Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Investiční záměry

Na této stránce máte možnost se seznámit s investičními záměry MČ Praha 1. Prezentace každého záměru je rozdělena do čtyř kategorií podle vývojové fáze záměru - námět (návrh), studie (ověření návrhu), projekt (projektová dokumentace a projednání) a realizace (výstavba). Naleznete zde záměry počínaje rokem 2006, i když první náměty některých připravovaných záměrů sahají podstatně dále do historie (např. park Kampa). Každý záměr je strukturován stejným způsobem a pomocí klíčových slov lze vyhledávat záměry, které se připravují ve Vaší ulici, katastru nebo se funkčně týkají např. zeleně či dětských hřišť. Ne vždy se daří jednotlivé fáze záměru na sebe přijatelně časově navázat, náročnější úpravy jsou mnohokrát projednávány a upravovány pod argumenty dotčených orgánů, kdy zejména orgány památkové péče jsou na území Pražské památkové rezervace neopominutelným partnerem, a proto se často stává, že mezi obdobím zpracování ověřovacích studií a samotnou stavební činností uplyne čas i v řádu let.

I přes náročný proces projednávání úprav veřejných prostranství nepochybně patří MČ Praha 1 primát co do počtu z vlastního rozpočtu realizovaných úprav - počínaje rokem 1999 bylo realizováno 34 větších úprav - a zřejmě i co do počtu rozpracovaných studií či projektů, kterých je cca 60. (detailní přehled naleznete v průběžně aktualizované sekci Program regenerace nebo přímo na mapě úprav veřejných prostranství).

seznam investičních záměrů naleznete zde