Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
33. zasedání Rady MČ Praha 1
usnesení číslo u05_0743 ze dne 3.10.2005

ke stanovisku k pronájmu a následnému úplatnému převodu pozemků parc. 504 o velikosti 156 m2, parc. č. 507 o velikosti 300 m2, parc. č. 508 o velikosti 273 m2, parc. č. 509 o velikosti 305 m2, parc. č. 510 o velikosti 645 m2 vše v k.ú. Malá Strana, Kajetánské terasy, Praha 1

Aktéři:
ZPRACOVAL : OMA na základě stanovisek ODŽ a OÚR
PREDKLADA : starosta MČ Praha 1 Vladimír Vihan
Rada MČ Praha 1

 

I.   s o u h l a s í

 

se záměrem pronájmu s následným úplatným převodem  pozemků parc. 504 o velikosti 156 m2, parc. č. 507 o velikosti 300 m2, parc. č.  508 o velikosti 273 m2, parc. č. 509 o velikosti 305 m2, parc. č. 510 o velikosti  645 m2 vše v k.ú. Malá Strana, Kajetánské terasy, Praha 1 do vlastnictví Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele

 

II.  u k l á d á

 

02.01   Určeno:  starosta MČ Praha 1 Vladimír Vihan

            Termín: 15.10.2005

            seznámit Hl. město Praha se stanoviskem Městské části Praha 1

            ///

 

 

 

 

 

Vladimír V i h a n
starosta městské části Praha 1
RNDr. Jana P ř í h o d o v á
1. místostarosta městské části Praha 1

Příloha.rtf

Příloha.rtf.rtf - 7KB