Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Veřejné zakázky - Profil zadavatele

Profil zadavatele Městské části Praha 1

https://www.tenderarena.cz/profily/Praha1  Odkaz na externí stránky

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Městskou částí Praha 1

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Městskou částí Praha 1 (znění ke dni 12.2.2014)

Pravidla_pro_zadavani_VZ_Mestskou_casti_Praha_1_zneni_ke_dni_12-2-2014.pdf - 92,68 KB

ARCHIV

Veřejné zakázky 2013

Nadlimitní veřejné zakázky

Podlimitní veřejné zakázky

Smlouvy

Smlouva o dílo ze dne 6.9.2013 CES 2013/1174 - "Rekonstrukce budovy č.p. 120 v k.ú. Malá Strana v Letenské ulici (Thurn-Taxisův palác)"

CES2013_1174_SoD_-_Rekonstrukce_budovy_cp_120_Letenska_Thurn-Taxis.pdf - 21173,64 KB

Smlouva o dílo ze dne 3.9.2013 CES 2013/1215 - "Úprava bytu ve 2. NP a půdní vestavba Nebovidská 4/461, Praha 1 - Malá Strana"

CES2013_1215_SoD_Uprava_bytu_ve_2_NP_a_pudni_vestavba_Nebovidska_4.pdf - 1528,71 KB

Smlouva o dílo ze dne 2.9.2013 CES 2013/1214 - "Oprava střechy ZŠ Vodčkova 683/22, Praha 1 - Nové město - 1. etapa"

CES2013_1214_SoD_Oprava_strechy_ZS_Vodickova_22_-_1_etapa.pdf - 1435,52 KB

Smlouva o dílo ze dne 28.8.2013 CES 2013/1151 - "ZŠ nám. Curieových 886/2 - 1. etapa modernizace kuchyňského provozu"

CES2013_1151_SoD_ZS_nam_Curieovych_1_etapa_modernizace_kuchynskeho_provozu.pdf - 3428,87 KB

Smlouva o dílo ze dne 24.7.2013 CES 2013/1061 - "Dokumentace 1. etapy půdní vestavby 6 bytů v uličním a dvorním křídle domu Štěpánská č.p. 630/53, 55, Praha 1, Nové Město

CES2013_1061_SoD_Dokumentace_pro_provedeni_stavby_Stepanska_53-55.pdf - 916,23 KB

Smlouva o dílo ze dne 16.7.2013 CES 2013/1075 - "Novostavba pro bydlení se zvláštním účelem"

CES2013_1075_SoD-Novostavba_pro_bydleni_se_zvlastnim_ucelem.pdf - 7551,08 KB

Smlouva o dílo ze dne 16.7.2013 CES 2013/1024 akce Štěpánská 639/47 (V Jámě 12), Praha 1 - Nové Město – dokumentace pro provedení stavby

CES2013_1024_SoD_Dokumentace_pro_provedeni_stavby_Stepanska_47.pdf - 640,03 KB

Smlouva o dílo ze dne 12.7.2013 CES 2013/1023 akce Oprava opěrné zdi a úprava ZTI rozvodů a přípravy TUV v části objektu Karmelitská 546/13, k.ú. Malá Strana

CES2013_1023_SoD_Oprava_operne_zdi_Karmelitska_13.pdf - 1591,36 KB

Smlouva o dílo ze dne 12.7.2013 CES 2013/1022 akce Oprava střešního pláště ZŠ J. G. Jarkovského Truhlářská 22, č.p. 1120, Praha 1

CES2013_1022_SoD_Oprava_stresniho_plaste_ZS_Truhlarska_22.pdf - 1390,85 KB

Smlouva o dílo ze dne 20.6.2013 č.j. CES 2013/0989 - "ZŠ Uhelný trh 4, č.p. 425 - lezecká stěna"

CES2013_0989_SoD_ZS_Uhelny_trh_lezecka_stena.pdf - 1409,82 KB

Smlouva o dílo ze dne 27.5.2013 č.j. CES 2013/0818 - "Stavební úpravy stropních konstrukcí Truhlářská 1116/14"

CES2013_0818_SoD_Stavebni_upravy_stropnich_konstrukci_Truhlarska_14.pdf - 1638,66 KB

Smlouva o dílo ze dne 27.5.2013 č.j. CES 2013/0786 - "Oprava Národní třídy, Praha 1 - sever"

CES2013_0786_SoD_Oprava_Narodni_tridy_Praha_1_sever.pdf - 857,41 KB

Smlouva o dílo ze dne 24.4.2013 č.j. CES/2013/0605 - "Pravidelný úklid v prostorách Polikliniky Palackého 720/5, Nové Město, Praha 1"

CES2013_0605_SoD_zajisteni_uklidu_objektu_720_nove_mesto_palackeho5.pdf - 5954,58 KB

Smlouva o dílo ze dne 19.4.2013 č.j. CES 2013/0672 - "ZŠ Uhelný trh 4, č.p. 425 - stavební úpravy 2., 3. a 4.NP"

CES_2013_0672_SoD_ZS_Uhelny_trh_stavebni_upravy_2_3_4_NP.pdf - 1879,90 KB

Smlouva o dílo ze dne 12.4.2013 č.j. CES/2013/0603 - "Úklid chodníků při komplexním úklidu komunikací - jarní kolo 2013"

CES2013_0603_SoD_uklid_chodniku_pri_KUK_jarni_kolo_2013.pdf - 3494,82 KB

Smlouva o dílo ze dne 11.4.2013 č.j. CES 2013/0604 - "Opatovická 20, vestavba podkroví - vymezení bytových jednotek"

CES_2013_0604_SoD_Opatovicka_20_vestavba_podkrovi.pdf - 1971,71 KB

Smlouva o dílo ze dne 4.4.2013 č.j. CES 2013/0541 - "Rekonstrukce plynárenského domku"

CES_2013_0541_SoD_Rekonstrukce_plynarenskeho_domku.pdf - 3099,28 KB

Smlouva o dílo ze dne 3.4.2013 č.j. CES/2013/0455 - "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Washingtonova 1760/3"

