Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Pozvánka na setkání pracovní skupiny k tématu inkluzivní vzdělávání
9-5-2017

Pozvánka na setkání pracovní skupiny k tématu inkluzivní vzdělávání

Dovolujeme si Vás tímto srdečně pozvat na další setkání pracovní skupiny MAP, a to na téma INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Hlavním účelem tohoto setkání je vytvořit prostor pro otevřenou diskusi, sdílení zkušeností, hledání problémů a jejich řešení z pohledu různých organizací formálního, neformálního, zájmového i volnočasového vzdělávání a sociálních partnerů. Pokud pro Vás není toto téma zajímavé, prosíme Vás o předání této pozvánky kolegům (např. školní psycholog, spec. pedagog, asistent pedagoga), kterým by mohlo být toto téma blízké. Předem Vám velice děkujeme a těšíme se na naše případné setkání a zejména přínosnou diskusi na téma inkluze.
O potvrzení účasti na setkání PS Vás prosíme do pondělí 15. 5. 2017, do 12:00 na e-mail map@praha1.cz.

 POZVÁNKA NA SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY K TÉMATU INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Téma: INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Datum konání:
·         17. 5. 2017 (středa)
Čas konání:
·         15:00 – 18:00
Místo konání:
·         ZŠ J. Gutha –Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1
Předmět jednání:
·         Pracovní setkání zástupců MŠ, ZŠ, pedagogicko-psychologického poradenství, rodičovské veřejnosti a dalších organizací Prahy 1 na téma INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, otevřená diskuse na dané téma, sdílení zkušeností jednotlivých organizací
·         Identifikace silných a slabých stránek v oblasti inkluzního vzdělávání v Praze 1
·         Diskuse k možným společným řešením a navrhovaným aktivitám, vč. návrhu aktivit projektu MAP Praha 1 – tj. společných aktivit více organizací, návrh společného vzdělávání, workshopů, spolupráce atp.
Úvod do tématu:
·         PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka ZŠ a Gymnázia J. Gutha-Jarkovského, členka Řídícího výboru MAP Praha 1
Hosté:
·         Mgr. Tereza Martínková, ředitelka ZŠ nám. Cureiových, členka Řídícího výboru MAP Praha 1
·         PhDr. Galina Jarolímková, ředitelka PPP pro Prahu 1,2 a 4

Co je vlastně inkluzivní vzdělávání?[1]
Používání výrazů „inkluze“ a „inkluzivní vzdělávání“ a jejich související významy se výrazně liší v rámci různých zemí a rovněž v rámci různých regionů v téže zemi. V tematických seminářích odborníci zdůraznili potřebu společného pojetí inkluze, s důrazem spíše na lidskou než technickou stránku a na myšlenku, že inkluzivní vzdělávání je z hlediska přípravy na život lepší pro všechny žáky. Odvěké tradice musí být překonány posunem od lékařského smýšlení směrem ke školám, kam patří všichni. Inkluze se týká VŠECH žáků. … Jak zdůraznili Crawford a Porter, inkluzivní vzdělávání lze definovat jako uspořádání vzdělávání, v němž učitelé (školy) mají vzdělávací a další podporu pro to, aby:
-          přijímali a začleňovali všechny žáky, ve vší jejich rozmanitosti a výjimečnosti, do běžné třídy s jejich vrstevníky ve škole v sousedství,
-          podporovali zapojení a co nekompletnější rozvoj lidského potenciálu všech žáků;
-          podporovali účast všech žáků na sociálně ceněných vztazích s různými vrstevníky a dospělými.
Taková definice vyžaduje nové myšlení a uznání toho, že rozmanitost, a zejména postižení, není problém ani „rušivý“ faktor. Inkluze musí začít od raného věku – pokud děti rostou společně, naučí se přijímat rozdílnost. V místech, kde jsou děti posílány do samostatných „zvláštních“ tříd za účelem zachování homogenity skupin hlavního vzdělávacího proudu, se takové opatření může stát stále složitě zvladatelné, s dopadem na kvalitu podpory poskytované všem žákům.

Na jednání PS s radostí uvítáme školní psychology, školní speciální pedagogy, asistenty pedagoga.

Svoji účast na setkání PS na téma INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ prosím potvrďte e-mailem na map@praha1.cz, nejpozději do pondělí 15. 5. 2017 do 12:00. Děkujeme a budeme se těšit na viděnou!

Michaela Vencová, členka Realizačního týmu
Vedoucí oddělení školství MČ Praha 1
michaela.vencova@praha1.cz, tel.: 221 097 132

 


[1] Zdroj definice: Evropská agentura pro speciální a inkluzivní vzdělávání, 2014. Organizace opatření na podporu inkluzivního vzdělávání – souhrnná zpráva. Odense, Dánsko: Evropská agentura pro speciální a inkluzivní vzdělávání (https://www.european-agency.org/sites/default/files/OoPSummaryReport_CS.pdf)