Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Spolupořadatelství

Každá žádost o spolupořadatelství musí obsahovat následující dokumenty (podrobnosti naleznete v dokumentu Zásady pro spolupořadatelství 2019):
  1. Oficiální dopis (žádost)
  2. Vyplněný formulář „Žádost o spolupořadatelství PO (FO)“
  3. Rozvedení ke stručnému popisu akce (anotaci) a program akce
  4. Přínos akce pro občany Prahy 1, jaké konkrétní benefity budou pro různé generace občanů Prahy 1 připraveny, popis, jakým způsobem budou občané P1 informováni o konání akce
  5. Podrobný rozpočet akce, tj. položkový rozpis nákladů a příjmů
  6. Doklad o právní subjektivitě pořadatele akce nesmí být starší 3 měsíců tj. doklad je předkládán v jednom originále ne starším 3 měsíců. Internetový výpis je možný.
  7. Doklad o oprávnění osoby jednat za žadatele akce. Jedná-li za pořadatele akce jiná osoba než osoba k tomu oprávněná dle předloženého dokladu, musí předložit plnou moc ne starší 3 měsíců, udělenou příslušným oprávněným orgánem, resp. osobou, a to v originále nebo stejnopise s úředním ověřením jeho pravosti 

Žádost (oficiální dopis, formulář, povinné přílohy) se předkládá:
v tiskové podobě – Mgr. Pavel Čižinský, starosta, Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1

Před oficiálním podáním žádosti je možné žádost po formální stránce zkontrolovat u oddělení kultury MČ P1 – Linda Klečková, tel: 221 097 212, e-mail:
linda.kleckova@praha1.cz

Žádost musí být podána v tištěné podobě nejpozději 60 dnů před konáním akce.

Spolupořadatelství v oblasti kultury - Zásady, formuláře, termíny projednávání žádostí pro rok 2019

Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR18_1375 ze dne 4. 12. 2018

spoluporadatelstvi_2019_-_UR18_1375_ze_4.12._2018.pdf - 74,24 KB

Zásady pro spolupořadatelství 2019

zasady_pro_spoluporadatelstvi_v_oblasti_kultury_a_volneho_casu_2019.pdf - 562,14 KB

Žádost o spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2019 – FO

zadost_o_spoluporadatelstvi_kultura_FO_-_2019.doc - 71,50 KB

Žádost o spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2019 – PO

zadost_o_spoluporadatelstvi_kultura_PO_-_2019.doc - 78,50 KB

Vyhodnocení spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2019 – FO

vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_kultura_FO_-_2019.doc - 56,00 KB

Vyhodnocení spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2019 – PO

vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_kultura_PO_-_2019.doc - 46,00 KB

Archiv - Zásady, formuláře, termíny projednávání žádostí pro rok 2018

Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR17_1277 ze dne 28. 11. 2017

UR17_1277.pdf - 70,23 KB

Zásady pro spolupořadatelství 2018

Zasady_spoluporadatelstvi_kultura_-_2018.pdf - 455,78 KB

Žádost o spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2018 – FO

Zadost_o_spoluporadatelstvi_kultura_FO_-_2018.doc - 71,50 KB

Žádost o spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2018 – PO

Zadost_o_spoluporadatelstvi_kultura_PO_-_2018.doc - 78,50 KB

Vyhodnocení spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2018 – FO

Vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_kultura_FO_-_2018.doc - 55,50 KB

Vyhodnocení spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2018 – PO

Vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_kultura_PO_-_2018.doc - 46,00 KB

Archiv - Zásady, formuláře, termíny projednávání žádostí pro rok 2017

Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR16_1333 ze dne 29. 11. 2016

UR16_1333.pdf - 69,98 KB

Zásady pro spolupořadatelství 2017

zasady_spoluporadatelstvi_kultura_-_2017.pdf - 491,96 KB

Žádost o spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2017 – FO

zadost_o_spoluporadatelstvi_kultura_FO_-_2017.doc - 70,50 KB

Žádost o spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2017 – PO

zadost_o_spoluporadatelstvi_kultura_PO_-_2017.doc - 78,50 KB

Vyhodnocení spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2017 – FO

vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_kultura_FO_-_2017.doc - 55,50 KB

Vyhodnocení spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2017 – PO

vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_kultura_PO_-_2017.doc - 46,00 KB

Archiv - Zásady, formuláře, termíny projednávání žádostí pro rok 2016

Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR15_1506 ze dne 1. 12. 2015

UR15_1506.pdf - 69,42 KB

Zásady pro spolupořadatelství 2016

Zasady_spoluporadatelstvi_-_2016.pdf - 490,35 KB

Žádost o spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2016 – FO

Zadost_o_spoluporadatelstvi_v_oblasti_kultury_FO_-_2016.doc - 70,50 KB

Žádost o spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2016 – PO

Zadost_o_spoluporadatelstvi_v_oblasti_kultury_PO_-_2016.doc - 78,00 KB

Vyhodnocení spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2016 – FO

Vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_FO_-_2016.doc - 56,00 KB

Vyhodnocení spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2016 – PO

Vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_PO_-_2016.doc - 46,00 KB

Archiv - Zásady, formuláře, termíny projednávání žádostí pro rok 2015

Zásady pro spolupořadatelství 2015

Zasady_spoluporadatelstvi_kultura_-_2015.doc - 72,50 KB

Žádost o spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2015 – FO

Zadost_o_spoluporadatelstvi_kultura_FO_-_2015.doc - 70,50 KB

Žádost o spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2015 – PO

Zadost_o_spoluporadatelstvi_kultura_PO_-_2015.doc - 78,00 KB

Čestná prohlášení k žádosti o spolupořadatelství

Cestna_prohlaseni_k_SP_MC_P1_kultura_-_2015.doc - 54,00 KB

Vyhodnocení spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2015 – FO

Vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_FO_kultura_-_2015.doc - 56,50 KB

Vyhodnocení spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2015 – PO

Vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_PO_kultura_-_2015.doc - 46,50 KB

Archiv - Zásady, formuláře, termíny projednávání žádostí pro rok 2014

Zásady pro spolupořadatelství 2014

Zasady_pro_spoluporadatelstvi_kultura_-_2014.doc - 64,00 KB

Žádost o spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2014 – FO

Zadost_o_spoluporadatelstvi_kultura_-_FO_-_2014_-_novy.doc - 76,00 KB

Žádost o spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2014 – PO

Zadost_o_spoluporadatelstvi_kultura_-_PO_-_2014_-_novy.doc - 77,00 KB

Čestné prohlášení o podpoře malého rozsahu - de minimis

Cestne_prohlaseni_de_minimis_-_kultura-spoluporadatelstvi_2014.doc - 53,00 KB

Vyhodnocení spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2014 – FO

Vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_kultura_-_FO_-_2014.doc - 56,00 KB

Vyhodnocení spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2014 – PO

Vyhodnoceni_spoluporadatelstvi_kultura_-_PO_-_2014.doc - 46,50 KB