CES2013_0455_SoD_rekonstrukce_vodovodu_a_kanalizace_washingtonova_1760_3.pdf - 9578,17 KB

Smlouva o dílo ze dne 27.3.2013 č.j. CES/2013/0452 - "Oprava pláště hodinové věže Skořepka 423/9"

CES2013_0452_SoD_oprava_plaste_hodinove_veze_skorepka_423_9.pdf - 8661,84 KB

Smlouva o dílo ze dne 18.3.2013 č.j. CES/2013/0246 - "Zajištění vyklízecích služeb“

CES2013_0246_SoD_-_Zajisteni_vyklizecich_sluzeb.pdf - 332,27 KB

Smlouva o dílo ze dne 18.3.2013 č.j. CES/2013/0243 - "Oprava terasy u objektu Seminářská zahrada 393/13"

CES2013_0243_SoD_oprava_terasy_objektu_seminarska_zahrada_393_13.pdf - 8567,23 KB

Smlouva o dílo ze dne 7.3.2013 č.j. CES/2013/0230 - "Oprava fasády, Stříbrná 212/2"

CES2013_0230_SoD_oprava_fasady_stribrna_212.pdf - 9141,85 KB

Smlouva o dílo ze dne 4.3.2013 č.j. CES/2013/0248 - "Produkční zajištění Reprezentačního plesu MČ Praha 1, konaného dne 5.4.2013 v Paláci Žofín"

CES2013_0248_SoD_produkcni_zajisteni_reprezentacniho_plesu_MCP1_05_04_2013_zofin.pdf - 1540,40 KB

Smlouva o dílo ze dne 22.2.2013 č.j. CES/2013/0244 - "Oprava schodiště Kněžského refektáře, k.ú. Malá Strana"

CES2013_0244_SoD_oprava_schodiste_knezskeho_refektare_ku_mala_strana.pdf - 8511,91 KB

Smlouva o dílo ze dne 31.1.2013 č.j. CES/2013/0137 - "Správa objektu a zajištění služeb facility managementu pro budovu č. p. 720, k. ú. Nové Město, Palackého 5"

CES2013_0137_mandatni_smlouva_sprava_palackeho5.pdf - 2704,39 KB

Smlouva o dílo ze dne 31.1.2013 č.j. CES/2013/0089 - "Zajištění údržby objektu č. p. 720, k. ú. Nové Město, Palackého 5"

CES2013_0089_SoD_zajisteni_udrzby_objektu_palackeho_720.pdf - 2831,70 KB

Smlouva o poskytování bezpečnostních a jiných služeb ze dne 31.1.2013 č.j. CES/2013/0086 - ""Zajištění ostrahy objektu č. p. 720, k. ú. Nové Město, Palackého 5"

CES2013_0086_smlouva_zajisteni_ostrahy_objektu_palackeho_720.pdf - 3937,75 KB

Smlouva o dílo ze dne 29.1.2013 č.j. CES/2013/0090 - "Odstranění havarijního stavu a revitalizace opěrné zdi U Sovových mlýnů"

CES2013_0090_Smlouva_o_dilo_Odstraneni_havarijniho_stavu_a_revitalizace_operne_zdi_U_Sovovych_mlynu.pdf - 1623,03 KB

Smlouva o dílo ze dne 22.1.2013 č.j. CES/2013/0057 - "Údržbové práce v bytech č.13 a č.15 - Soukenická 1196/11, Praha 1"

CES2013_0057_smlouva_o_dilo_udrzbove_prace_v_bytech_13_15_soukenicka_1196.pdf - 15264,15 KB

Smlouva o dílo ze dne 21.1.2013 č.j. CES/2013/0058 - "Výměna oken a oprava fasády, Úvoz 296/28, Praha 1"

CES2013_0058_Smlouva_o_dilo_Vymena_oken_a_oprava_fasady_Uvoz_296.pdf - 12092,26 KB

Smlouva o dílo ze dne 17.1.2013 č.j. CES/2013/0054 - "Rekonstrukce 2 bytů - U Nemocenské pojišťovny 1229/4, Praha 1"

CES2013_0054_smlouva_o_dilo_rekonstrukce_dvou_bytu_u_nemocenske_pojistovny_1229.pdf - 10447,92 KB

Smlouva o dílo ze dne 17.1.2013 č.j. CES/2013/0053 - "Stavební úpravy bytu ve 2.NP - Hradební 759/5, Praha 1"

CES2013_0053_smlouva_o_dilo_stavebni_upravy_bytu_ve_2NP_hradebni_759.pdf - 10374,21 KB

Dodatky ke smlouvám

Dodatek č.1 ze dne 18.9.2013 ke Smlouvě o dílo ze dne 3.11.2012 č.j. CES/2012/2056 - "Dopravní zklidnění ulic Soukenická a Truhlářská - I. etapa"

CES2012_2056_Dodatek_c_1_SoD_Dopravni_zklidneni_ulic_Soukenicka_Truhlarska.pdf - 1417,92 KB

Dodatek č.1 ze dne 4.9.2013 ke Smlouvě o dílo ze dne 1.10.2012 č.j.CES/2012/1360 - "Rehabilitace Střeleckého ostrova"

CES2012_1360_Dodatek_c_1_SoD_Swietelsky_Rehabilitace_Streleckeho_ostrova.pdf - 4449,80 KB

Dodatek č.1 ze dne 21.8.2013 ke Smlouvě o dílo ze dne 4.4.2013 č.j. CES 2013/0541 - "Rekonstrukce plynárenského domku"

CES2013_0541_Dodatek_c_1_SoD_Rekonstrukce_plynarenskeho_domku.pdf - 234,89 KB

Dodatek č.1 ze dne 19.8.2013 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.1.2013 č.j. CES/2013/0090 - "Odstranění havarijního stavu a revitalizace opěrné zdi U Sovových mlýnů"

CES2013_0090_Dodatek_c_1_SoD_Odstraneni_havarijniho_stavu_a_revitalizace_operne_zdi_U_Sovovych_mlynu.pdf - 188,23 KB

