Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Podlimitní veřejná zakázka na služby ve zjednodušeném podlimitním řízení - Správa objektů a zajištění služeb facility managementu pro vybrané objekty ve správě Městské části Praha 1

Mandátní smlouva o správě nemovitostí ze dne 29.6.2012 č.j.CES/2012/0929 - Správa objektů a zajištění služeb facility managementu pro vybrané objekty ve správě Městské části Praha 1

CES2012_0929_mandatni_smlouva_o_sprave_nemovitosti.pdf - 7107,20 KB

Oznámení zadavatele o uzavření smlouvy - Správa objektů a zajištění služeb facility managementu pro vybrané objekty ve správě Městské části Praha 1

Sprava_objektu_MCP1_oznameni_zadavatele_o_uzavreni_smlouvy.pdf - 349,93 KB

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky - Správa objektů a zajištění služeb facility managementu pro vybrané objekty ve správě Městské části Praha 1

Sprava_objektu_MCP1_oznameni_zadavatele_o_vyberu_nejvhodnejsi_nabidky.pdf - 415,38 KB

Oznámení zadavatele o vyloučení uchazeče - Správa objektů a zajištění služeb facility managementu pro vybrané objekty ve správě Městské části Praha 1

Sprava_objektu_MCP1_oznameni_zadavatele_o_vylouceni_uchazece.pdf - 416,04 KB

Rozhodnutí zadavatele o námitkách stěžovatele FORCORP GROUP - Správa objektů a zajištění služeb facility managementu pro vybrané objekty ve správě Městské části Praha 1

2012_04_30_sprava_objektu_MCP1_namitky_stezovatele_odpoved.pdf - 140,01 KB

Stížnost společnosti FORCORP GROUP s.r.o. - Správa objektů a zajištění služeb facility managementu pro vybrané objekty ve správě Městské části Praha 1

2012_03_30_sprava_objektu_MCP1_FORCORP_GROUP_stiznost.pdf - 487,45 KB

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace - Správa objektů a zajištění služeb facility managementu pro vybrané objekty ve správě Městské části Praha 1

2012_03_30_sprava_objektu_MCP1_vyzva_podani_nabidky.pdf - 153,60 KB

Zadávací dokumentace - Správa objektů a zajištění služeb facility managementu pro vybrané objekty ve správě Městské části Praha 1

2012_04_04_sprava__objektu_UMPC1_zadavaci_dokumentace.pdf - 649,62 KB

Příloha 1 - Obsah nabídky (vzor) - Správa objektů a zajištění služeb facility managementu pro vybrané objekty ve správě Městské části Praha 1

priloha1__obsah__nabidky_sprava_objektu.doc - 21,00 KB

Příloha 2 - Krycí list nabídky (vzor) - Správa objektů a zajištění služeb facility managementu pro vybrané objekty ve správě Městské části Praha 1

priloha2_kryci__list_nabidky_sprava.xls - 25,00 KB

Příloha 3 - Mandátní smlouva - Správa objektů a zajištění služeb facility managementu pro vybrané objekty ve správě Městské části Praha 1

priloha3_mandatni__smlouva_sprava.pdf - 96,96 KB
priloha3_mandatni__smlouva_sprava.doc - 100,50 KB

Příloha 4 - Subdodavatelé (vzor) - Správa objektů a zajištění služeb facility managementu pro vybrané objekty ve správě Městské části Praha 1

priloha4__subdodavatele_sprava.xls - 23,50 KB

Příloha 5 - Kvalifikační dokumentace - Správa objektů a zajištění služeb facility managementu pro vybrané objekty ve správě Městské části Praha 1

priloha5__kvalifikacni_dokumentace_sprava.doc - 135,50 KB

Příloha 6 - Čestné prohlášení základní Kvalifikace - Správa objektů a zajištění služeb facility managementu pro vybrané objekty ve správě Městské části Praha 1

priloha6_cestne__prohlaseni_zakladni_kvalifikace.doc - 33,00 KB