Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Zjednodušené podlimitní řízení o zadání veřejné zakázky na služby - Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Městské části Praha 1

Oznámení o zrušení zadávacího řízení - Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Městské části Praha 1

2012_06_20_oznameni_zruseni_zadavaciho_rizeni_pojisteni_majetku.pdf - 25,62 KB

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám - Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Městské části Praha 1

2012_06_11_dodatecne_informace_pojisteni_majetku.pdf - 58,78 KB

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám - ČSOB pojišťovna žádost - Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Městské části Praha 1

2012_06_05_CSOB_pojistovna_zadost_dodatecne_informace_pojisteni_majetku.pdf - 41,05 KB

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám - ALLIANZ pojišťovna žádost - Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Městské části Praha 1

2012_06_06_zadost_dodatecne_informace_allianz_pojisteni_majetku.pdf - 136,59 KB

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám - Podrobný škodní průběh - Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Městské části Praha 1

MCP1_podrobny_skodny__prubeh_pojisteni_majetku.xls - 41,50 KB

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám - Úprava přílohy 3b - Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Městské části Praha 1

Priloha1_technicke_podminky_3b_seznam_budov_staveb_a_podily_SVJ_pojisteni_majetku.pdf - 250,50 KB

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace - Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Městské části Praha 1

2012_05_30_vyzva_k_podani_nabidky_pojisteni.pdf - 126,57 KB

Zadávací dokumentace - Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Městské části Praha 1

2012_06_01_zadavaci_dokumentace_pojisteni.pdf - 572,04 KB

Příloha 1 - Obsah nabídky (vzor) - Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Městské části Praha 1

priloha_1__obsah__nabidky_pojisteni_majetku.doc - 29,00 KB

Příloha 2 - Krycí list nabídky (vzor) - Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Městské části Praha 1

priloha_2_kryci__list_nabidky_pojisteni.xls - 38,00 KB

Příloha 3a - Technické podmínky (movitý majetek) - Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Městské části Praha 1

priloha_3a_technicke_podminky.doc - 187,50 KB

Příloha 3b - Technické podmínky (nemovitý majetek) - Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Městské části Praha 1

priloha_3b_technicke_podminky.doc - 158,00 KB

Příloha 3b - Technické podmínky - Příloha 1 - Seznam budov, staveb a podily SVJ - Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Městské části Praha 1

priloha_3b_technicke_podminky_priloha_1_seznam_budov_staveb_podily_SVJ.pdf - 248,04 KB

Příloha 4 - Subdodavatelé (vzor) - Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Městské části Praha 1

priloha_4__subdodavatele_pojisteni.xls - 26,00 KB

Příloha 5 - Kvalifikační dokumentace - Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Městské části Praha 1

priloha_5__kvalifikacni_dokumentace_pojisteni.doc - 130,00 KB

Příloha 6 - Čestné prohlášení - Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Městské části Praha 1

priloha__6_cestne__prohlaseni_zakladni_kvalifikace.doc - 38,00 KB