Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Typy

Dotazník

Program regenerace MPR a MPZ

Dotační titul MK ČR - Anketní dotazník k Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2009
regenerace-anketni-dotaznik-na-2009.doc - 96,50 KB

Formulář

Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby

MPO_FO.pdf - 152,06 KB

Jednotný registrační formulář pro právnické osoby

MPO_PO.pdf - 147,58 KB

Odštěpný závod

MPO_OdstepZavod.pdf - 123,87 KB

Prohlášení odpovědného zástupce

MPO_POZ_1.pdf - 127,09 KB

Příloha pro finanční úřad a správu sociálního zabezpečení

priloha_pro_financni_urad_a_spravu_socialniho_zabezpeceni.pdf - 86,82 KB

Příloha - provozovny

CRM_2014_Priloha_provozovna.pdf - 102,19 KB

Příloha - předmět podnikání

CRM_2014_Priloha_predmet_podnikani.pdf - 64,42 KB

Příloha - statutární orgán

MPO_SOR.pdf - 136,90 KB

Příloha - odpovědný zástupce

MPO_OZ.pdf - 147,66 KB

Změnový list

MPO_ZL.pdf - 149,32 KB

ZPS formulář Výjimka osoba imobilní

ZPS_formular_Vyjimka_osoba_imobilni_2017.pdf - 184,16 KB
ZPS_formular_Vyjimka_osoba_imobilni_2017.doc - 29,00 KB

Životopis (Evropský formulář životopisu)

zivotopis.doc - 45,50 KB

Granty a dotace

Zásady pro spolupořadatelství 2019

zasady_pro_spoluporadatelstvi_v_oblasti_kultury_a_volneho_casu_2019.pdf - 562,14 KB

Žádost o spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2019 – FO

zadost_o_spoluporadatelstvi_kultura_FO_-_2019.doc - 71,50 KB

Žádost o spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2019 – PO

zadost_o_spoluporadatelstvi_kultura_PO_-_2019.doc - 78,50 KB

Vyhodnocení spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2019 – FO

vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_kultura_FO_-_2019.doc - 56,00 KB

Vyhodnocení spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2019 – PO

vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_kultura_PO_-_2019.doc - 46,00 KB

Vyhlášení dotačního programu pro oblast kultury pro rok 2019

dotace_kultura_2019_-_vyhlaseni_dotacniho_programu.pdf - 182,44 KB

Zásady dotačního programu pro oblast kultury pro rok 2019

dotace_kultura_2019_-_zasady_dotacniho_programu.pdf - 607,46 KB

Žádost o dotaci v oblasti kultury pro rok 2019 - FO

zadost_o_dotaci_MC_P1_kultura_FO_-_2019.doc - 87,50 KB

Žádost o dotaci v oblasti kultury pro rok 2019 - PO

zadost_o_dotaci_MC_P1_kultura_PO_-_2019.doc - 87,50 KB

Vyhodnocení dotace v oblasti kultury pro rok 2019 - FO

vyhodnoceni_dotace_MC_P1_kultura_FO_-_2019.doc - 42,00 KB

Vyhodnocení dotace v oblasti kultury pro rok 2019 - PO

vyhodnoceni_dotace_MC_P1_kultura_PO_-_2019.doc - 43,50 KB

Vyhlášení dotačního programu v oblasti spolků pro rok 2019

dotace_spolky_2019_-_vyhlaseni_dotacniho_programu.pdf - 181,83 KB

Zásady dotačního programu v oblasti spolků pro rok 2019

dotace_spolky_2019_-_zasady_dotacniho_programu.pdf - 601,27 KB

Žádost o dotaci v oblasti spolků pro rok 2019 - PO

zadost_o_dotaci_MC_P1_spolky_PO_-_2019.doc - 88,00 KB

Vyhodnocení dotací v oblasti spolků pro rok 2019 - PO

vyhodnoceni_dotace_MC_P1_spolky_PO_-_2019.doc - 43,50 KB

Vyhlášení dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019

dotace_OKD_2019_-_vyhlaseni_dotacniho_programu.pdf - 180,87 KB

Zásady dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019

dotace_OKD_2019_-_zasady_dotacniho_programu.pdf - 491,25 KB

Žádost o dotaci na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019

zadost_o_dotaci_MC_P1_OKD_-_2019.doc - 53,50 KB

Vyhodnocení dotací na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019

vyhodnoceni_dotace_MC_P1_OKD_-_2019.doc - 36,00 KB

Zásady pro spolupořadatelství MČ P1 při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2019

