Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na služby - Zastupování Městské části Praha 1 na jednáních SVJ včetně dalších úkonů s tím spojených

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku - Zastupování Městské části Praha 1 na jednáních SVJ včetně dalších úkonů s tím spojených

Zadost_dodatecne_informace_-_VZ_zastupovani_UMCP1_na_jednanich_SVJ.pdf - 32,22 KB
Dodatecne_informace_-_VZ_zastupovani_UMCP1_na_jednanich_SVJ.doc - 30,50 KB

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace - Zastupování Městské části Praha 1 na jednáních SVJ včetně dalších úkonů s tím spojených

vyzva_podani_nabidky_VZ_zastupovani_UMCP1_na_jednanich_SVJ.pdf - 132,30 KB
zadavaci_dokumentace_-_VZ_zastupovani_UMCP1_na_jednanich_SVJ.doc - 140,50 KB

Zadávací dokumentace - Zastupování Městské části Praha 1 na jednáních SVJ včetně dalších úkonů s tím spojených

zadavaci_dokumentace_-_VZ_zastupovani_UMCP1_na_jednanich_SVJ.pdf - 552,96 KB

Příloha 1 - Obsah nabídky (vzor) - Zastupování Městské části Praha 1 na jednáních SVJ včetně dalších úkonů s tím spojených

priloha_1__obsah__nabidky_-_VZ_zastupovani_UMCP1_na_jednanich_SVJ.doc - 26,00 KB

Příloha 2 - Krycí list nabídky (vzor) - Zastupování Městské části Praha 1 na jednáních SVJ včetně dalších úkonů s tím spojených

priloha__2__kryci__list_nabidky_vzor_-_VZ_zastupovani_UMCP1_na_jednanich_SVJ.xls - 25,50 KB

Příloha 3 - Mandátní smlouva - Zastupování Městské části Praha 1 na jednáních SVJ včetně dalších úkonů s tím spojených

priloha_3_mandatni_smlouva_-_VZ_zastupovani_UMCP1_na_jednanich_SVJ.doc - 57,00 KB

Příloha č.1 k Mandátní smlouvě - Seznam SVJ - Zastupování Městské části Praha 1 na jednáních SVJ včetně dalších úkonů s tím spojených

priloha_3_1_seznam_SVJ_-_VZ_zastupovani_UMCP1_na_jednanich_SVJ.pdf - 164,50 KB

Příloha č.2 k Mandátní smlouvě - Zásady pravidel zastupování ve SVJ - Zastupování Městské části Praha 1 na jednáních SVJ včetně dalších úkonů s tím spojených

priloha_3_2_zasady_pravidel_zastupovani_ve_SVJ_-_VZ_zastupovani_UMCP1_na_jednanich_SVJ.pdf - 266,05 KB

Příloha 4 - Kvalifikační dokumentace - Zastupování Městské části Praha 1 na jednáních SVJ včetně dalších úkonů s tím spojených

priloha_4__kvalifikacni_dokumentace_-_VZ_zastupovani_UMCP1_na_jednanich_SVJ.doc - 125,50 KB

Čestné prohlášení - Zastupování Městské části Praha 1 na jednáních SVJ včetně dalších úkonů s tím spojených

Cestne_prohlaseni_kvalifikace_-_VZ_zastupovani_UMCP1_na_jednanich_SVJ.doc - 33,00 KB