Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Komise pro výchovu a vzdělávání

Složení komise

Jméno a Příjmení Telefon E-mail
Předseda
Ing. Tomáš Böhm
Zástupce předsedy
Mgr. Šárka Táborská
Tajemník
Bc. Martina Pučelíková
Členové  
Karolina Polverini
Jiří Verner
PhDr. Traian Urban, Ph.D.
Bronislava Baboráková, DiS.
Mgr. Libuše Vlková
Ing. Věra Polášková
Tereza Stupčuk

 

Zpět na seznam komisí

Statut komise

  1. Projednává otázky a podněty, které se týkají činnosti škol a školských zařízení zřizovaných MČ Praha 1 podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, v samostatné působnosti.
  2. Předkládá podněty pro spolupráci MČ Praha 1 s Odborem školství MHMP, MŠMT ČR a s Českou školní inspekcí.
  3. Projednává otázky směřující k řízení, organizaci a reorganizaci škol a školských zařízení zřizovaných MČ Praha 1.
  4. Spolupracuje se všemi komisemi Rady MČ Praha 1.
  5. Spolupracuje s organizacemi mládeže a organizacemi pro využití volného času dětí a mládeže působící v Praze 1 a zajišťuje kontrolní činnosti realizace projektů podpořených z prostředků MČ Praha 1 v rámci grantových řízení.
  6. Sleduje a projednává otázky a podněty k využívání škol v přírodě zřízených Městskou částí Praha 1.
  7. Projednává žádosti o uzavření či prodloužení smlouvy o nájmu bytu u bytů určených pro profese plnící úkoly obce – školství.
  8. Projednává otázky a podněty zadané Radou MČ Praha 1 v oblasti školství.