Zasady_pro_spoluporadatelelstvi_sport_2019.pdf - 402,50 KB
Zasady_pro_spoluporadatelelstvi_sport_2019.doc - 66,00 KB

Žádost o spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu - fyzická osoba

Zadost_o_spoluporadatelstvi_v_oblasti_sportu_na_rok_2019_MC_P1_-_FO.pdf - 246,22 KB
Zadost_o_spoluporadatelstvi_v_oblasti_sportu_na_rok_2019_MC_P1_-_FO.doc - 78,00 KB

Žádost o spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu - právnická osoba

Zadost_o_spoluporadatelstvi_v_oblasti_sportu_na_rok_2019_MC_P1_-_PO.pdf - 249,94 KB
Zadost_o_spoluporadatelstvi_v_oblasti_sportu_na_rok_2019_MC_P1_-_PO.doc - 79,50 KB

Vyhodnocení spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu - fyzická osoba

Vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_v_oblasti_sportu_MC_P1_-_FO_2019.pdf - 139,63 KB
Vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_v_oblasti_sportu_MC_P1_-_FO_2019.doc - 56,50 KB

Vyhodnocení spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu - právnická osoba

Vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_v_oblasti_sportu_MC_P1_-_PO_2019.pdf - 140,51 KB
Vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_v_oblasti_sportu_MC_P1_-_PO_2019.doc - 46,50 KB

Vyhlášení dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2019

vyhlaseni_dotace_sport_2019.pdf - 517,79 KB
vyhlaseni_dotace_sport_2019.doc - 46,50 KB

Pravidla pro poskytnutí dotace v oblasti sportu pro rok 2019

pravidla_poskytnuti_dotace_2019.pdf - 553,80 KB
pravidla_poskytnuti_dotace_2019.doc - 56,00 KB

Žádost o poskytnutí dotace v oblasti sportu pro rok 2019

zadost_o_dotaci_sport_2019.pdf - 207,48 KB
zadost_o_dotaci_sport_2019.doc - 59,00 KB

Vyúčtování finančních prostředků přidělených v rámci dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2019

vyuctovani_dotace_sport_2019.pdf - 191,63 KB
zadost_dotace_sport_2019_gdpr.doc - 59,00 KB

Informace

Seznam oborů činností náležející do živnosti volné

CRM_2014_Seznam_oboru_zivnosti_volne.pdf - 71,09 KB

Ohlášení

Příloha 1 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

1-Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-umisteni-stavby.doc - 105,00 KB

Vzor vyplnění žádosti pro: Ohlášení stavby

Příloha 3 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ

3-Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-zmene-vlivu-uzivani-stavby-na-uzemi.doc - 95,50 KB

Vzor vyplnění žádosti pro: Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem

zkusebni_oznameni_o_posouzeni_AI.pdf - 148,98 KB
zkusebni_oznameni_o_posouzeni_AI.doc - 84,00 KB

Příloha 4 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ

4-Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-deleni-nebo-scelovani-pozemku.doc - 96,00 KB

Vzor vyplnění žádosti pro: Oznámení o užívání stavby

zkusebni_oznameni_o_uzivani.pdf - 124,88 KB
zkusebni_oznameni_o_uzivani.doc - 55,00 KB

Příloha 6 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

6-Zadost-o-vydani-spolecneho-UR-a-SP.doc - 100,00 KB

Vzor vyplnění žádosti pro: Oznámení změny v užívání stavby

zkusebni_ozn_zmeny_v_uzivani.pdf - 138,63 KB
zkusebni_ozn_zmeny_v_uzivani.doc - 75,00 KB

Příloha 7 - ŽÁDOST O ÚZEMNÍ SOUHLAS

7-Zadost-o-uzemni-souhlas.doc - 94,50 KB

Vzor vyplnění žádosti pro: Ohlášení odstranění stavby

zkusebni_ohl_odstraneni.pdf - 130,35 KB
zkusebni_ohl_odstraneni.doc - 71,50 KB

Územní rozhodování - vyhl.č.503/2006 Sb. - OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU V ÚZEMÍ K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU

503_9.pdf - 67,80 KB
503_9.doc - 86,50 KB

Územní rozhodování - vyhl.č.503/2006 Sb. - OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU V ÚZEMÍ K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU - VZOR !!

