Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Zjednodušené podlimitní řízení - Výzva k podání nabídky v řízení o zadání - Zefektivnění řízení lidských zdrojů na Úřadu Městské části Praha 1

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku - Zefektivnění řízení lidských zdrojů na Úřadu Městské části Praha 1

Dodatecna_informace_c_1_Zefektivneni_rizeni_lidskych_zdroju_na_Uradu_mestske_casti_Praha_1.pdf - 465,47 KB

Zjednodušené podlimitní řízení - Výzva k podání nabídky v řízení o zadání - Zefektivnění řízení lidských zdrojů na Úřadu Městské části Praha 1

Vyzva_k_podani_nabidek_Zefektivneni_rizeni_lidskych_zdroju_na_Uradu_mestske_casti_Praha_1_2v.pdf - 190,78 KB
Vyzva_k_podani_nabidek_Zefektivneni_rizeni_lidskych_zdroju_na_Uradu_mestske_casti_Praha_1_2v.doc - 468,00 KB