Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Oprava hodinové věže domu "U Šturmů", Skořepka 9/Uhelný trh 2

Dům U Šturmů, číslo popisné 423, stojí na rohu ulice Skořepky a Uhelného trhu. Pozdně historizující stavba bytového objektu stojí na místě tří zbořených domů, z nichž právě z původního č.p. 423 přešlo na tento označení U Šturmů, odvozené od vlastnictví domu šlechtickým rodem Šturmů z Hiršfeldu. Stavbu realizoval v letech 1890 až 1891 stavitel František Schlaffer. Dům je postaven v eklektickém – pro svou dobu charakteristickém stylu. Uliční fasáda je bohatě zdobena štuky, dvorní fasáda je skromnější, s horizontálním a vertikálním členěním ploch římsami a lysenami. Okna mají z větší části profilované nadokenní římsy. Spodní dvě podlaží jsou členěna mělkou bosáží.

Věž je umístěna nad nárožím bytového domu. Přístup do prostoru věže je přes podkrovní byt. Zděná hmota věže má půdorys čtverce s kulatými rohy. Na třech stranách věže jsou kulaté hodinové ciferníky. Nad hmotou věže s věžovou bání je osmiboká lucerna s helmicí, makovicí a hrotnicí. Uvnitř věže je funkční hodinový stroj. Střešní krytina věže, odvodnění střechy a napojení krytiny věže na skládanou střechu domu vykazovalo značné nedostatky v důsledku stáří materiálu, jeho zpracování a nedostatečné údržby, jejichž důsledkem bylo významné zatékání srážkové vody do konstrukcí věže, krovu i stěn sousedícího podkrovního bytu. Omítka věže byla zcela zničena.

V květnu roku 2013 byla dokončena oprava hodinové věže objektu. Pod pečlivým dohledem zástupců Odboru památkové péče MHMP byla provedena oprava a fungicidní a insekticidní ošetření dřevěných prvků krovu báně a kompletní oprava omítek věže. Veškeré klempířské prvky jsou provedeny nově z měděného plechu. Během opravy hodinové věže byla sejmuta makovice a z ní vytaženo paměťové kovové pouzdro, jehož otevření proběhlo dne 21.5.2013 na úřadu MČ Prahy 1. V plechovém pouzdru bylo nalezeno sdělení k poslední opravě věže domu v roce 1966 a jméno prováděcí firmy.  K lítosti přítomných pouzdro neobsahovalo žádné předměty či textové informace ze starších období. Před ukončením opravy byla do věže vložena nová paměťová schránka.

Projektovou dokumentaci na opravu pláště hodinové věže vypracovala firma ATELIER KAVA spol.s r.o. v roce 2012.

Stavbu prováděla f. FANAS s.r.o. v roce 2013.

Městská část Praha 1 získala na opravu grant hl.m. Prahy určený vlastníkům památkově významných objektů ve výši 500 000,00 Kč. Celkové náklady na realizaci opravy byly 1 367 640,00 Kč.

Hodinová věž Skořepka 9 před rekonstrukcí
Hodinová věž Skořepka 9 po rekonstrukci
Pohled na makovici s uloženým paměťovým pouzdrem