Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Úřad

Úřad městské části tvoří starosta, zástupce (zástupci) starosty, tajemník úřadu městské části a zaměstnanci městské části zařazení do úřadu městské části.

Úřad městské části vykonává přenesenou působnost městské části, není-li zákonem svěřena jiným orgánům městské části.

Tajemník úřadu plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, odpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, je nadřízený všech zaměstnanců městské části. 

Organizační struktura úřadu

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 platný od 1.4.2011

Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR11_0294 ze dne 15.03.2011
Organizacni_rad_UMC_Praha_1_15_03_2011_UR11_0294_aktualizace_3-2018.pdf - 371,74 KB

Působnost a rámcová náplň činnosti útvarů, odborů a pracovišť Úřadu MČ Praha 1

Příloha Organizačního řádu schváleného Radou MČ Praha 1 usnesením č. UR11_0294 dne 15.3.2011
Organizacni_rad_15_03_2011_UR11_0294_pusobnost_priloha_aktualizace_3-2018.pdf - 502,47 KB

Aktuality

MČ Praha 1 rozšiřuje své služby pro občany o možnost získání všech typů certifikátů pro elektronickou komunikaci

Služby poskytované Informační kanceláří ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18 budou počínaje dnem 17.září 2012 rozšířeny o vydávání certifikátů pro elektronický podpis – o Veřejnou Registrační autoritu společnosti První certifikační autorita, a.s.

Jednotná kontaktní místa (JKM) Odkaz na externí web

Jednotná kontaktní místa (JKM) odkaz na externí web jsou určena na pomoc podnikatelům, kteří podnikají v tzv. oblasti poskytování služeb. Úlohou jednotného kontaktního místa je především usnadnění vstupu do podnikání. JKM jsou součástí celoevropské sítě.

Rozpočet Městské části Praha 1

Rozpočet městské části

Na této stránce najdete podrobné tabulkové přehledy schválených rozpočtů příjmů a výdajů Městské části Praha 1 od roku 2004 až po letošní rok, od roku 2017 i soubory schválených rozpočtů příspěvkových organizací MČ Praha 1..

Evakuační plán a požární poplachová směrnice v budově Vodičkova 18

Evakuační plán

Budova_UMC_Praha_1_Vodickova_18_Evakuacni_plan_2015.pdf - 703,66 KB

Požární poplachová směrnice

Budova_UMC_Praha_1_Vodickova_18_Pozarni_poplachova_smernice_2015.pdf - 564,68 KB

Moderní radnice

  • Od 1. dubna 2007 došlo k rozšíření úředních hodin celého úřadu v pondělí a ve středu (nově do 19 hodin),  na úsecích informačních kanceláří, ověřování podpisů a listin, vydávání cestovních dokladů a OP, vydávání ověřených výstupů z Katastru nemovitostí včetně podatelny a pokladny úřadu. slouží přepážková pracoviště v pasáži, kde se poskytují služby každý den po celou interní pracovní dobu úřadu.
  • Úřad prošel procesním, organizačním a kapacitním auditem, v důsledku čehož došlo ke změně organizační struktury, která měla dopad na snížení počtu odborů ze 16 (k 1.1.2007) na 13 stávajících.  Celkem bylo v rámci procesního auditu popsáno 249 hlavních procesů pro fungování výkonu státní správy a samosprávy a 343 dalších samostatných činností pro zajištění chodu úřadu.Organizačními změnami, které respektovaly výsledky procesního auditu, se podařilo snížit počet zaměstnanců o 25 v rámci 1. etapy. V příštím období očekáváme snížení o dalších 15 pracovních míst.
  • Od poloviny roku 2007 prochází úřad rozsáhlými změnami v oblasti informačního systému úřadu. Byl zaveden nový ucelený ekonomický systém, provázaný s agendami, které mají vazbu do ekonomiky. Ekonomický systém poskytuje ucelenou kontrolu nad realizací rozpočtově plánovaných zakázek. Nadstavbou tohoto IS je tzv. Agendový modulární systém, který nám pokrývá téměř všechny agendy úřadu v uceleném jednotném prostředí. Informační systém radnice tak pracuje s moderními technologiemi, jejichž pomocí rozšiřujeme průhlednost procesů a efektivitu v komunikaci s veřejností.
  • Byla zprovozněna síť internetových kiosků na 23 veřejně dostupných místech. Kiosky nabízejí bezplatný přístup k internetu každému. Kiosky jsou umístěny v budovách Úřadu MČ Praha 1, v sociálních a zdravotnických zařízeních zřizovaných Městskou částí Praha 1. Je použita moderní obrazovka s dotykovým ovládáním. Vystupující pult s klávesnicí a ovládáním myší (trackball) umožňuje práci hendikepovaným občanům na vozíku. Jedná se o akci spolufinancovanou z prostředků Evropské unie v rámci dotačního programu JPD2
  • Městská část spustila Automatizovaný systém poskytování informací (ASPI). Každý, kdo se do systému přihlásí, je radnicí automaticky informován o novinkách, opatřeních apod. IS byl navržen tak, aby umožnil přístup občanů k informacím poskytovaným městskou částí pomocí zvolené formy informování (SMS, e-maily, hlasové zprávy). Jedná se o akci spolufinancovanou z prostředků Evropské unie v rámci dotačního programu JPD2
  • Připravuje se projekt digitalizace datových fondů a jejich elektronické archivace.