Dodatek č.1 ze dne 15.8.2013 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.4.2013 č.j. CES/2013/0604 - "Opatovická 20, vestavba podkroví - vymezení bytových jednotek"

CES2013_0604_dodatek_c_1_SoD_Opatovicka_20_vestavba_podkrovi.pdf - 630,88 KB

Dodatek č.1 ze dne 3.4.2013 ke Smlouvě o dílo č.j. CES/2012/1253

CES2012_1253_dodatek_SoD_restaurovani_malirske_vyzdoby-BYT-havelska_510_5.pdf - 2791,37 KB

Dodatek č.1 ze dne 10.4.2013 ke Smlouvě o dílo č.j. CES/2013/0058

CES2013_0058_dodatek_SoD_vymena_oken_oprava_fasady_uvoz296_28.pdf - 608,48 KB

Dodatek ze dne 12.3.2013 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.11.2012 č.j. CES/2012/2196 - "Rekonstrukce bytové jednotky č.12, U Staré školy 114/4, Praha 1"

CES2012_2196_dodatek_SoD_rekonstrukce_bytu_12_u_stare_skoly_114.pdf - 6163,63 KB

Dodatek ze dne 21.1.2013 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.10.2012 č.j. CES/2012/1372 - "Stavební úpravy bytové jednotky č.6, Karmelitská 381/15 a zřízení sociálního zařízení v bytě č.15, Újezd 404/29"

CES2012_1372_SoD_dodatek_byty_karmelitska_381_15_ujezd_404_.pdf - 1517,77 KB

Písemné zprávy zadavatele a informace dle §147 a)

Písemná zpráva zadavatele - "Rekonstrukce budovy č.p. 120 v k.ú. Malá Strana v Letenské ulici (Thurn-Taxisův palác)"

Pisemna_zprava_zadavatele_-_Rekonstrukce_budovy_cp_120_Letenska_signed.pdf - 231,40 KB

Písemná zpráva zadavatele - "Novostavba pro bydlení se zvláštním účelem"

Pisemna_zprava_zadavatele_Novostavba_pro_bydleni_se_zvlastnim_ucelem_signed.pdf - 120,40 KB

Písemná zpráva zadavatele - "Rekonstrukce plynárenského domku"

Pisemna_zprava_zasdavatele_-_Rekonstrukce_plynarenskeho_domku.pdf - 196,73 KB

Písemná zpráva zadavatele - "Zajištění vyklízecích služeb“

Pisemna_zprava__-_Zajisteni_vyklizecich_sluzeb.pdf - 236,68 KB

Seznam subdodavatelů a skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky - „Rehabilitace Střeleckého ostrova, Praha 1 – severní část“

CES2012_1360_Seznam_subdodavatelu_a_skutecna_cena_Rehabilitace_Streleckeho_ostrova.pdf - 240,39 KB

Písemná zpráva zadavatele - "Projektová dokumentace, inženýrská činnost a průzkumy – Dům s malometrážními byty umožňující funkci domu s pečovatelskou službou, Samcova – Lodecká, Praha 1"

Pisemna_zprava_Projektova_dokumentace_Dum_s_malometraznimi_byty_Samcova_Lodecka_Praha_1.pdf - 3129,23 KB

Veřejné zakázky 2012

Nadlimitní veřejné zakázky

Podlimitní veřejné zakázky

Smlouvy

Smlouva o dílo ze dne 27.12.2012 č.j. CES/2013/0001 - "Přepracování projektové dokumentace pro "Dům s malometrážními byty umožňující funkci DPS v ul. Lodecká-Samcova"

CES2013_0001_smlouva_o_dilo_prepracovani_PD_dum_DPS_Lodecka_Samcova.pdf - 409,54 KB

Smlouva o dílo ze dne 21.12.2012 č.j. CES/2012/2198 - "Stavební úpravy bytu Klimentská 2061/21, Praha 1"

CES2012_2198_smlouva_o_dilo_stavebni_upravy_bytu_klimentska_2061.pdf - 8882,53 KB

Smlouva o dílo ze dne 11.12.2012 č.j. CES/2012/2205 - "Areál Seminářské zahrady, č.p. 393 - rekonstrukce elektroinstalace"

CES2012_2205_smlouva_o_dilo_elekroinstalace_seminarska_zahrada_393.pdf - 12880,49 KB

Smlouva o dílo ze dne 10.12.2012 č.j. CES/2012/2208 - "Rekonstrukce bytových domů a obnova historicky cenných částí těchto objektů"

CES2012_2208_SoD_Rekonstrukce_bytovych_domu_obnova_historicky_cennych_casti.pdf - 12193,09 KB

Smlouva o dílo ze dne 5.12.2012 č.j. CES/2012/1286 - "Kompletní rekonstrukce slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace, Senovážné nám. 1628/17"

CES2012_1286_smlouva_o_dilo_elektroinstalace_senovazne_nam17.pdf - 9158,63 KB

Smlouva o dílo ze dne 5.12.2012 č.j. CES/2012/2210 - "Stavební úpravy objektu č.p.1116, Truhlářská 14 a obnova historicky cenných částí objektu čp.1100, Truhlářská 21"

CES2012_2210_SoD_Stavebni_upravy_objektu_1116-Truhlarska-14_a_1100-Truhlarska-21.pdf - 5023,80 KB

Smlouva o dílo ze dne 5.12.2012 č.j. CES/2012/2200 - "Stavební úpravy komunikace - ulice Národní I.etapa - projektová dokumentace"

CES2012_2200_SoD_Stavebni_upravy_komunikace_Narodni_I_etapa_projektova_dokumentace.pdf - 643,06 KB

Smlouva o dílo ze dne 28.11.2012 č.j. CES/2012/2196 - "Rekonstrukce bytové jednotky č.12, U Staré školy 114/4, Praha 1"

CES2012_2196_smlouva_o_dilo_byt12_u_stare_skoly_114.pdf - 9850,93 KB

Smlouva o dílo ze dne 26.11.2012 č.j.CES/2012/2191 - "Projektová dokumentace - ZŠ Náměstí Curieových 2, č.p. 886 - úprava půdních prostor"