503_upi9_uzemnisouhlas.pdf - 134,94 KB

Územní plánování - vyhl.č.500/2006 Sb. - PODNĚT K POŘÍZENÍ REGULAČNÍHO PLÁNU

500_P8.pdf - 136,52 KB
500_P8.doc - 50,50 KB

Pokyny

Příloha 9 - ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

9-Zadost-o-stavebni-povoleni.doc - 94,00 KB

Příloha 10 - OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU s certifikátem autorizovaného inspektora

10-Oznameni-stavebniho-zameru-s-certifikatem-autorizovaneho-inspektora.doc - 94,50 KB

Příloha 11 - OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY

11-Oznameni-o-uzivani-stavby.doc - 96,00 KB

Příloha 12 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU

12-Zadost-o-vydani-kolaudacniho-souhlasu.doc - 96,50 KB

Příloha 13 - ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY

13-Zadost-o-povoleni-predcasneho-uzivani-stavby.doc - 97,50 KB

Příloha 14 - OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY

14-Oznameni-zmeny-v-uzivani-stavby.doc - 89,00 KB

Příloha 15 - OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ

15-Ohlaseni-odstraneni.doc - 93,50 KB

Územní rozhodování - vyhl.č.503/2006 Sb. - OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE

Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
503_P4.pdf - 150,24 KB
503_P4.doc - 63,50 KB

Územní rozhodování - vyhl.č.503/2006 Sb. - OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE

Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území
503_P6.pdf - 150,13 KB
503_P6.doc - 57,00 KB

Pokyny k základnímu JRF pro právnickou osobu

Pokyny----PO-vzor-c--10--_2017-10-01_.doc - 127,50 KB

Pokyny k základnímu JRF pro fyzickou osobu

Pokyny----FO--vzor-c--12--_2017-10-01_.doc - 133,00 KB

Pokyny k Změnovému listu

Pokyny----ZL-vzor-c--13--_2017-10-01_.doc - 143,00 KB

Pokyny k příloze pro Finanční úřad a správu sociálního zabezpečení

pokyny_k_vyplneni_priloha_pro_financni_urad_a_spravu_socialniho_zabezpeceni.pdf - 80,62 KB

Potvrzení

Potvrzení o účasti na cvičení člena Jednotky sboru dobrovolných hasičů Městské části Praha 1

Potvrzeni_o_ucasti_na_cviceni_clena_JSDH.pdf - 44,88 KB
Potvrzeni_o_ucasti_na_cviceni_clena_JSDH.doc - 25,50 KB

Potvrzení lékaře k ZPD

Lékařské potvrzení k žádosti o určení zvláštního příjemce důchodu
Potvrzeni_lekare_k_ZPD.pdf - 10,95 KB

ZPS Souhlas s použitím osobních údajů pro účely zps(pouze nově žádající subjekty údajů)

Souhlas_s_pouzitim_osobnich_udaju.pdf - 48,70 KB
opisOPsouhlasOOU_zmena2_25_8_2010.doc - 26,50 KB

ZPS Potvrzení o přijmu ze závislé činnosti

ZPS_formular_prijem_ze_zavisle_cinnosti.pdf - 162,85 KB
ZPS_formular_prijem_ze_zavisle_cinnosti.doc - 33,00 KB

Prohlášení

Čestné prohlášení (pro jmenování vedoucích úředníků dle lustračního zákona)

cestne_prohlaseni_podle_lustr_zakona.doc - 8,81 KB

Prohlášení odpovědného zástupce

MPO_POZ_1.pdf - 127,09 KB

Čestné prohlášení k žádosti o byt ze sociální rezervy

2015_Cestne_prohlaseni_k_zadosti_o_byt.pdf - 68,28 KB

Čestné prohlášení k žádosti o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ze sociální rezervy

2015_Cestne_prohlaseni_k_oduvodneni_potrebnosti.pdf - 68,20 KB

Čestné prohlášení k žádosti o přidělení obytné místnosti

2015_Cestne_prohlaseni_k_zadosti_o_prideleni_obytne_mistnosti.pdf - 66,73 KB

Přihláška

Přihláška do výběrového řízení

prihlaska_do_vyberoveho_rizeni.doc - 22,50 KB

Přihláška za přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 1

Prihlaska_za_Prisediciho_Obvodniho_soudu_pro_Prahu_1.pdf - 190,25 KB
Prihlaska_za_Prisediciho_Obvodniho_soudu_pro_Prahu_1.doc - 37,00 KB

