Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Sešla se pracovní skupina pro inkluzi
22-5-2017

Sešla se pracovní skupina pro inkluzi

Pracovní skupina pro inkluzivní vzdělávání se sešla 17. 5. 2017 v Základní škole J. Gutha-Jarkovského v Truhlářské ulici. Skupina projevila vysokou dynamiku a bohatou interakci, jak se dalo u tohoto tématu předpokládat. Každý přihlášený přišel s konkrétní představou, co od setkání očekává. Bylo to nejčastěji ujištění, že to děláme u nás ve škole správně, zjištění, jak to dělají jinde a poznání příkladů dobré praxe. Ve skupině složené převážně z ředitelek škol a školek, zástupkyň, výchovných poradkyň a odbornic pedagogicko-psychologického poradenství se nemuselo vysvětlovat „co“, ale začalo se hned o tom „jak“.  Setkáním se nesla myšlenka, zdali je naše společnost myšlenkově a názorově na inkluzi připravena, nejde jen o „technikálie“ platné ve školství od 1. 9. 2016. Problematika vzdělávání dětí a žáků s OMJ bude předmětem samostatné pracovní skupiny.
Závěrem byly stanoveny prioritní oblasti podpory:
-   Zajištění odborníků do MŠ, spolupráce MŠ a ZŠ
-   Supervize pro pedagogy, odborníky školních porad. pracovišť
-   Rozvoj komunikace pro pedagogy v interakci škola - rodič
Do tématu inkluze se zapojily: Malostranská ZŠ, ZŠ J. G. Jarkovského, ZŠ Vodičkova, ZŠ nám. Curieových, MŠ Revoluční, MŠ Hellichova, MŠ Masná, MŠ Opletalova, MŠ a ZŠ sv. Voršily, MČ Praha 12, PPP pro Prahu 1,2 a 4.  Děkujeme.