.pdf - 20,23 KB
Priloha_6_ke_vzoru_Kandidatni_listiny.doc - 24,00 KB

Vzor - Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva 15-16.10.2010

Vzor_-_Kandidatni_listina_pro_volby_do_zastupitelstva.pdf - 24,17 KB
Vzor_-_Kandidatni_listina_pro_volby_do_zastupitelstva.doc - 29,00 KB

Stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 1 pro volební období 2010 - 2014

Na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 číslo UZ10_0522 z 35. zasedání ze dne 22.6.2010 se stanovuje počet členů Zastupitelstva městské části Praha 1 pro volební období 2010 - 2014 na 35 členů.

Termín konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí byl prezidentem České republiky vyhlášen na pátek a sobotu 15. a 16. října 2010.