Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Veřejná zakázka - zjednodušené podlimitní řízení - Změna stavby před dokončením - Interna D, Nemocnice na Františku

Výzva k podání nabídky - Změna stavby před dokončením - Interna D, Nemocnice na Františku

Zmena_stavby_-_Interna_D_Nemocnice_na_Frantisku_Vyzva_k_podani_nabidky.pdf - 3955,94 KB

Smlouva o dílo - Změna stavby před dokončením - Interna D, Nemocnice na Františku

Zmena_stavby_-_Interna_D_Nemocnice_na_Frantisku_Smlouva_o_dilo.pdf - 5131,50 KB

Obsah nabídky - Změna stavby před dokončením - Interna D, Nemocnice na Františku

Zmena_stavby_-_Interna_D_Nemocnice_na_Frantisku_Priloha_1_Obsah_nabidky.doc - 20,50 KB

Krycí ist nabídky - Změna stavby před dokončením - Interna D, Nemocnice na Františku

Zmena_stavby_-_Interna_D_Nemocnice_na_Frantisku_Priloha_2_Kryci_list_nabidky.xls - 22,50 KB

Obchodní podmínky - Změna stavby před dokončením - Interna D, Nemocnice na Františku

Zmena_stavby_-_Interna_D_Nemocnice_na_Frantisku_Priloha_3_Obchodni_podminky.doc - 22,00 KB

Smlouva o dílo - Změna stavby před dokončením - Interna D, Nemocnice na Františku

Zmena_stavby_-_Interna_D_Nemocnice_na_Frantisku_Priloha_4_Smlouva_o_dilo.doc - 67,00 KB

Subdodavatelé - Změna stavby před dokončením - Interna D, Nemocnice na Františku

Zmena_stavby_-_Interna_D_Nemocnice_na_Frantisku_Priloha_5_Subdodavatele.xls - 19,50 KB