CES2012_2191_Smlouva_o_dilo_Projektova_dokumentace_ZS_nam_Curieovych_Uprava_pudnich_prostor.pdf - 2847,57 KB

Smlouva o dílo ze dne 19.11.2012 č.j. CES2012/2242 - "Výměna kotlů nízkotlaké teplovodní kotelny Nemocnice Na Františku"

CES2012_2242_Smlouva_o_dilo_Vymena_kotlu_Nemocnice_Na_Frantisku.pdf - 1228,57 KB

Smlouva o dílo ze dne 19.11.2012 č.j.CES/2012/2147 - "Odstranění objektu Lodecká 6, čp.1503, Praha 1 - Nové Město"

CES2012_2147_Smlouva_o_dilo_Odstraneni_objektu_Lodecka_6.pdf - 1361,89 KB

Smlouva o dílo ze dne 16.11.2012 č.j. CES/2012/2206 - "Bezbariérové úpravy chodníků na Praze 1"

CES2012_2206_SoD_Bezbarierove_upravy_chodniku_na_Praze_1.pdf - 1152,29 KB

Smlouva o dílo ze dne 7.11.2012 č.j. CES/2012/0471 - "Úprava komunikací na Starém Městě II.etapa - dodatečné stavební práce"

CES2012_0471_SoD_Uprava_komunikaci_na_Starem_Meste_II_etapa.pdf - 369,76 KB

Smlouva o dílo ze dne 3.11.2012 č.j.CES/2012/2056 - "Dopravní zklidnění ulic Soukenická a Truhlářská - I.etapa"

CES_2012_2056_Smlouva_o_dilo_Dopravni_zklidneni_ulic_Soukenicka_Truhlarska.pdf - 4305,68 KB

Smlouva o dílo ze dne 25.10.2012 č.j.CES/2012/1301 - "Oprava výplní otvorů objektu Dlouhá 736/23 - uliční fasáda"

CES2012_1301_smlouva_o_dilo_oprava_vyolni_otvoru_objektu_dlouha736_23_ulicni_fasada.pdf - 8906,38 KB

Smlouva o dílo ze dne 22.10.2012 č.j. CES/2012/1372 - "Stavební úpravy bytové jednotky č.6, Karmelitská 381/15 a zřízení sociálního zařízení v bytě č.15, Újezd 404/29"

CES2012_1372_smlouva_o_dilo_byt6_karmelitska_15_byt15_ujezd_29.pdf - 16794,16 KB

Smlouva o dílo ze dne 1.10.2012 č.j.CES/2012/1360 - "Rehabilitace Střeleckého ostrova"

CES2012_1360_Smlouva_o_dilo_Swietelsky_Rehabilitace_Streleckeho_ostrova.pdf - 4694,25 KB

Smlouva o dílo ze dne 26.9.2012 č.j.CES/2012/1253 - "Restaurování malířské výzdoby stropu a související malířské výzdoby stěn v interiéru bytu, Havelská 510/5"

CES2012_1253_smlouva_o_dilo_restaurovani_malirske_vyzdoby_stropu_sten_bytu_havelska510_5.pdf - 8159,13 KB

Smlouva o dílo ze dne 24.9.2012 č.j.CES/2012/1260 - "Zpracování auditu současného stavu a návrh optimalizačních opatření pro oblast řízení a správy majetku MČ Praha 1"

CES2012_1260_smlouva_o_dilo_audit_stavu_a_navrh_opatreni_pro_oblast_rizeni_a_spravy_majetku.pdf - 3669,19 KB

Smlouva o dílo ze dne 20.9.2012 č.j.CES/2012/1294 - "Letenská 5 - terasa a nezbytné práce na části objektu"

CES2012_1294_Smlouva_o_dilo_Letenska_5_terasa_a_nezbytne_prace_na_objektu.pdf - 1562,88 KB

Smlouva o dílo ze dne 20.9.2012 č.j.CES/2012/1295 - "Vojanovy sady - oprava kaple sv Eliáše"

CES2012_1295_Smlouva_o_dilo_Vojanovy_sady_oprava_kaple_sv_Eliase.pdf - 1136,77 KB

Smlouva o dílo ze dne 19.9.2012 č.j.CES/2012/1287 - "Oprava vlhkého soklu - Opletalova 925/14"

CES2012_1287_smlouva_o_dilo_oprava_vlhkeho_soklu_opletalova925_14.pdf - 8515,00 KB

Smlouva o dílo ze dne 17.9.2012 č.j.CES/2012/1282 - "ZŠ nám. Curieových - herní prvky"

CES2012_1282_Smlouva_o_dilo_ZS_nam_Curieovych_herni_prvky.pdf - 3715,70 KB

Smlouva o dílo ze dne 5.9.2012 č.j.CES/2012/1267 - "Strojní úklid chodníků"

CES2012_1267_smlouva_o_poskytovani_sluzeb_strojniho_uklidu_na_uzemi_MCP1.pdf - 2474,15 KB

Mandátní smlouva ze dne 29.8.2012 č.j. CES/2012/1234 - "Výkon technického dozoru stavebníka - Rehabilitace Střeleckého ostrova"

CES-2012-1234_Mandatni_smlouva_Vykon_TDS_Rehabilitace_Streleckeho_ostrova.pdf - 648,53 KB

Smlouva o dílo ze dne 28.8.2012 č.j.CES/2012/1213 - "Rekonstrukce bytové jednotky ve 2.NP, Krakovská 1352/20"

CES2012_1213_smlouva_o_dilo_rekonstrukce_bytove_jednotky_ve_2NP_krakovska1352_20.pdf - 11808,62 KB

Smlouva o dílo ze dne 27.8.2012 č.j. CES/2012/1233 - "ZŠ Uhelný trh 4/425, Praha 1 - oprava oken ve vnitrobloku"

CES-2012-1233_Smlouva_o_dilo_ZS_Uhelny_trh_oprava_oken_ve_vnitrobloku.pdf - 1712,46 KB

