Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Spolupořadatelství

Každá žádost o spolupořadatelství musí obsahovat následující dokumenty:

  1. Oficiální dopis adresovaný starostovi MČ Praha 1
  2. Vyplněný formulář „Žádost o spolupořadatelství PO (FO)“
  3. Rozvedení ke stručnému popisu akce (anotaci) a program akce
  4. Podrobný rozpočet akce, tj. položkový rozpis nákladů a příjmů
  5. Přínos akce pro občany Prahy 1, jaké konkrétní benefity budou pro různé generace občanů Prahy 1 připraveny, popis, jakým způsobem budou občané P1 informováni o konání akce
  6. Návrh prezentace MČ P1 – volný slovní popis nebo návrh letáku
  7. Doklad o právní subjektivitě pořadatele akce nesmí být starší 3 měsíců (tj. doklad je předkládán v jednom originále ne starším 3 měsíců, přičemž i internetový výpis je považován za originální doklad)
  8. Doklad o oprávnění osoby jednat za pořadatele akce
    Jedná-li za pořadatele akce jiná osoba než osoba k tomu oprávněná dle předloženého dokladu o právní subjektivitě (bod 7), musí předložit plnou moc ne starší 3 měsíců, udělenou příslušným oprávněným orgánem, resp. osobou, a to v originále nebo stejnopise s úředním ověřením jeho pravosti

Žádost (oficiální dopis, formulář, povinné přílohy) se předkládá v tiskové podobě – Mgr. Pavel Čižinský, starosta, Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1

Před oficiálním podáním je možné nechat žádost po formální stránce zkontrolovat na oddělení sportu – Mgr. Dorian Gaar, tel: 221 097 721, e-mail: dorian.gaar@praha1.cz

Žádost musi být podána NEJPOZDĚJI 40 dnů před konáním akce!

Zásady pro spolupořadatelství při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2019

Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR19_0005 ze dne 8. 1. 2019

UR19_0005.pdf - 72,65 KB

Zásady pro spolupořadatelství MČ P1 při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2019

Zasady_pro_spoluporadatelelstvi_sport_2019.pdf - 402,50 KB
Zasady_pro_spoluporadatelelstvi_sport_2019.doc - 66,00 KB

Žádost o spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu - fyzická osoba

Zadost_o_spoluporadatelstvi_v_oblasti_sportu_na_rok_2019_MC_P1_-_FO.pdf - 246,22 KB
Zadost_o_spoluporadatelstvi_v_oblasti_sportu_na_rok_2019_MC_P1_-_FO.doc - 78,00 KB

Žádost o spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu - právnická osoba

Zadost_o_spoluporadatelstvi_v_oblasti_sportu_na_rok_2019_MC_P1_-_PO.pdf - 249,94 KB
Zadost_o_spoluporadatelstvi_v_oblasti_sportu_na_rok_2019_MC_P1_-_PO.doc - 79,50 KB

Vyhodnocení spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu - fyzická osoba

Vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_v_oblasti_sportu_MC_P1_-_FO_2019.pdf - 139,63 KB
Vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_v_oblasti_sportu_MC_P1_-_FO_2019.doc - 56,50 KB

Vyhodnocení spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu - právnická osoba

Vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_v_oblasti_sportu_MC_P1_-_PO_2019.pdf - 140,51 KB
Vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_v_oblasti_sportu_MC_P1_-_PO_2019.doc - 46,50 KB

Archiv - Zásady pro spolupořadatelství při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2018

Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR18_0010 ze dne 9. 1. 2018

UR18_0010.pdf - 70,24 KB

Zásady pro spolupořadatelství MČ P1 při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2018

Zasady_pro_spoluporadatelelstvi_sport_2018.pdf - 503,74 KB
Zasady_pro_spoluporadatelelstvi_sport_2018.doc - 66,00 KB

Žádost o spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu - fyzická osoba

Zadost_o_spoluporadatelstvi_MC_P1_v_oblasti_sportu_na_rok_2018_-_FO.pdf - 403,71 KB
Zadost_o_spoluporadatelstvi_MC_P1_v_oblasti_sportu_na_rok_2018_-_FO.doc - 77,00 KB

Žádost o spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu - právnická osoba

Zadost_o_spoluporadatelstvi_MC_P1_v_oblasti_sportu_na_rok_2018_-_PO.pdf - 404,51 KB
Zadost_o_spoluporadatelstvi_MC_P1_v_oblasti_sportu_na_rok_2018_-_PO.doc - 78,50 KB

Vyhodnocení spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu - fyzická osoba

Vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_sport_MC_P1_-_FO_2018.pdf - 231,73 KB
Vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_sport_MC_P1_-_FO_2018.doc - 56,50 KB

