Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol

SPÁDOVÉ OBLASTI ZŠ

Obecně závazná vyhláška č.13/2014 Sb. o školských obvodech základních škol

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 11. 9. 2014 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tuto obecně závaznou vyhlášku:

§ 1
Školské obvody základních škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 2
Obecně závazná vyhláška č. 20/2011 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol, se zrušuje.

§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
primátor hlavního města Prahy, v. r.

Jiří Vávra
I. náměstek primátora hlavního města Prahy, v. r. 

Příloha k obecně závazné vyhlášce - spádové oblasti pro základní školy Městské části Praha 1

Malostranská základní škola

sídlo: Praha 1, Josefská 7/626

 Besední

 Nábřeží Edvarda Beneše

 Břetislavova

 Nebovidská

 Cihelná

 Nerudova

 Černínská

 Nosticova

 Diskařská

 Nový svět

 Dlabačov

 Pelclova

 Dražického

 Pod Bruskou

 Dražického náměstí

 Pohořelec

 Gogolova

 Prokopská

 Harantova

 Radnické schody

 Hellichova

 Říční

 Hrad I. nádvoří

 Saská

 Hrad II. nádvoří

 Sněmovní

 Hrad III. nádvoří

 Staré zámecké schody

 Hradčanské náměstí

 Strahovská

 Hroznová

 Strahovské nádvoří

 Chotkova

 Šeříková

 Jánská

 Šporkova

 Jánský vršek

 Tržiště

 Jelení - lichá č.

 Thunovská

 Jiřská

 Tomášská

 Josefská

 U Bruských kasáren

 Kanovnická

 U Brusnice

 Kapucínská

 Újezd

 Karmelitská

 U Kasáren

 Keplerova - sudá č.

 U Lanové dráhy

 Klárov

 U Lužického semináře

 Kosárkovo nábřeží

 U Prašného mostu

 Lázeňská

 U Sovových mlýnů

 Letenská

 Úvoz

 Loretánská

 U Zlaté studně

 Loretánské náměstí

 U Železné lávky

 Malostranské nábřeží

 Valdštejnská

 Malostranské náměstí

 Valdštejnské náměstí

 Maltézské náměstí

 Velkopřevorské náměstí

 Mariánské hradby

 Vikářská

 Míšeňská

 Vítězná - sudá č.

 Mostecká

 Vlašská

 Na Baště svatého Tomáše

 Všehrdova

 Na Kampě

 Zámecká

 Na Náspu

 Zámecké schody

 Na Opyši

 Zlatá ulička u Daliborky

 náměstí u sv. Jiří                            

 

Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky

sídlo: Praha 1, Uhelný trh 4/425

 28. října

  Na Můstku

 Alšovo nábřeží          

  Na Perštýně                                                     

 Anenská    

  Na Příkopě – lichá č.

 Anenské náměstí

  Na Struze

 Bartolomějská

  Na Zábradlí

 Betlémská

  Náprstkova

 Betlémské náměstí

  Národní

 Boršov

  Novotného lávka

 Celetná – sudá č.

  Opatovická

 Černá

  Ostrovní

 Divadelní

  Ovocný trh

 Havelská

  Perlová

 Havelská ulička

  Platnéřská

 Havířská

  Provaznická

 Husova

  Průchodní

 Jalovcová

  Pštrossova

 Jilská

  Purkyňova

 Jungmannovo náměstí

  Rytířská

 Kamzíková

  Řetězová

 Kaprova – sudá č.

  Seminářská

 Karlova

  Skořepka

 Karolíny Světlé

  Slovanský ostrov

 Konviktská

  Smetanovo nábřeží

 Kožná

  Spálená – lichá č. a sudá č. 4 – 18

 Krocínova

  Stříbrná

 Křemencova

  Šítkova

 Křižovnická

  U Dobřenských

 Křižovnické náměstí

  U Radnice

 Liliová

  Uhelný trh

 Linhartská

  V Jirchářích

 Malé náměstí 

  V Kotcích

 Mariánské náměstí

  Valentinská č. 1 – 9, 11

 Martinská

  Vejvodova

 Masarykovo nábřeží č. 12 - 38

  Veleslavínova

 Melantrichova

  Vojtěšská

 Michalská

  Voršilská

 Mikulandská

  Zlatá

 Mikulášská 

  Žatecká č. 1 – 4, 6

 Myslíkova – lichá č.