Příloha

Příloha pro finanční úřad a správu sociálního zabezpečení

priloha_pro_financni_urad_a_spravu_socialniho_zabezpeceni.pdf - 86,82 KB

Příloha - provozovny

CRM_2014_Priloha_provozovna.pdf - 102,19 KB

Příloha - předmět podnikání

CRM_2014_Priloha_predmet_podnikani.pdf - 64,42 KB

Příloha - statutární orgán

MPO_SOR.pdf - 136,90 KB

Příloha - odpovědný zástupce

MPO_OZ.pdf - 147,66 KB

Žádost

Žádost o nájem bytu ze sociální rezervy

2015_Zadost_o_najem_bytu_ze_soc._rezervy.pdf - 201,53 KB

Žádost o přidělení obytné místnosti

2015_Zadost_o_prideleni_obytne_mistnosti.pdf - 129,62 KB

Žádost o poskytnutí slevy na nájemném v bytě MČ Praha 1

2013_Zadost_o_slevu_na_najemnem.pdf - 93,70 KB

Žádost o finanční pomoc formou daru

Zadost_o_dar_2014.pdf - 95,56 KB

Žádost o finanční pomoc formou slevy na nájemném

Zadost_o_financni_pomoc_formou_slevy_na_najemnem.pdf - 102,83 KB

Žádost o náhradu mzdy nebo platu člena Jednotky sboru dobrovolných hasičů Městské části Praha 1

Zadost_o_nahradu_mzdy_nebo_platu_clena_JSDH.pdf - 24,12 KB
Zadost_o_nahradu_mzdy_nebo_platu_clena_JSDH.doc - 25,50 KB

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ze sociální rezervy

2015_Oduvodneni_potrebnosti_dalsiho_uzivani_bytu.pdf - 271,39 KB

Vzor vyplnění žádostI pro: Žádost o stavební povolení

zkusebni_zadost_o_st_pov.pdf - 196,29 KB
zkusebni_zadost_o_st_pov.doc - 104,50 KB

Vzor vyplnění žádosti pro: Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

zkusebni_o_vydani_Kol_souhl.pdf - 138,77 KB
zkusebni_o_vydani_Kol_souhl.doc - 73,00 KB

Příloha 2 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

2-Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-zmene-vyuziti-uzemi.doc - 102,00 KB

Příloha 5 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

5-Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-ochrannem-pasmu.doc - 91,00 KB

Příloha 8 - OHLÁŠENÍ STAVBY

8-Ohlaseni-stavby.doc - 96,00 KB

Územní rozhodování - vyhl.č.503/2006 Sb. - ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI

503_1.pdf - 52,92 KB
503_1.doc - 51,50 KB

Územní rozhodování - vyhl.č.503/2006 Sb. - ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI - VZOR !!

Územní rozhodování - vyhl.č.503/2006 Sb. - ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI

Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách provádění jednoduchých staveb
503_2.pdf - 54,56 KB
503_2.doc - 56,50 KB

Územní rozhodování - vyhl.č.503/2006 Sb. - ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI - VZOR !!

Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách provádění jednoduchých staveb
503_upi2.pdf - 124,36 KB

Územní rozhodování - vyhl.č.503/2006 Sb. - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

503_3.pdf - 67,21 KB
503_3.doc - 84,50 KB

Územní rozhodování - vyhl.č.503/2006 Sb. - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ - VZOR !!

503_upi3_rozhodnutioumistenistavbyazmenestavby.pdf - 134,64 KB

Územní rozhodování - vyhl.č.503/2006 Sb. - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

503_5.pdf - 66,45 KB
503_5.doc - 81,50 KB

Územní rozhodování - vyhl.č.503/2006 Sb. - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ - VZOR !!

503_upi5_rozhodnutiozmenevyuzitiuzemi.pdf - 131,92 KB

Územní rozhodování - vyhl.č.503/2006 Sb. - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ/SCELOVÁNÍ POZEMKŮ

503_7.pdf - 57,19 KB
503_7.doc - 56,50 KB

Územní rozhodování - vyhl.č.503/2006 Sb. - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ/SCELOVÁNÍ POZEMKŮ - VZOR !!

503_upi7_rozhodnutiodelenipozemku.pdf - 124,58 KB

Územní rozhodování - vyhl.č.503/2006 Sb. - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

503_8.pdf - 63,72 KB
503_8.doc - 78,00 KB

Územní rozhodování - vyhl.č.503/2006 Sb. - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU - VZOR !!

503_upi8_rozhodnutioochrannempasmu.pdf - 132,62 KB

Územní plánování - vyhl.č.500/2006 Sb. - ŽÁDOST O VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU

500_P10.pdf - 180,75 KB
500_P10.doc - 101,50 KB

Žádost o akci nebo veřejnou produkci na veřejném prostranství (reklamní, sportovní apod.)

Chci_pozadat_o_zabor_pro_akce_kulturni_sportovni_reklamni_doc.pdf - 199,34 KB
Chci_pozadat_o_zabor_pro_akce_kulturni_sportovni_reklamni_doc.doc - 43,50 KB

Žádost o zábor pro individ.prodej, výstavky, okrasná zeleň apod.

