Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Veřejná zakázka - zjednodušené podlimitní řízení - Pilotní projekt internetové TV pro MČ Praha 1

Oznámení o zadání zakázky - Pilotní projekt internetové TV pro MČ Praha 1

Internetova_TV_MCP1_Oznameni_o_zadani_zakazky.pdf - 1346,80 KB

Výzva k podání nabídky - Pilotní projekt internetové TV pro MČ Praha 1

Internetova_TV_MCP1_Vyzva_k_podani_nabidky.pdf - 1392,67 KB

Zadávací dokumentace - Pilotní projekt internetové TV pro MČ Praha 1

Internetova_TV_MCP1_Zadavaci_dokumentace.pdf - 4739,60 KB

Přílohy 1-6 - Pilotní projekt internetové TV pro MČ Praha 1

Internetova_TV_MCP1_Prilohy_1-6.pdf - 2989,25 KB

Kvalifikační podmínky - Pilotní projekt internetové TV pro MČ Praha 1

Internetova_TV_MCP1_Priloha_1_Zakl_kvalifikace.doc - 33,00 KB

Subdodavatelé - Pilotní projekt internetové TV pro MČ Praha 1

Internetova_TV_MCP1_Priloha_2_Subdodavatele.doc - 34,50 KB

Krycí list nabídky - Pilotní projekt internetové TV pro MČ Praha 1

Internetova_TV_MCP1_Priloha_4_Kryci_list.doc - 27,00 KB

Prohlášení o závaznosti nabídky - Pilotní projekt internetové TV pro MČ Praha 1

Internetova_TV_MCP1_Priloha_5_Prohl_zavaznost_nabidky.doc - 21,50 KB

Ochrana informací - Pilotní projekt internetové TV pro MČ Praha 1

Internetova_TV_MCP1_Priloha_6_Ochrana_informaci.doc - 48,00 KB