Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Pozvánka na závěrečnou pracovní skupinu MAP Praha 1
9-5-2018

Pozvánka na závěrečnou pracovní skupinu MAP Praha 1


POZVÁNKA
NA PRACOVNÍ SKUPINU MAP PRAHA 1

Datum konání:

·         17. 5. 2018 (čtvrtek)

Čas konání:

·         14:15 – 17:00 hod.

Místo konání:

·         Palác ŽOFÍN, Slovanský ostrov 226, Praha 1 – Malý sál

Předmět a cíl jednání:

·         Pracovní setkání zástupců MŠ, ZŠ, ZUŠ a dalších organizací Prahy 1 nad návrhem konkrétních aktivit na květen až září 2018 a následně rok 2019+, např. společné vzdělávání, workshop, nové formy spolupráce.

·         Cílem je navrhnout takové aktivity pro přítomné MŠ, ZŠ, ZUŠ a další organizace (z území Prahy 1), které může MČ Praha 1 jako nositel MAP Praha 1 realizovat, respektive finančně podpořit do 30. 9. 2018 včetně, a následně aktivit na rok 2019 a dále.

·         Projednání Dohody o Partnerství

Host:

·         PhDr. Václav Trojan, Ph.D

-          Vedoucí katedry andragogiky a managementu vzdělávání PedF UK.

-          Spoluzakladatel oboru Školský management.

-          Člen expertní skupiny v projektech NIDV a ČŠI, spolupráce na systému přípravy a podpory řídících pedagogických pracovníků.

-          Člen týmu expertů v mezinárodním projektu European Policy Network on School Leadership

-          Vede rubriku v odborném časopisu Řízení školy, publikuje v českých i zahraničních časopisech, výsledky práce prezentuje na mezinárodních konferencích.

Program jednání:

14:15 – 14:30

Registrace účastníků

 

14:30 – 14:40

Přivítání účastníků

Úvodní slovo k jednání

Mgr. Eva Špačková

Mgr. Michaela Vencová

14:40 – 15:00

Odborný příspěvek – Co ještě může škola zvládnout…?

PhDr. Václav Trojan, Ph.D

15:00 – 15:20

Přestávka, občerstvení

 

15:20 – 15:40

Klíčová zjištění MAP Praha 1

Mgr. Michaela Vencová

15:40 – 16:30

Workshop-

Prezentace a výběr činností pro MŠ, ZŠ, ZUŠ a další organizace ve vzdělávání v MČ Praha 1

 

Ing. Petra Chvatíková

účastníci jednání

16:30 – 16:45

Dohoda o partnerství

Síťování účastníků

Mgr. Petra Zářecká

účastníci jednání

Setkání je určeno především zástupcům všech organizací, kteří se v průběhu roku 2017 a 2018 zúčastnili pracovních setkání v rámci projektu MAP Praha 1, dále rodičům dětí a žáků ve školách v území Prahy 1, členkám a členům Řídícího výboru MAP Praha 1.

Svoji účast na setkání PS, prosím, potvrďte e-mailem na martina.mladkova@praha1.cz, nejpozději do úterý 15. 5. 2018. Děkujeme a budeme se těšit na viděnou!

Mgr. Petra Zářecká,
vedoucí Realizačního týmu MAP Praha 1

Mgr. Michaela Vencová,
vedoucí oddělení školství MČ Praha 1