Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Workshop realizátorů MAP v Malostranské besedě
1-12-2017

Workshop realizátorů MAP v Malostranské besedě

Jaké stanovisko zaujmou městské části HMP k projektu MAP II? Odpovědi na tuto otázku byly hlavním tématem workshopu pro zástupce městských částí, který organizoval realizační tým MAP Prahy 1 ve spolupráci s oddělením školství. Na 30 zástupců z 15 městských částí se sešlo k široké diskusi v příjemném prostředí Malostranské besedy. V diskusi zazněly příklady dobré i špatné praxe z dosavadní realizace MAP I a v druhé části programu byla představena výzva pro MAP II. Za touto výzvou je prozatím mnoho otazníků, jako např. bude zapojení do MAP II pro MČ povinné? Budou zohledněna specifika hl. m. Prahy v rámci ostatních krajů ČR? Kdo bude realizátorem MAP v území? Budou to i nadále odbory či oddělení školství nebo se realizace přenese na jiné subjekty v území?  Ukázalo se, že některé dotazy nebylo možné zodpovědět v rámci konaného workshopu. Z tohoto důvodu se přítomní shodli na společné formulaci Memoranda, které bude zasláno MŠMT s očekáváním komunikace nad výzvou MAP II.

Workshop byl realizován v rámci projektu "MAP rozvoje vzdělávání Praha 1" CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000695