Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Jak na polytechnické vzdělávání?
8-6-2017

Jak na polytechnické vzdělávání?

Poslední květnový den se sešla početná skupina diskutujících k tématu POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ (PV). Sešli se jak zástupci mateřských, tak základních a dokonce i vysokých škol a dalších organizací (MHMP, MČ Praha 1, Praha 12 a dalších). Seznámili jsme se s  výkladem PV v mateřských i základních školách, byli jsme zasvěcení do budoucích trendů, na které je vhodné ve výchově a vzdělávání reagovat již dnes - kvantové počítače, robotika, algoritmizace - a připravit tak děti a žáky na život ve světě moderních technologií. Byli jsme seznámeni s aktivitou MHMP na znovunavrácení dílen a pracovních činností do základních škol tak, aby se jejich žáci mohli včas seznámit s řemesly, nářadím, mechanikou, robotikou, tzv. Polytechnickými hnízdy. Dozvěděli jsme se, jak lze prakticky provádět PV, a to díky Technickým školkám a MŠ Opletalova. V rámci diskuse jsme probrali všechna pro a proti   diskutujícím za účast a jejich čas věnovaný podpoře rozvoje vzdělávání na Praze 1.