Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Sportovní areál Masná

Aktuality:

Informace o opravě Sportovního areálu Masná
19-7-2017

Informace o opravě Sportovního areálu Masná

Dětské hřiště v Masné je v provozu. Zveme rodiče a děti. 

 

 

Sportovní areál Masná

Areál se nachází na rohu ulice Masná a Malá Štupartská, Praha 1, Staré Město

Nabízená sportoviště:
 • velké víceúčelové hřiště s umělým povrchem a osvětlením (fotbal, tenis, házená, odbíjená, florbal ...)
 • v zimním období (listopad - březen) instalována nafukovací hala
 • malé víceúčelové hřiště s umělým povrchem a osvětlením (nohejbal, volejbal, tenis pro děti ...)
 • malé hřiště s uměllým povrchem a osvětlením (streetball, basketball ...)
 • dětské hřiště s herními prvky
Vybavení areálu
 • prostorné komfortní šatny se sprchami a WC
 • občerstvení 
 • venkovní terasa s výhledem na jednotlivá sportoviště areálu
 •  možnost vypůjčení sportovního vybavení pro všechny nabízené druhy sportu

Provozní doba:

Víceúčelové hřiště v nafukovací hale
Vyčleněné hodiny pro občany Prahy 1 za poplatek 100,-Kč/hod. za celé hřiště:
Zimní období (Říjen - Březen) středa 16:00 - 22:00
neděle 8:00 - 22:00
Víceúčelové hřiště a nafukovací hala
Celoročně pondělí-pátek 8.00 - 22.00
Celoročně sobota, neděle, svátky a prázdniny 8.00 - 22.00
Dětské hřiště
Letní období (Duben-Říjen) pondělí - pátek 8.00 - 19.00
Zimní období (Listopad-Březen) pondělí - neděle, svátky a prázdniny 9.00 - 16.00

V pracovních dnech je areál v době do 16:00 hodin přednostně využíván dětmi ze ZŠ a MŠ.

V době pro veřejnost a sport. organizace, lze sjednat s provozovatelem sport. areálu rezervační hodiny na jednotlivá sportoviště.

Kontakt na správce:
mobil:  724 172 309
e-mail: info@hristemasna.com

Ceník jednotlivých sportovišť

Letní období (Duben-Říjen)

Velké víceúčelové hřiště (fotbal, házená, kopaná) 250,-Kč/hodina
Velké víceúčelové hřiště (tenis) 200,-Kč/hodina
Malé víceúčelové hřiště (nohejbal, volejbal, …) 200,-Kč/hodina
Malé hřiště (streetball, basketball, …) 200,-Kč/hodina
Osvětlení 100,-Kč/hodina

Období do 31.01.2013

hodiny
Pondělí-Pátek 08.00 - 16.00 výuka škol umístěných na území Prahy 1
Ceny za pronájem zbylých časů budou upřesněny a budou v cenové relaci obdobných sportovišť na území Prahy.

Upozornění: Na hřiště není povolen vstup v kopačkách ani v turfech. Při kolektivních sportech v hale lze použít pouze futsalový míč.
Provozní řád a povinnosti návštěvníka hřiště
 1. Mimo stanovenou provozní dobu je areál uzavřen a přístup do celého sportovního areálu je nepovolaným osobám zakázán.
 2. Hlavní vstup pro návštěvníky sport. areálu je celoročně umožněn vchodem z ulice Malá Štupartská. Mimo provozní hodiny je areál uzamčen.Vstup do areálu otevírá a zavírá denně správce.
 3. Žáci školy užívající sporotviště v rámci hodin tělesné výchovy (od 8:00 - 16:00 hod.) jsou povinni řídit se všemi níže uvedenými pravidly. Odpovědnost za sportující žáky přebírá jejich vyučující, případně trenér.
 4. Veřejnost se řídí pokyny správce areálu, všichni jsou povinni zachovávat čistotu a pořádek.
 5. Vstup na jednotlivá sportoviště je povolen pouze ve sportovní obuvi s rovnou podrážkou, řádně očištěnou. Platí přísný zákaz vstupu v kopačkách jakéhokoli typu.
 6. V prostorách areálu platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů.
 7. Z hygienických důvodů je přísně zakázáno vodění psů a jiných zvířat do prostoru sportovního areálu.
 8. Je přísně zakázáno mechanické poškozování povrchu jednotlivých sportovišť, oplocení, vybavení a zařízení sportovišť a jednotlivých sociálních zázemí atd.
 9. Je zakázáno lézt na areálové oplocení, na konstrukce a oplocení, nacházející se na hřišti a manipulovat s nimi. Výjimku tvoří horolezecké stěny, houpačky a prolézačky, atd.
 10. V celém areálu je zakázana jízda na kole. Kola se odkládají ve vymezeném prostoru ve vstupu do areálu, provozovatel za odložená kola neručí.
 11. V celé areálu je zakázána jízda na in-linech bruslích.
 12. Sportující návštěvníci mají možnost převlečení v prostoru sociálního zařízení, kde jsou šatny pro muže a ženy včetně WC a sprch. Použití WC a sprch v šatnách je pouze pro sportující.
 13. Lékarnička - je pro případ drobného zranění sportujících k dispozici u správce areálu v prostoru recepce.
 14. Úklid a údržbu sportovišť provádějí zaměstnanci správce hřiště. Úklid sportovišť a sociálního zázemí je prováděn denně. Údržba a opravy v areálu jsou prováděny dle potřeby provozovatelem nebo eventuálně  odbornou firmou.
 15. Úpravy prostor hřiště a nasvícení hrací plochy ve večerních hodinách jsou plně v kompetenci správce areálu.
 16. Písek v dětském pískovišti, které je umístěno v zadní části areálu je vyměňován provozovatelem areálu jedenkrát ročně.
 17. Údržba zelených ploch, sadových úprav a areálových komunikací (kropení) se provádí pravidelně v rámci údržby areálu.
 18. Kontrola vybavení a zařízení sportovišť se provádí jedenkrát týdně.
 19. Stav umělých povrchů na jednotlivých sportovištích je kontrolován v rámci pravidelné údržby správcem nebo odbornou firmou. Při opravách bude dbáno pokynů výrobců jednotlivých povrchů a zařízení.
 20. Možnost zapůjčení sportovního náčiní je u správce areálu, dle jeho pokynů. Po uplynutí doby pro zapůjčení, se náčiní vrací správci v nepoškozeném stavu.