Smlouva o dílo ze dne 17.8.2012 č.j.CES/2012/1007 - "Rekonstrukce bytu Ve Smečkách 2091/24"

CES2012_1007_smlouva_o_dilo_rekonstrukce_bytu_ve_smeckach_2091_24.pdf - 7429,56 KB

Smlouva o dílo ze dne 10.8.2012 č.j. CES/2012/1215 - "Klimatizace ZŠ Josefská 5,7 a ZŠ Karmelitská 13"

CES-2012-1215_Smlouva_o_dilo_Klimatizace_ZS_Karmelitska_Josefska.pdf - 1799,20 KB

Smlouva o dílo ze dne 30.7.2012 č.j.CES/2012/1133 - "Stavební opravy bytových jednotek č. 16, 30 a 36 v domě s pečovatelskou službou Dlouhá 736/23"

CES2012_1133_smlouva_o_dilo_stavebni_opravy_bytovych_jednotek_16_30_36_v_dome_s_pecovatelskou_sluzbou_dlouha736_23.pdf - 12264,48 KB

Smlouva o dílo ze dne 26.7.2012 č.j. CES/2012/1180 - "ZŠ Uhelný trh - hřiště"

CES_2012_1180_smlouva_o_dilo_ZS_Uhelny_trh_hriste.pdf - 1615,83 KB

Smlouva o dílo ze dne 17.7.2012 č.j. CES/2012/1022 - "MŠ Řásnovka 779/5 - přístavba školní jídelny"

CES_2012_1022_smlouva_o_dilo_Rasnovka_5_pristavba_skolni_jidelny.pdf - 2794,13 KB

Smlouva o dílo ze dne 16.7.2012 č.j.CES/2012/0958 - "Zpracování kompletní projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a výkaz výměr v rozsahu pro účely stavebního řízení - rekonstrukce objektu č.p.720, Palackého 5"

CES2012_0958_smlouva_o_dilo_projektova_dokumentace_v_rozsahu_ke_stav_povoleni_cp720_palackeho5.pdf - 2809,38 KB

Smlouva o dílo ze dne 16.7.2012 č.j.CES/2012/0939 - "Výměna oken na dvorní fasádě objektu č.p.677, Rybná 8, hotel CENTRÁL"

CES2012_0939_smlouva_o_dilo_vymena_oken_na_dvorni_fasade_objektu_cp677_rybna8_hotel_central.pdf - 7584,49 KB

Smlouva o dílo ze dne 9.7.2012 č.j. CES/2012/1179 - "Sociální zařízení Masná 13/700, Praha 1"

CES_2012_1179_smlouva_o_dilo_Socialni_zarizeni_Masna.pdf - 3707,24 KB

Smlouva o dílo ze dne 9.7.2012 č.j. CES/2012/1132 - "Oprava školního dvora nám.Curieových 2/886, Praha 1"

CES_2012_1132_smlouva_o_dilo_Oprava_skolniho_dvora_ZS_nam_Curieovych.pdf - 2725,44 KB

Mandátní smlouva o správě nemovitostí ze dne 29.6.2012 č.j.CES/2012/0929 - Správa objektů a zajištění služeb facility managementu pro vybrané objekty ve správě Městské části Praha 1

CES2012_0929_mandatni_smlouva_o_sprave_nemovitosti.pdf - 7107,20 KB

Mandátní smlouva o poskytování právních služeb ze dne 29.6.2012 č.j. CES/2012/0837

CES_2012_0837_mandatni_smlouva_poskytovani_pravnich_sluzeb.pdf - 1806,99 KB

Smlouva o dílo ze dne 26.6.2012 č.j.CES/2012/0930 - "Oprava fasády včetně opravy výplní otvorů Všehrdova 448/12"

CES2012_0930_smlouva_o_dilo_oprava_fasady_vcetne_opravy_vyplni_otvoru_vsehrdova_448_12.pdf - 9065,10 KB

Smlouva o dílo ze dne 26.6.2012 č.j.CES/2012/0897 - "Výměna podlahy malého sálu v paláci Žofín"

CES2012_0897_smlouva_o_dilo_vymena_podlahy_maleho_salu_v_palaci_zofin.pdf - 10339,09 KB

Smlouva o správě nemovitostí ze dne 25.6.2012 č.j. CES/2012/0876

CES_2012_0876_smlouva_sprava_nemovitosti.pdf - 6816,40 KB

Smlouva o dílo ze dne 18.6.2012 č.j.CES/2012/0854 - "Rekonstrukce větrání gastro provozu - palác Žofín"

CES2012_0854_smlouva_o_dilo_rekonstrukce_vetrani_gastro_provozu_palac_zofin.pdf - 7569,19 KB

Smlouva o dílo ze dne 18.6.2012 č.j.CES/2012/0844 - "Soukenická 1095/24 - rozdělení bytu ve 3.nadzemním podlaží"

CES2012_0844_smlouva_o_dilo_soukenicka_1095_24_rozdeleni_bytu_ve_3NP.pdf - 10723,28 KB

Smlouva o dílo ze dne 15.6.2012 č.j. CES/2012/0890 - "Doplnění protipovodňové ochrany paláce Žofín"

CES_2012_0890_smlouva_o_dilo_Zofin_doplneni_protipovodnove_ochrany.pdf - 1288,44 KB

Smlouva o poskytování služeb soudního znalce ze dne 12.6.2012 č.j. CES/2012/0838

CES_2012_0838_smlouva_poskytovani_sluzeb_znalce.pdf - 191,37 KB

Smlouva o dílo ze dne 30.4.2012 č.j.CES/2012/0497 - Ostraha objektu Úřadu Městské části Praha 1

CES2012_0497_smlouva_o_poskytovani_sluzeb_ostraha_objektu_UMCP1.pdf - 246,62 KB

Smlouva o dílo ze dne 13.4.2012 č.j.CES/2012/0649 - "Úklid chodníků při komplexním úklidu komunikací 2012"

CES2012_0649_smlouva_o_dilo_uklid_chodniku_pri_komplexnim_uklidu_komunikaci.pdf - 3137,75 KB