  Železná

třídy s rozšířenou výukou jazyků (od 3. ročníku 1. jazyk 5 hodin týdně, od 6. ročníku 1. i 2. jazyk 4 hodiny týdně), třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů (od 3. ročníku posílené hodiny ICT a matematiky, od 6. ročníku i hodiny fyziky): území městské části Praha l 
 

území městské části Praha l  

Základní škola náměstí Curieových  

sídlo: Praha 1, náměstí Curieových 2/886

 Anežská                                                         

 náměstí Jana Palacha

 Benediktská

 náměstí Republiky - č.p. 1081, 660, 1090

 Bílkova

 Pařížská

 Břehová

 Rámová

 Celetná - lichá č.

 Revoluční - lichá č.

 Červená

 Rybná

 Dlouhá

 Řásnovka

 Dušní

 Salvátorská

 Dvořákovo nábřeží

 17. listopadu

 Elišky Krásnohorské

 Staroměstské náměstí

 Haštalská

 Široká

 Haštalské náměstí

 Štupartská

 Hradební

 Templová

 Jáchymova

 Týn

 Jakubská

 Týnská

 Kaprova - lichá č.

 Týnská ulička

 Klášterská

 U Milosrdných

 Kostečná

 U Obecního domu

 Kozí

 U Obecního dvora

 Králodvorská

 U Prašné brány

 Maiselova

 U Staré školy

 Malá Klášterní

 U Starého hřbitova

 Malá Štupartská

 U Svatého ducha

 Masná

 V Kolkovně

 Na Františku

 Valentinská - č. 10, 12 -14

 Na Rejdišti

 Vězeňská

 náměstí Curieových

 Za Haštalem

 Náměstí Franze Kafky

 Žatecká - č. 5, 7 - 10, 12, 14

rozšířená výuka jazyků, výuka anglického jazyka od 1. ročníku, program vzdělávání mimořádně nadaných žáků:

území městské části Praha l

 

Základní škola J. Gutha-Jarkovského

sídlo: Praha 1, Truhlářská 22/1120 

 Barvířská

 Nové mlýny                                       

 Biskupská

 Novomlýnská

 Biskupský dvůr

 Petrská

 Havlíčkova

 Petrské náměstí

 Helmova

 Půtova

 Hybernská - lichá č.

 Revoluční - sudá č.

 Klimentská

 Samcova

 Lannova

 Soukenická

 Lodecká

 Stárkova

 Lodní mlýny

 Těšňov - lichá č.

 Mlynářská

 Truhlářská

 Na Florenci - lichá č.

 U Nemocenské pojišťovny

 Na Poříčí

 V Celnici

 nábřeží Ludvíka Svobody

 Zlatnická

 náměstí Republiky - č.p. 1037, 1077-1079

 

školní vzdělávací program zaměřený na všeobecný rozvoj osobnosti, individuální přístup, kvalitní poradenský servis:

území městské části Praha l

 

Základní škola Vodičkova

sídlo: Praha 1, Vodičkova 22/683

 Bolzanova                                           

 Panská

 Čelakovského sady

 Politických vězňů

 Dlážděná

 Příčná

 Hybernská - sudá č.

 Růžová

 Charvátova

 Řeznická

 Jeruzalémská

 Senovážná

 Jindřišská

 Senovážné náměstí

 Jungmannova

 Školská

 Karlovo náměstí - č. 24 - 26

 Štěpánská - lichá č. 17 - 65, sudá č. 12 - 44

 Krakovská

 U Bulhara - lichá č.

 Lazarská

 U Půjčovny

 Legerova - č. 67 a 69

 V Cípu

 Magdalény Rettigové

 V Jámě

 Mezibranská

 Václavské náměstí

 Na Příkopě - sudá č.

 Ve Smečkách

 Navrátilova

 Vladislavova

 Nekázanka

 Vodičkova

 Olivova

 Washingtonova

 Opletalova

 Wilsonova

 Palackého

 Žitná - lichá č.

třídy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy – keramika, sochařina, počítačová grafika a animace, méně početné třídy pro děti s poruchami učení, přípravná třída:   území městské části Praha 1               

území městské části Praha 1               


Celé znění obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol naleznete 
>>>ZDE<<<