Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Mateřské školy zřizované MČ Praha 1

Aktuality:

Česko zpívalo koledy
19-12-2016

Česko zpívalo koledy

K této čím dál populárnější akci, kdy se sejdou kolektivy školek, škol, spolků, nebo jen těch, kteří mají rádi české koledy a písničky o Vánocích, se letos, kdy se Česko zpívá koledy konalo ve středu 14. 12., přidaly děti z mateřské školky Národní. Aby mělo zpívání slavnostnější atmosféru, využily k tomu krásně vyzdobený vánoční strom v Platýzu, který mohou obdivovat z oken svých tříd a heren. Moc jim to slušelo a svým zpěvem jistě potěšily i návštěvníky, kteří nakupovali dárky či jen posedávali v kavárničkách. Dětem i učitelkám ze školky děkujeme za pěknou propagaci práce s dětmi v námi zřizovaných mateřinkách.
I děti z MŠ Masná pomohly Švédům ke zlatu
30-6-2015

I děti z MŠ Masná pomohly Švédům ke zlatu

Mistrovství Evropy ve fotbale do 21 let, pořádané v České republice, vyvrcholilo poslední červnový den finálovým zápasem v pražském Edenu. Švédové, tým, který byl před šampionátem obecně považován za outsidera, dotáhli svoji spanilou jízdu do konce a domů si odvezli historicky první zlato, když ve finále porazili favority z Portugalska. Palce jim – a nejen při tomto zápase – drželi děti a pracovníci z Mateřské školy Masná.

Mateřská škola Hellichova

Adresa: Hellichova 300/13, 118 00  Praha 1 – Malá Strana
Ředitelka:  Bc. Pavlína Pánková
Kontaktní spojení:  tel: 257 311 368, 257 312 707
fax: 257 312 707
e-mail: ms-hellichova@volny.cz  
webová stránka: www.ms-hellichova.cz
Fotografie  
Provozní doba:  7.00 - 17.30
Kroužky a aktivity:  Předplavecká výchova, kroužek výtvarné výchovy, kroužek tělesné výchovy, výuka angličtiny, výuka hry na zobcovou flétnu, kulturní programy dle nabídky (divadla,koncerty), velikonoční pomlázka, oslava svátku "Den matek", oslava svátku MDD, rozloučení se školáky, škola v přírodě, školní tematické výlety, tématické besídky pro rodiče, spolupráce se základní školou
Zřizovatel:   Městská část Praha 1
V působnosti útvaru:  Oddělení školství  Úřadu městské části Praha 1

 

 

 

Mateřská škola Letenská

Adresa: Letenská 120/5, 118 00  Praha 1 – Malá Strana
Ředitelka:  Jitka Matlasová
Kontaktní spojení:  tel: 257 533 755  
fax: 257 533 755
e-mail: msletenska@seznam.cz 
webová stránka: www.msletenska.cz 
Fotografie
Provozní doba:  7.00 – 17.00 hod
Kroužky a aktivity:  hudební výchova pro nejmenší – „Zpívánky“, výuka angličtiny, výuka hry na zobcovou flétnu, výtvarný kroužek, kroužek dovedných rukou,keramika, dětský aerobik, sportovní hry, rozšířená estetická výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu (upevňování hygienických návyků, čištění chrupu po obědě, pestrá strava, pitný režim),tradiční školní oslavy svátků (Mikuláš, vánoce, velikonoce, Svátek matek, Den dětí) 1x měsíčně profesionální divadelní představení v MŠ 2x ročně výjezd na školu v přírodě , každoroční školní výlet, spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou spolupráce s klinickou logopedkou a odbornou lékařkou z foniatrie
Zřizovatel:   Městská část Praha 1
V působnosti útvaru:  Oddělení školství Úřadu městské části Praha 1

 

 

Mateřská škola Masná

Adresa: Masná 700/11,  110 00  Praha 1
Ředitelka:  Bc. Jana Hegerová
Kontaktní spojení: 

tel: 222 311 538
fax: 222 311 538
e-mail: skolka@msmasna.cz

webová stránka: www.msmasna.cz/ 

Fotografie:
Provozní doba:  7.00 – 17.30
Kroužky a aktivity:  Grafomotorika, plavání v Axe, angličtina, zpívání pro radost, tanečky, keramika, mažoretky, Za tajemstvím staré Prahy, školy v přírodě, besídky pro rodiče s pohoštěním, slavnost na zahájení a pak ukončení školního roku, výlety, dílny rukodělné pro rodiče a děti, akce na zahradě,spolupráce s klinickou logopedkou, Spolupráce se zubní lékařkou, Spolupráce s dětskou psycholožkou, Spolupráce se základní školou FZŠ Curieových.
Zřizovatel:   Městská část Praha 1
V působnosti útvaru:  Oddělení školství Úřadu městské části Praha 1

 

Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči

Adresa: Národní 416/37,  110 00  Praha 1
Ředitelka:  Bc. Šárka Matoušková
Kontaktní spojení:  tel: 224 211 341 
fax: 224 211 341
e-mail: ms.narodni@seznam.cz 
webová stránka: www.msnarodni.cz/ 
Odloučené pracoviště:   

Řásnovka 779/5

Řásnovka 784/2
tel.: 222 316 272

Fotografie:


Národní 37

 


Řásnovka 2

 


Řásnovka 5

Provozní doba:  7.00 – 17.00
Kroužky a aktivity:  projekt Veselá škola ZŠ Curieových, projekt Metoda dobrého startu ZŠ Truhlářská, ZŠ Uhelný trh, angličtina, hra na flétnu, tanečky, Národní galerie Dům U Prstenu - prohlídka obrazů + práce v dílně, Sdružení Tereza - výukový program pro MŠ, planetárium, práce v keramické dílně, sportovní olympiáda, výjezdy na ŠvP, návštěvy knihovny, návštěvy výstav, karneval pro děti, školní oslavy Vánoční, Velikonoční, Den dětí
Zřizovatel:   Městská část Praha 1
V působnosti útvaru:  Oddělení školství Úřadu městské části Praha 1

 

Mateřská škola Opletalova

Adresa: Opletalova 925/14,  110 00  Praha 1
Ředitelka:  Mgr. Jitka Enderst Moravcová
Kontaktní spojení:  tel:  224 212 297
fax: 224 212 297
e-mail: msopletalova@volny.cz    
webová stránka: www.msopletalova.cz
Odloučené pracoviště:    Ve Smečkách 1767/7
tel.: 702 281 179
Fotografie:
Provozní doba:  7.00 – 17.00
Kroužky a aktivity:  kroužek hudební a pohybový, seznamování s anglickým jazykem, výtvarný kroužek, jóga pro děti, školy v přírodě, logopedická péče, adaptační program
Zřizovatel:   Městská část Praha 1
V působnosti útvaru:  Oddělení školství Úřadu městské části Praha 1

 

Mateřská škola Pštrossova

Adresa: Pštrossova 204/11,  110 00  Praha 1
Ředitelka:  Mgr. Jarmila Zavadilová
Kontaktní spojení:  tel: 224 930 422 
fax: 224 930 422
e-mail: mspstros@volny.cz a také skolka@mspstrossova.cz 
webová stránka: www.mspstrossova.cz 
Fotografie:  
Provozní doba:  7.00 – 17.00
Kroužky a aktivity:  Předplavecká výchova, kroužek " Povídálek", kroužek pro děti s OŠD, angličtina, hudebně - pohybový kroužek, aerobik, hraní maňáskového divadla učitelkami MŠ, pořádání divadelních představení v MŠ, návštěva divadelních představení , výstav, návštěva Planetária, Národní galerie, třídní oslavy svátků a narozenin, obdarování oslavence, výstavy prací dětí, poznávací vycházky do okolí školy, pořádání Mikulášské nadílky
pořádání vánoční besídky pro rodiče, návštěva v ZŠ, pořádání karnevalů, pořádání školních výletů, oslava MDD, pořádní školní sportovní olympiády, účast na obvodní olympiádě, loučení s předškoláky, škola v přírodě
Zřizovatel:   Městská část Praha 1
V působnosti útvaru:  Oddělení školství Úřadu městské části Praha 1

 

 

 

Mateřská škola Revoluční

Adresa: Revoluční 1247/26,  110 00  Praha 1
Ředitelka:  Mgr. Jaromíra Pavlíčková
Kontaktní spojení:  tel: 224 829 378  
fax: 224 819 483
e-mail: info@msrevolucni.cz
webová stránka: www.msrevolucni.cz/  
Fotografie:
Provozní doba:  1.patro  7.00 – 17.30
2. patro  6.30 – 17.30
Kroužky a aktivity:  Keramický kroužek, výtvarný kroužek, taneční kroužek, předplavecký výcvik, zobcová flétna, angličtina, kompenzační kroužek, Mikulášská nadílka, vánoční besídky, škola v přírodě, celodenní a polodenní výlety, oslava dětského dne, rozloučení s předškoláky, Karnevalový rej a Masopustní rej, vynášení Moravy, atletická olympiáda, tématické vycházkyKeramický kroužek, výtvarný kroužek, taneční kroužek, předplavecký výcvik, zobcová flétna, angličtina, kompenzační kroužek, Mikulášská nadílka, vánoční besídky, škola v přírodě, celodenní a polodenní výlety, oslava dětského dne, rozloučení s předškoláky, Karnevalový rej a Masopustní rej, vynášení Moravy, atletická olympiáda, tématické vycházky
Zřizovatel:   Městská část Praha 1
V působnosti útvaru:  Oddělení školství Úřadu městské části Praha 1