Smlouva o dílo ze dne 20.3.2012 č.j. CES/2012/0470 - "Klub seniorů Haštalka, Haštalská 7, Praha 1"

CES_2012_0470_Smlouva_o_dilo_Klub_senioru_Hastalka_Hastalska_792-7.pdf - 3115,65 KB

Smlouva o dílo ze dne 3.1.2012 č.j.CES/2012/0004 - "Vojanovy sady - oprava vyhlídkové věže"

CES2012_0004_Smlouva_o_dilo_Vojanovy_sady_oprava_vyhlidkove_veze.pdf - 1940,45 KB

Dodatky ke smlouvám

Dodatek č.1 ze dne 20.12.2012 ke Smlouvě o dílo č.j.CES/2012/1295 - "Vojanovy sady - oprava kaple sv Eliáše"

CES2012_1295_Dodatek_c_1_Smlouva_o_dilo_Vojanovy_sady_oprava_kaple_sv_Eliase.pdf - 80,06 KB

Dodatek č.1 ze dne 5.12.2012 ke Smlouvě o dílo č.j. CES/2012/0073 - "Polyfunkční služebna Městské policie Praha 1 - stavební úpravy budovy č.p. 1206 realizované v památkové zóně"

CES_2012_0073_Dodatek_1_Polyfunkcni_sluzebna_MP_Praha_1_-_stavebni_upravy_budovy_cp_1206.pdf - 1583,46 KB

Dodatek č.1 ze dne 14.11.2012 ke Smlouvě o dílo č.j. CES/2012/1180 - "ZŠ Uhelný trh - hřiště"

CES_2012_1180_Dodatek_1_Smlouva_o_dilo_ZS_Uhelny_trh_hriste.pdf - 470,18 KB

Dodatek č.2 ze dne 31.10.2012 ke Smlouvě o dílo č.j. CES/2012/1132 - "Oprava školního dvora nám.Curieových 2/886, Praha 1"

CES_2012_1132_Dodatek_2_Smlouva_o_dilo_Oprava_skolniho_dvora_ZS_nam_Curieovych.pdf - 340,88 KB

Dodatek č.1 ze dne 27.8.2012 ke Smlouvě o dílo č.j. CES/2012/1132 - "Oprava školního dvora nám.Curieových 2/886, Praha 1"

CES_2012_1132_Dodatek_1_Smlouva_o_dilo_Oprava_skolniho_dvora_ZS_nam_Curieovych.pdf - 109,66 KB

Dodatek ze dne 22.8.2012 ke Smlouvě o dílo č.j. CES/2012/0930 - "Oprava fasády včetně opravy výplní otvorů Všehrdova 448/12"

CES2012_0930_SoD_dodatek_oprava_fasady_vsehrdova_448_12.pdf - 4676,06 KB

Dodatek č.1 ze dne 20.8.2012 ke Smlouvě o dílo CES/2011/1869 - "Úprava komunikací na Starém Městě - dodatečné stavební práce"

CES-2011-1869_Dodatek_c_1_ke_Smlouve_o_dilo_Uprava_komunikaci_na_Starem_Meste.pdf - 2395,92 KB

Dodatek č.2 ze dne 15.8.2012 ke Smlouvě o dílo č.j.CES/2012/0004 - "Vojanovy sady - oprava vyhlídkové věže"

CES2012_0004_Dodatek_2_Smlouva_o_dilo_Vojanovy_sady_oprava_vyhlidkove_veze.pdf - 1134,50 KB

Dodatek ze dne 16.7.2012 ke Smlouvě o dílo č.j. CES/2012/0470 - "Klub seniorů Haštalka, Haštalská 7, Praha 1"

CES_2012_0470_Dodatek_1_Smlouva_o_dilo_Klub_senioru_Hastalka_Hastalska_792-7.pdf - 906,06 KB

Dodatek č.1 ze dne 16.4.2012 ke Smlouvě o dílo č.j.CES/2012/0004 - "Vojanovy sady - oprava vyhlídkové věže"

CES2012_0004_Dodatek_1_Smlouva_o_dilo_Vojanovy_sady_oprava_vyhlidkove_veze.pdf - 56,32 KB

Písemné zprávy zadavatele

Písemná zpráva zadavatele - "Stavební úpravy objektu č.p.1116, Truhlářská 14 a obnova historicky cenných částí objektu čp.1100, Truhlářská 21"

Pisemna_zprava_Stavebni_upravy_Truhlarska-14_a_Truhlarska-21.pdf - 555,54 KB

Písemná zpráva zadavatele - "Rekonstrukce bytových domů a obnova historicky cenných částí těchto objektů"

Pisemna_zprava_Rekonstrukce_bytovych_domu_obnova_historicky_cennych_casti.pdf - 541,10 KB

Písemná zpráva zadavatele - "Letenská č.p. 120 - projektové a inženýrské činnosti"

Pisemna_zprava_zadavatele_Letenska_c.p._120_Projektove_a_inzenyrske_cinnosti.pdf - 185,77 KB

Písemná zpráva zadavatele - "Dopravní zklidnění ulic Truhlářská a Soukenická – I. etapa“

Pisemna_zprava_zadavatele_Dopravni_zklidneni_ulic_Soukenicka_Truhlarska.pdf - 331,40 KB

Veřejné zakázky 2011

Nadlimitní veřejné zakázky

Podlimitní veřejné zakázky

Veřejné zakázky malého rozsahu

Veřejné zakázky 2010

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Revize soudních a rozhodčích sporů vedených MČ Praha 1

Vyzva_k_podani_nabidky_Revize_soudnich_a_rozhodcich_sporu_vedenych_MC_Praha_1.pdf - 4123,91 KB

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Úprava zeleně a prostorů pozemků 185/1,2,3 v k.ú. Hradčany ( bývalé zahradnictví Loreta)

Vyzva_k_podani_nabidky_Uprava_zelene_a_prostoru_pozemku_185_1_2_3_ku_Hradcany.pdf - 1720,44 KB

Otevřené řízení - Oznámení o zakázce - Žofín - tepelné čerpadlo - Slovanský ostrov, Praha 1