Chci_pozadat_o_zabor_pro_idividual_prodej-okrasna_zelen_doc.pdf - 155,97 KB
Chci_pozadat_o_zabor_pro_idividual_prodej-okrasna_zelen_doc.doc - 41,00 KB

Žádost o zábor pro pevný stánek

Chci_pozadat_o_zabor_pro_pevny_stanek_doc.pdf - 157,43 KB
Chci_pozadat_o_zabor_pro_pevny_stanek_doc.doc - 111,00 KB

Žádost o zábor pro předzahrádku, tržiště, příležitostný trh

Chci_pozadat_o_zabor_pro_restauracni_predzahradku_trhy_trziste_doc.pdf - 168,57 KB
Chci_pozadat_o_zabor_pro_restauracni_predzahradku_trhy_trziste_doc.doc - 51,00 KB

Žádost o zábor pro reklamní zařízení ( stojky typu "A" )

Chci_pozadat_o_zabor_pro_reklamni_zarizeni_doc.pdf - 223,00 KB
Chci_pozadat_o_zabor_pro_reklamni_zarizeni_doc.doc - 41,50 KB

Žádost o zařazení lokality do nařízení hl.m.Prahy, kterým se vydává tržní řád

Chci_pozadat_o_zarazeni_do_trzniho__radu_doc.pdf - 186,31 KB
Chci_pozadat_o_zarazeni_do_trzniho__radu_doc.doc - 90,50 KB

Žádost o poskytnutí informace

Zadost_o_poskytnuti_informace_2011_II.doc - 25,50 KB

Žádost o povolení ke kácení

Formular_zadost_kaceni(2).doc - 29,00 KB

Žádost o připojení k místní komunikaci II. a III.třídy

Pripojeni_k_mistni_komunikaci_102017.pdf - 224,46 KB
Pripojeni_k_mistni_komunikaci_102017.doc - 44,50 KB

Žádost o souhlas k vjezdu na pěší zónu (Dlouhodobý souhlas)

ODOP_Formular_DS_na_pesi_zonu_NEU_01102016_ps.pdf - 329,42 KB
ODOP_Formular_DS_na_pesi_zonu_NEU_01102016_ps.doc - 31,50 KB

Žádost o souhlas k vjezdu na pěší zónu (Krátkodobý souhlas)

ODOP_formular_KS_2017_Va.pdf - 222,46 KB
ODOP_formular_KS_2017_Va.doc - 27,50 KB

Žádost o společný nájem bytu

Formular_Zadost_o_spolecny_najem_bytu_dle_NOZ.pdf - 2790,59 KB
Formular_Zadost_o_spolecny_najem_bytu_dle_NOZ.doc - 72,00 KB

Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci z hlediska ochrany životního prostředí

formular_zadosti_stanovisko_ke_stavbe_zivotni_prostredi(1).doc - 27,50 KB

Žádost o stavební zábor,výkopy apod.

Stavebni_zabor_102017_KL.pdf - 379,34 KB
Stavebni_zabor_102017_KL.doc - 34,00 KB

Žádost o ustanovení příjemce důchodu - ZPD žádá poživatel dávek

ZPD_zada_pozivatel_davek.pdf - 20,54 KB

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu - ZPD žádá za poživatele dávek

ZPD_zada__za_pozivatele_davek.pdf - 21,10 KB

Žádost o vydání loveckého lístku

formular_zadost_lovecky__listek.doc - 47,50 KB

Žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu

Žádost o vydání rybářského lístku

Formular_k_rybarskemu_listku.pdf - 58,83 KB

Žádost o vyhrazené parkoviště pro zdravotně postiženou osobu

Zadost_o_vyhrazene_parkoviste_pro_zdravotne_postizenou_osobu_2017_Va.pdf - 133,68 KB
Zadost_o_vyhrazene_parkoviste_pro_zdravotne_postizenou_osobu_2017_Va.doc - 27,50 KB

Žádost o výpis z Živnostenského rejstříku

zadost_o_Vypis_1.doc - 44,50 KB

Žádost o vystavení lustračního osvědčení

lustracni_osvedceni.doc - 4,87 KB

Žádost o zábor pro filmovou a TV tvorbu

Zadost_o_zabor_pro_filmovou_a_TV_tvorbu(1).pdf - 731,20 KB
Zadost_o_zabor_pro_filmovou_a_TV_tvorbu(1).doc - 42,00 KB

žádost o zrušení trvalého pobytu

tp.pdf - 229,02 KB
tp.doc - 52,00 KB