Vyhodnocení spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu - právnická osoba

Vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_sport_MC_P1_-_PO_2018.pdf - 275,80 KB
Vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_sport_MC_P1_-_PO_2018.doc - 46,50 KB

Archiv - Zásady pro spolupořadatelství při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2017

Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR16_1405 ze dne 13. 12. 2016

Usneseni_RMC_UR16_1405_ze_dne_13.12.2016.pdf - 72,13 KB

Zásady pro spolupořadatelství MČ P1 při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2017

Zasady_pro_spoluporadatelstvi_MC_P1_pri_poradani_akci_v_oblasti_sportu_2017.pdf - 502,40 KB

Žádost o spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu - fyzická osoba

Zadost_o_spoluporadatelstvi_MC_P1_v_oblasti_sportu_na_rok_2017_-_FO.pdf - 402,78 KB
Zadost_o_spoluporadatelstvi_MC_P1_v_oblasti_sportu_na_rok_2017_-_FO.doc - 77,00 KB

Žádost o spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu - právnická osoba

Zadost_o_spoluporadatelstvi_MC_P1_v_oblasti_sportu_na_rok_2017_-_PO.pdf - 403,61 KB
Zadost_o_spoluporadatelstvi_MC_P1_v_oblasti_sportu_na_rok_2017_-_PO.doc - 78,50 KB

Vyhodnocení spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu - fyzická osoba

Vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_sport_MC_P1_-_FO.pdf - 231,08 KB
Vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_sport_MC_P1_-_FO.doc - 56,50 KB

Vyhodnocení spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu - právnická osoba

Vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_sport_MC_P1_-_PO.pdf - 275,17 KB
Vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_sport_MC_P1_-_PO.doc - 46,50 KB

Archiv - Zásady pro spolupořadatelství při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2016

Zásady pro spolupořadatelství MČ P1 při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2016

Zasady_pro_spoluporadatelelstvi_sport_2016.pdf - 515,36 KB
Zasady_pro_spoluporadatelelstvi_sport_2016.doc - 59,50 KB

Žádost o spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu - fyzická osoba

Zadost_o_spoluporadatelstvi_v_oblasti_sportu_FO_-_2016.doc - 77,00 KB

Žádost o spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu - právnická osoba

Zadost_o_spoluporadatelstvi_v_oblasti_sportu_PO_-_2016.doc - 78,50 KB

Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis)

Cestne_prohlaseni_de_minimis_-_sport_2016.pdf - 583,17 KB
Cestne_prohlaseni_de_minimis_-_sport_2016.doc - 52,50 KB

Vyhodnocení spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu - fyzická osoba

Vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_sport_FO_-_2016.pdf - 256,05 KB
Vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_sport_FO_-_2016.doc - 56,00 KB

Vyhodnocení spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu - právnická osoba

Vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_sport_PO_-_2016.pdf - 300,13 KB
Vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_sport_PO_-_2016.doc - 46,50 KB

Archiv - Zásady pro spolupořadatelství při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2015

Zásady pro spolupořadatelství MČ P1 při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2015

Zasady_pro_spoluporadatelstvi_sport_2015.doc - 59,50 KB

Žádost o spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu - fyzická osoba

Zadost_o_spoluporadatelstvi_FO_-_2015.doc - 77,00 KB

Žádost o spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu - právnická osoba

Zadost_o_spoluporadatelstvi_PO_-_2015.doc - 78,50 KB

Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis)

Cestne_prohlaseni_de_minimis_-_sport_2015.doc - 53,50 KB

Vyhodnocení spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu - fyzická osoba

Vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_sport_FO_-_2015.doc - 56,00 KB

Vyhodnocení spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu - právnická osoba

Vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_sport_PO_-_2015.doc - 46,50 KB

Archiv - Zásady pro spolupořadatelství při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2014

Zásady pro spolupořadatelství MČ P1 při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2014

Zasady_pro_spoluporadatelelstvi_sport_2014.doc - 63,50 KB

Žádost o spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu - fyzická osoba

Zadost_o_spoluporadatelstvi_FO_-_2014.doc - 77,00 KB

Žádost o spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu - právnická osoba

Zadost_o_spoluporadatelstvi_PO_-_2014.doc - 78,50 KB

Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis)

Cestne_prohlaseni_de_minimis_-_sport_2014.doc - 53,00 KB

Vyhodnocení spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu - fyzická osoba

Vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_sport_FO_-_2014.doc - 56,00 KB

Vyhodnocení spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu - právnická osoba

Vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_sport_PO_-_2014.doc - 46,50 KB