Oznameni_o_zakazce_-_Zofin_-_tepelne_cerpadlo.pdf - 285,92 KB

Zakázka malého rozsahu - Výzva k podání nabídky - Výkon funkce opatrovníka vyplývající ze správního a občanskoprávního řízení

Zakazka_maleho_rozsahu_Vyzva_k_podani_nabidky_Vykon_funkce_opatrovnika.pdf - 177,58 KB

Jednací řízení - Oznámení o zadání zakázky - ZŠ Klimentská - rekonstrukce - 2.etapa

Oznameni_o_zadani_zakazky_ZS_Klimentska_rekonstrukce_2_etapa.pdf - 157,96 KB

Zakázka malého rozsahu - Oprava uliční části fasády domu č.p. 928, k.ú. Nové Město, Opkletalova 20, Praha 1

Vyzva_k_podani_nabidky_Oprava_ulicni_fasady_domu_Opletalova_20.pdf - 115,04 KB
Slepy_rozpocet_Oprava_ulicni_fasady_domu_Opletalova_20.xls - 27,00 KB

Zrušení soutěže o návrh - Zpracování dat k pohledávkám MČ Praha 1

Zruseni_souteze_-_Zpracovani_dat_k_pohledavkam_MC_Praha_1.pdf - 72,77 KB

Otevřené řízení - Zpracování dat k pohledávkám MČ Praha 1

Otevrene_rizeni_Zpracovani_dat_k_pohledavkam_MCPraha1.pdf - 190,02 KB

Zakázka malého rozsahu - Kontrola oprav provedených v rámci Grantů na opravu domovního fondu

Zakazka_maleho_rozsahu_Kontrola_oprav_Granty_domovni_fond.pdf - 117,30 KB

Zakázka malého rozsahu - Dodání prezentačního systému řízeného vysílání TV Praha 1

Zakazka_maleho_rozsahu_Dodani_prezentacniho_systemu_TV_Praha_1_.pdf - 223,22 KB

Zakázka malého rozsahu - Studie veřejných prostranství Městské části Praha 1

Zakazka_maleho_rozsahu_Studie_verejnych_prostranstvi_MC_Praha_1.pdf - 3107,18 KB

Zakázka malého rozsahu - Vytvoření Katalogu obchodů a služeb 2010 na území Městské části Praha 1

Zakazka_maleho_rozsahu_Vytvoreni_katalogu_obchodu_a_sluzeb_2010.pdf - 96,68 KB

Zakázka malého rozsahu - Oprava nebytové jednotky č. 22/101 v domě č. p. 22, k. ú. Staré Město, Mikulášská 8, Praha 1

Zakazka_maleho_rozsahu_Oprava_nebytove_jednotky_22-101_Mikulasska_8.pdf - 146,31 KB

Zakázka malého rozsahu - Oprava nebytových jednotek v souvislosti se změnou účelu užívání jednotek v domě č. p. 657, k. ú. Nové Město, Žitná 13, Praha 1

Vyzva_k_podani_Oprava_nebytovych_jednotek_Zitna_13.pdf - 226,85 KB

Zakázka malého rozsahu - Oprava stoupacího vedení ZTI a lokálních rozvodů v jednotkách v domě č. p. 423, k. ú. Staré Město, Uhelný trh 2, Praha 1

Vyzva_k_podani_Oprava_stoupaciho_vedeni__ZTI_Uhelny_trh_2.pdf - 148,84 KB

Zakázka malého rozsahu - Oprava uliční části fasády domu č. p. 928, k. ú. Nové Město, Opletalova 20, Praha 1

Zakazka_maleho_rozsahu_Oprava_ulicni_fasady_Opletalova_20.pdf - 148,65 KB

Zakázka maléhop rozsahu - Úklid chodníků při komplexních úklidech komunikací - jarní, letní a podzimní kolo 2010

Vyzva_k_podani_Uklid_chodniku_pri_komplexnich_uklidech_komunikaci_2010.pdf - 108,34 KB

Zakázka malého rozsahu - Nákup vozítka Segwey x2 patrol (policie) pro potřeby Městské policie Praha 1

Vyzva_k_podani_nabidky_Nakup_vozitka_Segwey_x2_patrol.pdf - 73,90 KB

Zrušení zadávacího řízení - Žofín - tepelné čerpadlo - Slovanský ostrov, Praha 1

Zruseni_zadavaciho_rizeni_Zofin_tepelne_cerpadlo.pdf - 71,92 KB

Otevřené řízení - Oznámení o zakázce - Žofín - tepelné čerpadlo

Zofin_tepelne_cerpadlo_Oznameni_o_zakazce.pdf - 460,89 KB

Veřejná zakázka malého rozsahu - Provedení daňového, účetního a dokladového Due Diligence za rok 2008 a 2009

Vyzva_k_podani_nabidky_Provedeni_danoveho_ucetniho_a_dokladoveho_Due_Diligence_2008_2009.pdf - 1486,71 KB

Veřejná zakázka malého rozsahu - Studie hřiště Alšovo nábřeží

Vyzva_k_podani_nabidky_Studie_hriste_Alsovo_nabrezi.pdf - 1131,15 KB

Veřejné zakázky 2009

Veřejná zakázka - soutěžní dialog - Strojní vysávání prachu a nečistot na území MČ Praha 1

Oznameni_soutezniho_dialogu_Strojni_vysavani_prachu.pdf - 174,66 KB

Veřejná zakázka malého rozsahu - Ostraha parku a správy hřišť a sportoviště na nábřeží Ludvíka Svobody

Ostraha_parku_a_spravy_hrist_Vyzva_k_podani_nabidky.pdf - 376,52 KB

POZOR! ZRUŠENO! Veřejná zakázka malého rozsahu - Ostraha objektů Městské části Praha 1

Ostraha_objektu_Mestske_casti_Praha_1.pdf - 589,42 KB

DODATEČNÉ INFORMACE - Vybavení multifunkční učebny pro Policii ČR včetně zakoupení techniky

Multifunkcni_ucebna_Policie_Dodatecne_informace.pdf - 576,23 KB

Veřejná zakázka malého rozsahu - Vybavení multifunkční učebny pro Policii ČR včetně zakoupení techniky

Vybaveni_multifunkcni_ucebny_pro_Polici_CR_Vyzva_k_podani_nabidky.pdf - 520,48 KB

Veřejná zakázka - zjednodušené podlimitní řízení - výzva k podání nabídky - Oprava parteru fasády a nebytové jednotky v 1.NP v domě č.p. 2058, k.ú. Nové Město, Masarykovo nábřeží 38, Praha 1

Oprava_fasady_a_nebytove_jednotky_Masarykovo_nabrezi_38.pdf - 481,21 KB

Výsledek veřejné zakázky - Služby související s realizací investiční akce " Žofín - tepelné čerpadlo"

Vysledek_verejne_zakazky_Zofin_tepelne_cerpadlo.pdf - 153,72 KB
Vysledek_verejne_zakazky_Zofin_tepelne_cerpadlo.doc - 24,00 KB

Výzva k podání nabídky - Služby související s realizací investiční akce " Žofín - tepelné čerpadlo"

Sluzby_pro_realizaci_investicni_akce_Zofin-tepelne_cerpadlo.pdf - 1175,87 KB

Oznámení o zadání zakázky - Strojní vysávání prachu a nečistot na území MČ Praha 1 - sledování online polohy a pohybu strojů

Oznameni_o_zadani_verejne_zakazky-Strojni_vysavani_prachu_Online_sledovani_polohy.pdf - 1537,76 KB

Oznámení o zadání zakázky - Úprava povrchů v objektu ZŠ a Gymnázia Josefská 5/7 Malá Strana č.p.626, Praha 1

Oznameni_o_zadani_zakazky_Uprava_povrchu_ZS_Josefska.pdf - 1311,30 KB

Oznámení o zadání zakázky - Vybudování vytápění MŠ Revoluční 26, Nové Město č.p. 1247, Praha 1

Oznameni_o_zadani_zakazky_MS_Revolucni_26.pdf - 1304,08 KB

Veřejná zakázka - Výběr znalce pro posouzení nároků uplatněných vůči MČ Praha 1

Oznameni_Vyber_znalce_posouzeni_naroku.pdf - 2438,44 KB

Veřejné zakázky 2006 - 2008

Celkový přehled

Druhy zadávacích řízení 2006 2007 2008
1 Veřejné zakázky malého rozsahu - 36 102
2 Zjednodušené podlimitní řízení - 5 12
3 Otevřené řízení - podlimitní - 4 3
4 Otevřené řízení - nadlimitní - 4 1
5 Jednací řízení bez uveřejnění podlimitní 1 5 5
6 Jednací řízení bez uveřejnění nadlimitní - - 1
Celkem 1 54 124

Rok 2006

Jednací řízení bez uveřejnění – podlimitní

Oprava střechy a stropu nad 3. NP, Opatovická 20

Rok 2007

Zjednodušené podlimitní řízení

Studie zdravotní péče
Projekt na polyfunkční dům – Benediktská
Internetové kiosky
WSW – informační portál
Automatický systém poskytování informací a výstražných bezpečnostních hlášení pro potřeby MČ Praha 1

Otevřené řízení – podlimitní

Výměna oken – Josefská
Rekonstrukce parku nábřeží L. Svobody
Oprava střechy – Školská
Dodávka sonografu

Otevřené řízení – nadlimitní

Digitalizace NNFP
Agendový infosystém
Dodávka echokardiografu
2. etapa rekonstrukce Malostranské besedy

Jednací řízení bez uveřejnění – podlimitní

Rekonstrukce JIP – NNFP – vícepráce
Komplexní rekonstrukce MŠ – vícepráce (Řásnovka)
Oprava krovu a střechy – vícepráce (Jakubská)
ESW – vícepráce
Zklidnění dopravy - vícepráce

Rok 2008

Zjednodušené podlimitní řízení

Právní služby pro oblast veřejných zakázek a právních vztahů k nemovitostem
Řízení projektu implementace SAP, Agendového systému a Portálového systému
Rekonstrukce slaboproudých rozvodů pro datové a hlasové přenosy, včetně návazných technologií v objektu Vodičkova 18, Praha 1
Oprava fasády ZŠ a Gymnázia, Josefská 5,7, Malá Strana č.p. 626, Praha 1
Rekonstrukce profesí vč. tělocvičny ZŠ a Gymnázia, Josefská 5,7, Malá Strana č.p. 626, Praha 1
Oprava fasády ZŠ Školská 15,17, Nové Město, č.p. 685, Praha 1
Stavební úpravy objektu a zahrady MŠ Hellichova 300/13, 110 00 Praha 1 – Malá Strana
Biochemický analyzátor
Projekt pro územní a stavební řízení a projekt na užívání a údržbu parku Kampa
Zajištění provozu Kontaktního centra MČ Praha 1 pro podněty občanů
Poskytování služeb – strojní vysávání prachu a nečistot na území MČ Praha 1
Zálohovací systém dat pořizovaných Městskou částí Praha 1

Otevřené řízení – podlimitní

Bytový dům s malometrážními byty a tělocvičnou
Oprava koryt Čertovk km 0,35518 – 0,711, včetně úseku pozemku náležícímu k č.p. 501
Bytový dům s pečovatelskou službou Praha 1

Otevřené řízení – nadlimitní

Interaktivní výuka na školách Městské části Praha 1

Jednací řízení bez uveřejnění – podlimitní

Dodatečné služby ke Smlouvě o poskytování služeb ESW
Stavební úpravy objektu a zahrady MŠ Hellichova 300/13, 110 00 Praha 1 – dodatečné práce
Projektové práce a inženýrské práce – dům s pečovatelskou službou Benediktská, Dlouhá, Praha 1 – dodatečné práce
Interaktivní výuka na školách Městské části Praha 1 – dodatečné dodávky
ZŠ a Gymnázium Josefská 5, Praha 1 – Změnové listy

Jednací řízení bez uveřejnění – nadlimitní

Kamerový systém ve Vrchlického sadech